Monday, January 31, 2011

Orang yang berhak menerima zakat.

Isnin 31 Januari 2011/26 Safar 1432Firman Allah swt;

"Sesungguhnya orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh dan mendirikan solat dan membayar zakat, mereka beroleh pahala dari Tuhan mereka,dan tidak mereka merasa ketakutan dantidak menanggung dukacita"
-(Surah al Baqarah :277)Sabda Rasulullah saw:

Daripada Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah saw;

"Seseorang yang menyimpan hartanya, tidak dibayarnya zakatnya akan dibakar dalam neraka jahanam, maka dijadikan setereka dan api, kemudian diseterekakan dengannya di tubuh badan dimukanya".

- (HR Ahmad dan Muslim)

Frman Allah swt:

"Hanya sesungguhnya sedeqah2 (zakat) itu untuk orang:

1. Orang Fakir.

2. orang miskin.

3.'Amil (Pengurus zakat)

4. Orang mu'alaf

5. Hamba.

6. Orang yang behutang untuk jalan Allah.

7. Orang musafir,yang putus perbelanjaan dalam perjalanan.
yang demikan ketentuan Allah.

8.Orang berjuang untuk mencari keredhan Allah dan menegakkan
agamanya".

--(surah At Taubah:60)

Saturday, January 29, 2011

Ilmu Yang fardhu 'Ain

Sabtu 29 Januari 2011/ 24 Safar 132.

Ilmu Yang fardhu 'Ain.

Termasuk yang dihukum fardhu 'ain dalam mencari ilmu itu ialah segala macam ilmu pengetahuan - khususnya Ilmu Tahuid (Usululuddin)yang dengannya dapat digunakan untuk bertauhid kepada Allah sawt secara benar, untuk mengetahui dzat serta sifat-sifatNya , juga ilmu pengetahuan yang dengannya dapat diketahui bagaimana cara beribadat yang sebenar-benarnya melalui ilmu fifah (Fiq)lagi pula untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, juga apa-apa yang diharamkan dalam mua'malat dan apa-apa yang dihalalkan.

Selain itu termasuk pula pula dalam fardu 'ain mencari ilmu yang dapat digunakan untuk mengetahui hal-ehwal hati iaitu tassauf; mana-mana yang terpuji seperti bersabar, bersyukur, dermawan, berbudi baik, bergaul dengan baik, benar dalam segala hal, berhati ikhlas dan pula mana-mana yang tercela dengki iri hati, menipu sombong, pamer (menunjuk-nunjukkan kebaikan diri), marah-marah, benci, berseteru, dan kikir.

Oleh sebab itu mengetahui sifat-sifat yang harus dilakukan sebagimana yang pertama dan sifat-sifat yang harus dijauhi sebagimana yang kedua, semuanya itu hukumnya fardhu 'ain. Jadi sama halnya degan belajar ilmu-ilmu untuk memperoleh kebenaran dalam aqidah (kepercayaan) dalam beribadat dan dalam bermu'amalat.

Friday, January 28, 2011

Kelebihan mengajar kebaikan

Jumaat 28 Januari 2011/23 Safar 1432

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tarmizi dll, Rasululah saw bersabda:

"Sesungguhnya Allah swt, juga Malaikat serta para penghuni langit dan bumi, sampai-sampai semut yang di dalam lubangnya dan ikan hiu yang ada di lautan , semuanya memohonkan rahmat bagi orang yang mengajarkan kebaikan pada orang banyak".

- (HR Tirmizi)

Sabda Nabi saw , lagi:

"Apabila seseorang anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, melainkan dari tiga hal, iaitu sedekah yang mengalir (jariah), ilmu ynag diambil menfa'atnya dan anak soleh yang mendoakan untuknya".

- (HR Muslim)

Wednesday, January 26, 2011

Ujian dari Allah swt.

Rabu, 26 Januari 2011/21 safar 1432.

Dalam Surah al Baqarah Ayat 155, Allah berfirman:

"Dan sungguh Kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, lapar dan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikan berita kepada mereka yang sabar"

Dalam ayat ini Allah memberitahu bahawa Allah menguji hambaNya.. (Kami akan menguji kamu sehingga terbukti siapa yang berjuang dan siapa yang sabar di antara kamu (Surah Muhammad: 31)

Ujian itu berupa kesenangan, sihat, sakit, ksys dsn midkin, supaya diketahu dan terbukti siapakah yang tetap ber Tuhan kepada Allah dalam segala keadaannya, siapa pejuang dan sabar, dan siapa ynag lancang, maka siapa yang sabar diberi pahala dan siapa ynag patah dan syirik disiksa.

Sampaikan ucapan selamat dan kabar gembira pada orang-oarang yang sabar, ialah mereka yang bila dimpa bala' musibah langsung ingat kepda Allah dan berkata " Inna lilahi wa innai raa ju'uun (Kami hamba dan milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali) dan membaca, " Ya Allah, berilah pahala bagiku dalam musibahku ini, dan gantikan untukku dari musibah yang lebih baik daripadanya". Allah akan memberi ganti kepadanya.

Tuesday, January 25, 2011

Perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar (mandi Wajib)

Selasa, 25 Januari 2011/20 safar 1432.

Perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar (mandi Wajib)

Di antara perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar atau mandi wajib ialah:

1.Keluar air mani samada jaga atau ketika tidur.

2.Bersetubuh (samaada keluar mani atau pun tidak).

3. Keluar darah haid.

4. Nifas (darah beranak)

5. Mati (iaitu orang yang meninggal dunia wajiblah ia dimandikan oleh orang yang hidup).

2. Fardhu-fardhu mandi:

1. Berniat. (maksudnya: Sahaja aku menmgangkat hadas besar semata-mata kerana Allah Taala)

Nota: Ketika berniat ialah ketika mencurah air ke atas kepala bagi kali yang pertama, ketika inilah masa wajibnya berniat) di dalam hati.

2. Meratakan air pada keseluruhan anggota badan hingga meliputi kepala dan rambutnya.

3.Sunat mandi:

1. Membaca Bismillah...

2. Mengambil wudhu' lebih dahulu sebelum mandi.

3. Menggosok-gosok seluruh badan.

4. Mendahului anggta yang kanan dari anggota yang kiri.

5. Mengulangi pebuatan itu sebannyak 3 kali.

6. Menutup aurat ketika mandi.

7. Wanita yang mandi wajib haid dan nifas hendaklah diiringi dengan meletakkan baun (sepert baun kasturi) di tempat keluar darah haid (lubang faraj).

Cara2 kesempurnaan mandi janabah (bersetubuh)

1. Mulakan dengan membasuh kedua tapak tangan.

2. Membasuh kemaluan dn bahgaiann sekelilingnya dan membersihkan celah-celah dan liptan kulit anggota tubuh badan hu dengan sempurna spt ketiak, celah kangkang dan perut pusat dan sebagainya.

3.Berwudu ( lakukan yang sunat dan wajib)
dengan berniat.. (Sahaja aku bersuci dari hdas besar, semta-mata kerana Allah Taala)

4. Mula mandi dengan menjirus air mula dari kepala, badan sebelah depan dan kemudian sebelah belakang. Dahulu badan sebelah kanan , sebelah kiri, dengan mengulangi 3 kali.

5. Doa selepas berwudhu'.

Sunday, January 23, 2011

Rahmat Allah

Ahad,23 Januari 2011/18 Safar 1432.

Allah swt berfirman dalam Hadis Qudsi:

" Apabila seorang hambaKu merencanakan melakukan suatu kejahatan, tapi tidak dilaksanakannya, tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dikalsanakannya, maka tuliskanlah baginya satu kejahatan. Jika ia taubat, hapuskanlah daripadanya.

Dan apabila seorang hambaKu merencanakan melakukan suatu kebajikan, lalu tidak dilaksanakannya , maka tuliskanlah baginya satu kebajikan. Tetapi jika dilaksanakannya, tuliskanlah baginya sepuluh gandanya hingga tujuh ratus ganda".-(HR Ibnu Hibban dari Abud Darda)

Maksud hadis di atas:

1. Allah memerintahkan kepada malaikat yang ditugaskan mencatat semua amal perbuatan manusia, untuk tidak menuliskan satu kejahatan apabila yang bersangktan baru sampai tahap 'merencanakan' saja, dan belum 'melaksanakan'. Meninggalkan dan tidak jadi melaksanakan maksiat bererti menahan diri dari kejahatan, menahan diri dari perbuatan jahat, adalah satu kebajikan.

2. Apabila manusia atau orang telah melaksanakan atau mengerjakan maksiat yang direncanakan, barulah para malaikat menuliskan atau mencatatkan sebagai satu kejahatan.

3.orang yangmerencankan berbuat baik , tetai tidak dikerjakan kerana sesuatu sebab, allah akan mmerintahkn menuliskan satu kebajikan baginya. Dengan dmikia diharapkan manusi selalu sennag memikrkan hal-hal yang baik serta selalu beniat berbuiat baik.

4. Allah memberikan pahala yang banyak kepada orang yang berbuat baik tergantung kepada derjat keikhlasannya. Pahala yang ditterimanya mungkin sepuluh kali, seratus kali hingga tujuh ratus kali bahkan mungkin lebih dari itu.

5. Allah Maha Pemurah, mempunyai keutamaan Yang Maha Besar lagi Maha Agung, yang memiliki pahala. Firman Allah swt dalam al Quran:

"Umpama orang yang menafkahkan hartanya pada jalan Allah, bagai sebutir biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai. Pada tiap tangkai itu berbuah sertus biji. Allah melipat gandakan (pahala) bagi sesiapa yang dikehdakiNya. Allah mempunyai kurnia yang luas, lkgi Maha Mengetahui"
-( Surah Albaqrah: 261)

Saturday, January 22, 2011

Mu'jizat Al Quran yang terbesar kepada nabi Muhammad saw

Sabtu, 22 januari, 2011/ 17 Safar 1432

Abu Hurairah ra bekata,

" Nabi saw bersabda: " Tak ada seseorang Nabi pun di antara Nabi-nabi yang lain, melainkan sungguh telah diberikan kepadanya tanda-tanda (mu'jizat) yang dengan seperti mu'jizat itulah beriman kerananya, para manusia. Dan hanyasnya mu'jizat yang diberikan kepadaku, adalah wahyu yang Allah telah wahyukannya kepadaku. Maka akau mengharapkan, akulah di antara Nabi-nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari qiamat"

(HR Muslim, Al-Lu'lu- wa Marjan)

Huraian:

1. Setiap orang Nabi mendapat suatu mu'jizat yang dengan mu'jizat yang dengan mu'jizat itu para manusia beriman kepadanya, lantaran mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menolaknya. Ringkasnya masing-masing Nabi mempunyai suatu mu'jizat untuk membuktikan kebenaran seruannya, yang sesuai dengan masanya, seperti mu'jizat Musa, mu'jizat 'Isa dan mu'jizat Nabi kita Muhammad saw, iaitu Al Quran yang tak dapat ditandingi kebalaghannya oleh siapapun.

2. Allah memberikan kepada Muhammad saw Al Quran sebagai mu'jizat yang terbesar dan tak terkalahkan dan dengan mu'jizat Al Quran itu, Rasulullah saw mengharapkan supaya beliaulah Rasul yang paling banyak umatnya di hari qiamat. Kerana dengan tetap berwujudnya mu'jizat Al Quran selalu merupakan bahan pembaharuan bagi iman. Berbeza keadaannya dengan mu'jiz-mu'jizat Nabi-nabi yang lain, yang tidak tingggal bekasan-bekasan lagi. Mu'jizat Al Quran akan tetap hidup sepanjang zaman, tidak putus-putusnya.

Thursday, January 20, 2011

Mendekat diri dengan Allah swt

Khamis,20 januari 2011/15 safar 1432

Al Bukhari meriwayatkan sebuah hadis Qudsi yang bemaksud:

"Barangsiapa yang memusuhi kekasihKu, Aku telah mengumumkan perang padanya. Tidak ada cara bertaqarrub (mendekatkan diri) seorang hamba kepadaKu yang lebihKu sukai melainkan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telahKu fardhukan kepadanya. Namun sentiasa hambaKu itu berusah mendekatkan diri kepadaKu dengan melakukan hal-hal yang sunat, sehinga Akupun mencintai (mengasihinya). Apabila ia telahKu cintai (kasihani), Aku menjadi alat pendengarannya yang dengannya ia mendengar, alat penglihatannya yang dengannya ia melihat, tagannya yang dengannya ia memukul keras dan kakinya yang dengannya ia berjalan. Jika ia memohon kepadaKu sungguh akan Ku kurniai dirinya dan jika ia memohon perlindungaKu, aku akan melindunginya. Dan tak penah Aku ragu-ragu pada sesuatu di saat Aku akan melakukannya, seperti raguKu untuk mengambil jiwa orang mukmin yang enggan mati, sedang Aku tidak suka mengganggunya"

Tuesday, January 18, 2011

Berjihad di Jalan Allah

Selasa 18, Januari 2011/13 Safar 1432

Berjihad ialah mengeluarkan ssegala kesungguhan, kekuatan dan kesanggupan pada jalanynag diiktikadkan oleh manusia bahaw jaan itu yang hak dan benar. Ibnul-Atsir, serang ahli bahsa yerkenal telah menerangkan dalam an-Nihayahnya: " Al-jihad ialah memerangi orang kafir dengan bersungguh-sungguh menghabiskan daya dan tenaga dalam menghadapi mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan.

Adapun cara0cara jihad itu bermacam-macam kadang2 dengan ucapan dalam usaha menyampaikanann kata-kata yang benar, kadang-kadangu dengan harta dan kekayaan, dan ada kalanya juga dengan senjata dan jiwa. Kerana itu nabi saw bersabda:

"Lakukanlah jihad terhadap orang-orang kafir dengan lidah, harta benda dan jiwa kamu"

2. Yang dimaksudkan dengan 'jalan allah' (sabililllah) ialah jalan yang telah digariskan Allah dan disyariatkan kepada hambanya untuk dijalankan dan beribadah dlam batas-batas yang telah ditentukanNya. Sedang batas-batas yang telah ditentukanNya itu ialah perintah-perintah dan larangan-larangannNya. Antara "Jihad" dengan "fisabillilah" terdapat hubungan yang sangat erat.

3. @ jenis jihad:

1/ Jihad asghrar (kecil) yakni memeragi oranng jafir. Orang ynag gugur dalam jihad asghar (kecil) trgolong mati syahid

2/ Jihad akabar (besar) memerangi hawa nafsu. Setiap saat dan waktu kita terus menerus berperang melawan keangkara murkaaan hawa nafsu.
Sabda Nabi saw:
"Kita sekalian kembali dari jihad asghar (jihad kecil)- kembali drai perang badar/uhud - ke jihad besar (jihad abar), iaitu jihad memerangi hawa nafsu"

4. Allah menjanjikan untuk memberikan ganjaran dan pahala kepada orang yang melakukan jihad fisabilillah yang dalam pelaksanaannya berlaku ikhlas hanya dan kerana Tuhannya semata. Janji Allah pasti akan tepat dan ditepatiNya.

Sabda Nabi saw:

"Allah telah menjamin orang ynag berjihad fisabilillah- dengan niat tidak keluar rumah kecuali hanya berjihad fisabilillah dan melaksanakan kalimahNya semata, akan memasukkanya ke dalam syurga, atau mengembalikannya ke tempat kediamannya beserta dengan apa yang didapatnya berupa pahala atau ghaimah"

- (Hadis Sahih)

Monday, January 17, 2011

Pengorbanan mendapat syurga Allah

Isnin,17 Januari 20101/12 Safar 1432

Firman Allah swt:

"Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang yang telah beriman, dengan menyediakan syurga bagi mereka. Mereka berperanag fisabilillah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji Allah yang sebenranya terdapat di dalam taurat, Injil dan Quran. Siapakah yang lebih menyempurnakan janjinya dari pada Allah? Kerananya bergembiralah dengan keberuntungan perdagangan yang telah kamu perjual-belikan denganNYa. Demikian itulah kemenangan yang bersar".

( Surah At Taubah: 111)

Dan FirmanNya lagi:

" Jika kamu meminjamkan kepada Allah, pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatgandakannya untuk kamu dan mengampuni kamu. Dan Allah sangat berterima kasih lagi Maha Penyantun. Dia Maha Mengetahui yang abstrak dan yang konkrit, Maha Mulia lagi Maha Bijakjsana".

- (Surah At Thagabun : 17-18)

Sunday, January 16, 2011

Hukum menziarahi kubur

Ahad,16 Januari 2010/11 afar 1432.


Buraidah ra berkata, " Rasulullah saw, bersabda; Aku telah menegah kamu dari menziarahi kubur. Kemudian Muhammad telah diizinkan untuk menziarahi kubur ibunya, maka ziarahilah kubur, kerana menziarhi kubur itu mengingatkan kepada hari akhirat"

Huraian: Memziarahi kubur adalah satu ibadat ynag disukai bagi orang -orang lelaki. Pada mula-mulanya dahulu menziarahi kubur otu tidak dibenarkan, kerana pada masa itu orang-orang yang menziarahi kubur tidak memelihara tatatertib menziarahi kubur, berhiruk-pikuk dan bermaki di perkuburan.

Rasulullah sendiri pernah menziarahi kubur ibunya dan menangis, menangislah segala sahabat yang bersamanya. Beliau berkata:

"Saya telah memita izin kepada Allah agar saya boleh memoon ampun dosa bagi ibu saya. Allah telah megizinkan. kemudian saya memohon izin supaya boleh menziarahi kubur ibu saya. Allah mengizinkannya. Kerana itu ziarahilah kubur, kerana memziarahi kubur mengingatkan kita kepada kematian".

-( HR Ahmad, Muslim dan ahus Sunan selai dari At Tarmizi)

Ibnul Qayyim berkata: "nabi saw apabile menziarahi kubur, menziarahinya untuk berdoa bagi isi kubur, memohon rarmat unyuk mereka itu dan memohon ampun bagi mereka itu.Nabi saw datang ke perkuburan, untk kebaikan orang yang telah meninggal.

menziarahi kubur adalah untuk mengingati kepada hari akhirat, maka hal ini mencakupi lelaki dan perempuan.Segolongna ulamak tidak menyukai para wanita menziarahi kubur, kerana mereka kurang sabar dan kerana Nabi saw mengutuk wanita yang banyak menziarahi kubur. Boleh jadi Nabi saw melarang kerana mereka sering melakukan perkara yang dilarang agama seperti meratap menangis, tetapi jika terpelihara dari penyelewengan, maka tidak ada halangan mereka menziarahi kubur.

Saturday, January 15, 2011

Masalah Muwafiq dan Masbuq

Sabtu 15Januari 2011/10 Safar 1432.

1. Muafiq bererti seseorang makmum yang dapat membaca surah Al fatihah ketika berdiri Imam dengan bacaan yang sederhana (pertengahan) .Di sini wajiblah atas seseorang makmum menyempurnakan bacaan fatihahnya.
Sebab bagi makmum muwafiq.
a) makmum yan ;ambat membaca kerana kelemahan semula jadi bukan kerana was=was.
b) makmum yna syak senbelum ruku' dan kemudian dari rukuk imam mak teringat yang ia belum lagi membaca surah Alfaihah.

c) Makmum yang lupa daripada membaca fatihha hingga ruku' imam, dan sebelum ianya ruku', maka teringat ia belum menghabiskan surah Al fatihah.

d) Makmum yang muwafik yang membaca doa aftitah dan ta'awuz, maka ruku' Imam sebelum makmum menghabiskan surah al fatihah.

e) Makmum yang sengaja tidak membaca fatihah sebab menati diam Imam lepas membaca surah fatihah terus ruku' atau membaca surah yang pendek tidak sempat makmum menghabiskan surah Al fatihah.

Dalam kelima-lima keadaan ini, wajib makmum menghabiskan bacaan surah al Fatihahnya dengan dibolehkan ketingglan dengan imam hingga tiga rukun yang panjang (rukuk, sujud yang pertama dan sujud kedua, tidak dikira iktidal dan duduk antar dua sujud).

Jika masih Ima pada rukun yang ke emapt sedangkan makmum belum sempurna lagi bacaan fatihahnya , maka wajib atas makmum itu pilih antara dua sepertimana di bawah ini:

a) Ikut Imam dengan ditambah satu rakaat setelah salam imam.

b) Atau mufarrakah dengan Imam (berpisah dengan Imam)2. Masbuq pula bererti seseorang makmum yang tidak dapat membaca surah al fatuhah ketika semasa Imam berdiri. mak tidak wajib atasnya sempurna membaca fatihahnya, hanya baca sekadar yangh dpat dan dikehendaki ruku' terus bersama-smam dengan Imam.

1. Lakukan takbir dengan takbiratul ihram, dan segera menurut apa yang dilakuka oleh Imam, tetapi seorang yang misbuq menucapakan semasa berdiri betul. kaluia dapat ruku' dan dapat bertama'ninah, maka ia dikira mendapat satu rakaat.Sekiranya fatihah tak sempat dibaca, maka ianya ditanggung oleh Imam.

Kalau semasa iia masukberjemaah , ketika imam telah rukjuk dan sedang banguan semula dari rukunya, maka ia tidak mendapat rakaat dalam solat itu. Maka kenalha ia bangun tamabha selepas mam beri salam.begitulah seterusnya kena mencukupkak rakaat yang tertinggal.

Sekiranya hal ini berlaku pada rakaat yang terakhir, samada semasa imam sedang bangun dari ruku' ataus sedang sujud ataupun sedang duduk bac tahitay akhhr, maka makmum tidak mendapat sebarang rakaat, hanya mendapat fadilat berjemaah sahaja.

Friday, January 14, 2011

Mempelajari ilmu Tauhid

Jumaat,14 Januari 2011/9 Safar 1432

Setinggi ilmu yang dipelajari oleh manusia ialah ilmu mengenal Allah swt. Adalah menjadi kewajipan ke atas setiap mukallaf mengetahui apa yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Begitu juga wajib bagi mereka mengetahi sifat-siaf wajib, mustahil dan harus bagi para nabi as.

2.Mereka wajib mengetahui dengan segala sifat bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, dan mustahil bersifat dengan segala sifat kekurangan. Merek juga wajib mengetahui apa yang harus sabit bagi zat Allah Taala.

3. Sekurang-kurangnya mereka perlu mengetahui sifat ynag sabit melalui dali aqli dan naqli seperti di dalam sifat dua puluh. Berdasrkan dalil nas tersebut setia mukallaf wajib beriman dan mengetahui secara terperinci (tafsil). begitu juga jika terdapat dalil nas Allha bersifat dengan sifat-sifat tertentu , maka wajiblah diimani bahaw siaft-sifat itu adalah mustahil bagi Allah Taala. Contohnya; 20 sifat yang berlawanan dengan 20 sifat yang wajib bagi Allah Taala. Disamping itu juga wajib diimani bahawa selain 20 sifat tesebut, sifat-sifat kesempurnaan Allah tiada terbatas dan penyudah.

4. Mengajar dan belajar ilmu Tauhid itu hukumnya wajib. kewajiban kitu sama ada wajib aini( fardhu ain) atau wajib kifayah (fardhu kifayah). Dengan belajar fardhu ain dapat seorang mengelakkana dari pada taklid (ikutan sembrono) keapada tahqiq (ikutan bersandarkan kepada dalil ).walaupun dengna dalil ynag ijmali (ringkas).Dengan cara ini sudah mnemadai kesahihan akidah orang tersebut.

Thursday, January 13, 2011

Keutamaan istighfar dan taubat (mohon ampun)

Khamis 13 januari 2011/8 Safar 1432

Nabi saw, bersabda tentang keutamaan istighfar:

"Barangsiapa yang selalu (terbiasa) membaca istighfar (memohon ampun) , Allah akan menciptakan untuk dia jalan keluar dari kesempitan ,dan kebebasan dari keresahan serta diberi rezeki yang tidak terhitung (tidak disangka-sangka)".

-(HR Abu Dawuuud Dan Nasa'i)


2. Syadad bin Aus berkata, bahawa Nabi saw bersabda' "Puncak dari istighfar ialah bila kau katakan; yang ertinya, " Ya Allah, Engkau yang menciptakan daku. Aku ini hambaMu, aku selalu berada di atas janjiMU yang harus kulaksanakan sedapat mungkin. Aku berlindung kepada Mu dari segala dosa yang kulakukan. Aku mengakui segala nikmat yang Kau berikan kepada Ku, dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunkanlah aku. Sesungguhnya tidak ada yang akan mengampuni kecuali Engkau"

Nabi besabda, " Siapa yang mengucapkan pada siang hari dan beriman akan itu, lalu mati (misalnya) pada hari itu pula, maka sebelum malam hari, akan jadi ahli syurga, Dan barangsiapa yang mengucapkan malam hari dan ia beriman akan itu, lalu ia mati (misalnya) sebelum pagi maka ia menjadi ahli syurga".

- (HR Bukhari dan Nas'i)

Tuesday, January 11, 2011

Ketakitan dosa dan kemahuan melakukan taubat

Selasa 11 januari 2010/6 Muharam 1432

Pesanan Khalifah Umra bin abdul Azizi, Khalifah Umayyah ke 7 yang berpesan:

" Wahai sekalian manusia; janganlah kamu menganggap kecil dosa-dosa itu. Selidiki dan usahakanlah untuk mengikis habis apa-apa yang telah dilakukan, dengan jalan melakukan taubat;
Allah berfirman: "Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghilangkan segala perbuatan-perbuatan jahat. Itulah peringatn bagi orang-orang yang mahu ingat.

Seterunya beliau berkata: " Telah sia-sia dan merugi orang-orang yang keluar dari rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu, dan dia telah diharamkan (dilarang) untuk masuk Syurga yang luasnya seluas langit dan bumi.

Ketahuilah bahawa perasaan aman pada hari esok (hari qiamat kelak) tersedia bagi orang yng takut akan Tuhannya, ialah orang yang suka menjual barang yang sedikit untuk ditukarkan dengan yang banyak, orang yang suka menukar yang fana' dengan yang kekal abadi."

Saturday, January 8, 2011

Orang yang paling melarat(Muflis)

Sabtu, 8 Januari 2010/3 Safar 1432

Sabda Rasulullah saw;

"Tahukan kamu siapakah orang yang paling melarat (muflis)?. Orang yang paling melarat(muflis) di antara umatku ialah, orang yang datang pada hari qiamat dengan solat, puasa, zakat. Dia datang dengan mencela ini, menghapsus itu, makan harta ini, menumpahkan darah itu, dan memukul itu. Maka ia akan memberikan ini semuanya dari kebaikan-kebaikannya, dan ini lagi dengan kebaikan-kebaikannnya. Maka bilamaaa kebaikan-kebaikannya hapus sebelum ia meninggal, ia akan diambilkan dari dosanya dan diletakkan padanya. Kemudian akan diletakkan di atas nerakan".

- (HR Muslim dan Ar Tarmizi dari Abu Hurairah)

Wednesday, January 5, 2011

Keutamaan Solat Jenazah/menghantar jenazah ke kubur

Rabu 5 Januari 2010/30 Muharam 1432


Abu Hurairah ra, berkata, " Rasulullah saw bersabda :
" Barangsiapa menyaksikan jenazah sehingga ia solat atasnya, maka ia memperoleh satu qirath, dan barangsiapa menyaksikan jenazah sehingga dikubur, maka dia mendapat dua qirath. Seorang bertanya: Apakah dua qirath itu? Nabi menjawab:"Seperti dua buah gunung besar".

- (HR Bukhari dan Muslim)

Pahala yang dierolehi oleh seorang yang datang ke btempat orang ynag mati atas dasar iman dn aihtisab (buka atasd dasar membalas nudi atau atas dasar dasar memperlihatkan kasih sayang kepada ahali orang ynag telah meninggal.Pahala yang diperleh dua qirath kerana hadir bersolat atas jenazah dan selepasnya pergi menghanar jenazahnya dikebumikna di perkuburan.

Nabi saw, menggembirakan kita menghadri jenazah bersolat atasnya dan meguburkannya.Hadis ini menunjukkan pula pada besarnya keutamaan Allah terhadap si mati, dan bahawa Allah memuliakan dengan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik kepada si mati sesudah meninggalnya si mati itu.

Walluahu a'lam.

Monday, January 3, 2011

Perkara Yang wajib bagi Allah dan dalilnya

Isnin,3 januari 2010/28, Muharam 2010.


Wajib bagi Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang layak bagi zatNya yang Maha Suci. Sifat-sifat kesempurnan Allah tidak berskesudahan.Alla berfirman :

"Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang mengetahui yang ghaib dan nyata, Dialah lahi Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyanyang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja Yang Maha Suci, Maha Sejahera, Yang Mengurniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Prekasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang membentuk rupa, Yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadaNya apa yang ada di langit dan di bumi Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

- (Surah al Hasyr : 22-24)

Saturday, January 1, 2011

Beriman Dengan Allah

Sabtu 1 Januari 2011/25 Muharam 1432.

Setiap orang Muslim wajib ia percaya atau beriman dengan Allah. Allah adalah nama bagi zat Tuhan yang wajib wujud. Allah adalah nama khas pada lafaznya yang bererti lafaz Allah hanya ljusus untuk Tuhan yang bersifat wajib wujud. Nama ini tidak boleh dinamakan kepada selain zat Allah melainkan dengan disandarkan seperti nama Abdullah (hamba Allah).

Erti nama ini hanya khusus bagi Allah Taala dan tidak boleh difahamkan pengertian ini kepada selain Allah. kerana nama Allah itu membawa maksud "ma'bud bihaq" (yang disembah dengan sebenar-benarnya. Pengertian ini hanya khusus ada bagi Allah dan tidak boleh difahamkan penegrtain ini selain Allah. Menrut Jumhur Ulamak, lafaz Allah adalah AsmulalA'zam (Nama yang paling Agung)

Ar Rahmnan ialah kata nama bagi sifat Allah Taala. Kata Nama ini adalah khas dari sudut lafaznya tetapi dari sudut penegrtiannya adalah umum.Sebab ia dikira khas pada lafaznya iaitu keran lafaz ar rahman itu hnaya khusus disifatkan kepada Allah jua dan idak harus dikatakan kepada selain dari Allah.