Tuesday, November 3, 2009

Keutamaan Basmalah

Selasa, 3 November, 2009/ 14 Z.kaedah 1430H

Keutamaan basmalah. Bismillaahir-rahmaanir-Rahiim.

1. Mulakanlah membaca Bismillaahir-rahmaanir-Rahiim, apabila memulakan sesuatu perbuatan yang baik yang kita kerjakan Allah memberkati usaha kita - sentiasa dalam keadaan baik dan selamat, dan sentiasa pula terhindar dari segala bahaya. Boleh juga digantikan dengan ucapan Alhamdulillah atau Alhamdu saja..Baca bismillah sebelum makan..Terdapat 3 nama Allah terbesar iaitu ALLAH, AR-RAHMAAN, dan AR-RAHIIM desebut dengan Al-Ismul-A'zham iaitu nama teragung dari Allah.

2. Allah memberikan keberkatan atas apa pekerjaan yang dibaca dengan Bismillaahir-rahmaanir-Rahiim. Kita dikehendaki mengingati /menyebut nama Allah semasa berdiri atau duduk dengan mengingati Allah Yang maha Tinggi. Setiap manusia yang berada dengan status ingat, menyebut, mengerti dan sedra terhadap Allah, kita akan berada dalam ketenagnagn jiwa dan batin, jika tidak dalam keadaan resah dan gelisah.

3. Dengan membaca Bismillaahir-rahmaanir-Rahiim.Allah akan hindarkan dari Zabaniyah yang 19 (19 malaikat yang ditugaskan menyiksa orang-ornag yang masuk neraka. Bismillah terdiri dari 19 huruf arab)

4. Setan akan menjadi lemah dengan bacaan Bismillah..

5. Dari penerangan mengenai keutamaan bacaan bismillah tersebut di atas, hendaklah kita beramal dengan menyebut Bismillaahir-rahmaanir-Rahiim. pada permulaan tiap-tiap pekerjaan, dan urusan seperti melangkah keluar rumah, mula memandu kenderaan, membuat apa-apa saja yang kita buat dalam urusam seharian kita. .

Ia nya penting bagi kelancaran dan keselamatan pekerjaan dan keselmatan orang yang mengerjakan pekerjaan itu, dan penting untuk keberesen dan keselamatan hasil pekerjaan dan urusan yang dilakasanakan.

Latih dan ajarlah anak-anak kecilk kita mengucapkan bismillah ini dalam pekerjaan harian atau memulakan sesuatu tindakan, seperti semasa berjalan, duduk, membaut kerja, membaca dll.

Dengan memnbaca bismillah itu bukan saja Allah turut sertakan dalam melaksanakan pekerjaan itu, tetapi bermaksud memohon dan berdoa kepada Allah swt, untuk melenyapkan segala halangan dan rintangan yang telah diketahui oleh Allah terhadap masalah pekerjaan yang kita lakukan itu.

No comments: