Sunday, November 1, 2009

Budipekerti yang baik

Ahad, 1 November 2009/13 Z. Kaedah 1430 H.

Budipekerti yang baik.

Dari An Nawwas bin Sam'an ra katanya, "Saya bertanya kepada Rasulullah saw perihal kebajikan dan dosa. Beliau saw lalu bersabda, "kebajikan itu ialah baiknya budipekerti dan dosa itu ialah apa-apa yang engkau rasakan bimbang dalam dada- yakni hati- dan engkau tidak suka kalau hal itu diketahui oleh orang banyak".

- ( Riwayat Muslim)

Dari Abdullah bin Amr bin al 'Ash ra katanya: "Rasulullah saw itu bukan seorang yang kotor - baik kata-katanya atau tindakannya - dan tidak pula seorang yang bersengaja hendak berbuat kekotoran - baik kata-kata atau tindakan. " Beliau saw bersabda : "Sesungguhnya termasuk dalam golongan orang-orang yang terpilih di antara engkau semua adalah orang yang terbaik budipeketinya".
- (Muttafaq 'alaih)

3. Dari Abuddarda' ra, bahawasanya Nabi saw bersabda, " Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalannya seseorang mukmin besok pada hari qiamat darippada baiknya budipekerti dan sesungguhnya Allah itu membenci kepada seorang yang kotor serta rendah kata-katanya, yakani yang sentiasa meperbincangkan kemesuman, kejahatan dan lain-lain".

- (Riwayat Imam Termizi, hadis sohih)

4. Dari Aisyah ra anha, katanya: " Saya mendengar Nabi saw, bersabda,

"Sesungguhnya seorang mukmin itu niscaya dapat mencapai derajat seorang yang berpuasa, pada siang harinya, dan berdiri besembahyang pada malamnya- dengan sebab kebaikan budipekertinya ityu".
- ( Riwayat Abu Dawud)

Pengajarannya:

1. Kita dikehendaki mengamalkan budipekerti dna tingkah laku ynag baik. Rasulullah saw diutuskan oleh Allah swt bagi menunjukkan contoh-contoh budipeketi ynag baik. Dan belaiulah seorang manusia ynag dianugerahkan budipekerti ynag baik. Sebagainaman firmnannNya , "Dan sesungghuhnya engkau , Hai Muhammad- adalah memiliki budipekerti ynag luhur. -(Al Qalam: 4).

2. Di samping melaksanakan ibadat yang khusus pada masa yang tertentu seperti solat, puasa, zakat mengerjakan haji , amal yang baik yang diapat dilakukkan setiap masa (24 jam) yang berakhlak yang baik dalm perbuatan dan perkataan serta hati nurani kita dalam hubungan kita sesama manusia khususnya antara suami isteri dan ahli keluarga terdekat dan bertaqwa kepada Allah swt.

3. Akhlak dan budipekerti yang baik merupakan amal ibadat yang dapat dilaksanakan secara terus menerus setiap masa yang beristiqamah di samping ibadat khusus yang dapat menjamin ketaqwaan kepada Allah swt, untuk mendapatkan ganjaran syurga dari Allah swt. di akhirat nanti.

4. Diantara baiknya akhlak seseorang ialah:

- manisnya wajah, memberikan kebaikan dan menahan kejahatan dan sebaliknya ornag ynag buruk akhlaknya ialah orang yang banyak berbicara, sombong bicara serta merasa tinggi apa yang dipercakapkannya itu, kerana kecongkakannya.

- orang yang tidak bersifat sombong atau merasa tinggi isi pembicaraannya dan dapat menahan kemarahannya dan suka memaafkan kepada orang banyayak.

- Tidak bersifat menghina orang lain seperti dengan mengeluarkan kata-kata kesat atau menjatuhkan maruah atau air muka orang lain sesama Islam.

- Sentiasa berwaspada dalam melakukan sesuatu yang tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau melanggar tatasusila ajaran Islam dari segi perbuatan dan tuturkatanya.

No comments: