Monday, November 24, 2008

Rukun Haji/Amalan Haji

Rukun Haji 6 perkara.

1. Niat ihram
2. Wuquf di Arafah
3. Towaf
4. Sa'i
5. Bercukur atau bergunting
6. Tertib pada kebanyakan rukun

Wajib Haji juga 6.

1, Niat ihram
2. Larangna dalam masa ihram
3.Bermalam di Mazdalifah
4. Melontar Jumrah
5. Bermalam di Mina
6. Melontar ketiga2 Jumrah pada hari-hari tasyrik.

Cara-cara mengerjaknn Hjai.

Niat Ihram:
IUaitu niata masuk mengerjakan haji atau umrah atau kedua2nya seklai. sesiapa ynag beruat demikain makan ia dianggap sudah berihram dan haramlah ke atasnya melksukn asetengah-setengah perkara yang mnana sebelum ihramnya diharuska, seperti memaki pakain bersarung bagi lelaki, menutup muka dan dua tapak tangan (pergelangan tangab)nbagi perempuab, memakai bau2an, bersetuhuh, berburu binatang, menebang atau mencabiut pokok di tanah haram dan lain2 daripada perkara pentang larang di dalam ihram,

Cara2 mengerjakan haji.

1. Haji Ifrad: mengerjakan haji dahulu dalan bulan2 haji kenudin mengerjakan umrah,

2. Haji tamatta': Mengerjaklan umrah terlebih dahulu dalam bulan-bulan haju, kemudian dekerjakan haji dalam tahun itu juga. Cara ini dikehendaki seorang itu berniat ihram umrah sahaja serta ditunaikan segala rukun2 dan wajib2nya apabila tiba waktu haji hendaklah ia berihram haji pula. Cara ini dikenakann dam mengikut syarat2nya.

3. Haji Qiran: Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak dalam bulan2 haji dengan mengerjakan amalan2 haji sahaja atau berniat mengerjakan umrah sahaja tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji.

Amalan ibadat haji bermula dengan hari kelapan Zulhijjah yang dikenali dengan hari al-Tarwiyah, kemudian hari kesembilan yang digelar hari Arafah, sehinggalah hari kesepuluh (hari Nahar), serta tiga hari al-Tasyriq (11, 12 dan 13 Zulhijjah).

Menurut catatan sirah Rasulullah SAW, perjalanan Hajjatul al-Wada’ yang mengambil masa lapan hari itu bermula dari hari Sabtu 25 Zulkaedah dari miqat Zul Hulaifah di Madinah dan sampai di kota Mekah pada pagi 4 Zulhijjah tahun ke 10 Hijrah.


Setelah menunaikan tawaf di Kaabah dan ibadah saie antara bukit Safa dan Marwah tujuh kali, Baginda berterusan dalam keadaan berihram dan tidak bertahallul (bergunting) kerana ibadat haji yang dikerjakannya adalah Qiran (haji dan umrah dilakukan bersekali), lantaran membawa al-Hadyu (haiwan ternakan untuk dikorban di Makkah) dari Madinah lagi.

Walau bagaimanapun para sahabatnya yang tidak membawa al-Hadyu diarahkan supaya menjadikan ihram mereka terdahulu sebagai ibadah umrah lalu bergunting atau bercukur (bertahallul) setelah bersaie.

Amalan Haji sebenarnya:

1. Pada hari kelapan Zulhijjah, setelah matahari terbit para jemaah akan meninggalkan Mekah dengan berpakaian ihram, dalam keadaan khusyuk dan mengharapkan keredaan Ilahi, menuju ke Mina untuk berada di sana sehinggalah menjelangnya pagi hari kesembilan.

Hari ini juga disebut sebagai hari al-Tarwiyah bersempena peristiwa mimpi Nabi Ibrahim a.s yang diuji oleh Allah dan diperintahkan-Nya supaya menyembelih anaknya Ismail a.s (maksud ayat 102 surah al-Saffat). Kemudiannya digantikan dengan sembelihan kambing kibasy, hadiah di atas kepatuhan bapa dan anak tersebut di dalam menunaikan amanah Allah.

2. Di Mina, para hujjaj akan menunaikan kelima-lima solat fardu di dalam waktunya, kecuali yang empat rakaat dilaksanakan dua rakaat. Amatlah digalakkan supaya mereka sentiasa memperbanyakkan ucapan talbiyah, zikir, beristighfar, membaca al-Quran, berdoa, menjauhi percakapan tidak elok dan perlakuan tidak baik dan selainnya. Sehinggalah matahari memunculkan dirinya pada pagi hari kesembilan Zulhijjah.
Walaupun hari al-Tarwiyah ini dianggap sebagai amalan sunat, ia terus dilaksanakan bagi mereka yang berkeinginan menjejaki cara nusuk (haji) Baginda Nabi SAW.
Bermula pagi hari kesembilan pula, para hujjaj akan menuju ke Padang Arafah untuk berada di sana bermula dari gelincirnya matahari (waktu tengah hari/zuhur) sehinggalah waktu terbenamnya pada malam ke-10 Zulhijjah.

3. Keberadaan diri di padang yang luas ini merupakan rukun terbesar bagi ibadah haji yang menjadikan tidak sahnya haji seseorang yang tidak berada di sana sepanjang waktu berkenaan sehinggalah terbitnya waktu subuh pada pagi ke-10 itu.
Perlu dimaklumi bahawa jemaah haji tidak disunatkan untuk berpuasa pada hari Arafah ini kerana Baginda sendiri tidak melakukannya bahkan beriftar (berbuka) pada hari tersebut. Amalan berpuasa padanya adalah menjadi suatu sunah yang besar bagi mereka yang tidak menunaikan haji dengan dijanjikan pengampunan dosa selama setahun.
Sebelum berwuquf di Arafah, Baginda telah menasihati para sahabatnya dengan suatu khutbah yang panjang.

Menjelaskan perhubungan sesama manusia yang wajib dikawal-selia, dijaga kehormatan diri, darah dan harta sesama insan, membela kaum wanita yang berada di bawah kepimpinan para lelaki, mengharamkan amalan riba, mewasiati supaya al-Quran diamalkan, menjaga ibadah solat, zakat, puasa, haji dan mentaati para pemimpin.
Setelah itu ditunaikan solat zuhur dan asar secara jamak qasar dengan satu azan dan dua iqamat. Di sinilah amalan-amalan mulia dan baik dituntut supaya dikerjakan seperti membaca al-Quran, memperbanyakkan doa dengan mengangkat kedua belah tangan dengan suara yang sederhana, berselawat ke atas Baginda SAW, membanyakkan rayuan dan harapan di samping mengalirkan air mata memohon keampunan dan limpah perkenan-Nya serta bertalbiyah dan berzikir.

4. Setelah maghrib mula melabuhkan tirainya pada malam ke-10 Zulhijjah, para jemaah akan menuju ke Muzdalifah untuk bermabit di sana sehingga ke waktu subuh.
Ditunaikan solat maghrib dan isyak secara jamak qasar setelah sampai di kawasannya. Bermabit di Muzdalifah merupakan wajib haji yang wajar untuk dilakukan oleh para hujjaj setelah bertolak dari Arafah.

5. Adalah menjadi kebiasaan dan amalan mereka di sini untuk memungut beberapa biji anak-anak batu bagi lontaran Jamrah Aqabah (al-Kubra) pada keesokan harinya di Mina.
Setelah menunaikan solat subuh di Muzdalifah, para jemaah akan berdoa di al-Mash’aril Haram atau di mana-mana bumi tersebut. Memohon kebaikan dunia dan akhirat dan kemudiannya sebelum matahari memunculkan dirinya, para hujjaj akan menuju ke Mina pada pagi 10 Zulhijjah.

6. Pada hari ke-10 (hari Nahar / korban) akan ditunaikan lontaran tujuh biji batu kecil di Jamrah al-‘Aqabah (al-Kubra), diikuti sembelihan haiwan (korban/dam), kemudiannya bercukur atau bergunting (bagi wanita).

Perlu diketahui bahawa amalan pada hari ini seperti dinyatakan di atas adalah cara terbaik. Namun sekiranya dilakukan berlainan turutannya ia adalah dibenarkan dan sah. Dengan dilaksanakan dua dari tiga amalan haji pada hari ini (sama ada melontar dan bercukur, atau melontar dan tawaf, atau tawaf dan bercukur) sempurnalah tahallul awal (penghalalan pertama yang dibenarkan untuk berpakaian biasa kecuali ‘perkara suami-isteri’)

7. Selanjutnya bagi jemaah yang berkesempatan, bolehlah pulang ke Mekah untuk menunaikan ibadah tawaf ifadah (fardu kepada semua hujjaj) dan bersaie fardu (bagi haji tamattu’) atau yang belum melakukannya semasa baru masuk ke kota Makkah dahulu (bagi haji ifrad dan qiran).

Tahallul thani (penghalalan kedua) terlaksana dengan selesainya tawaf fardu yang dilakukan oleh para hujjaj.

8. Selesai demikian, jemaah akan bergegas ke Mina untuk bermabit (bermalam) di sana. Alangkah baiknya jika bermula dari solat zuhur 10 Zulhijjah ini, ia dapat ditunaikan di Mina. Mabit di Mina selama dua malam (bermula malam ke-11 dua 12) adalah wajib haji, manakala untuk malam ketiga (13 Zulhijjah), ia merupakan amalan sunat yang dianjurkan bagi mereka yang tidak tergesa-gesa untuk pulang ke tanah air.
Mengikut catatan sirah ibadah haji, Rasulullah SAW mengqasarkan solat yang empat rakaat tanpa jamak sepanjang berada di Mina (kesemua solat ditunaikan di dalam waktunya).

9. Esok harinya pada hari ke-11 Zulhijjah, para hujjaj akan melontar ketiga-tiga jamrah, yang bermula di Jamrah al-Sughra, kemudian al-Wusta dan diakhiri dengan al-Kubra. Setiap jamrah dilontari sebanyak tujuh biji batu kecil dan disunatkan berdoa setelah selesai melontar dua jamrah yang pertama tanpa jamrah ketiga.
Melontar

Waktu lontaran bermula dari gelincir matahari (zuhur) pada setiap hari tersebut dan berterusan sehingga terbenamnya matahari pada hari yang sama. Walaupun demikian, bagi yang tidak sempat untuk melakukannya pada waktu pilihan tersebut, adalah diharuskan melontar sehingga ke akhir hari ke-13 Zulhijjah.
Amalan melontar sedemikian dilakukan juga pada hari ke-12 dan 13 Zulhijjah. Hari-hari ke-11, 12 dan 13 ini dinamakan hari Tasyriq bersempena sejarah para jemaah haji di zaman Rasulullah yang mengerat-gerat daging dan mengeringkannya untuk dimakan dan dihadiahkan kepada penduduk Mekah dan sesama mereka.

Membiasakan diri dengan amalan zikir, berdoa, membaca al-Quran, bertaubat kepada Allah, beristighfar dan sebagainya pada hari-hari Tasyriq merupakan amalan yang amat digalakkan dan dianjurkan kepada semua lapisan jemaah haji.

10. Dengan melakukan mabit selama dua malam dan melontar pada kedua harinya, dibenarkan bagi mereka yang ingin pulang ke kampung halaman untuk meninggalkan bumi Mina sebelum waktu maghrib dan perlakuan sebegini dinamakan nafar awal (larian pertama).
Walaupun begitu adalah menjadi sunah Nabi SAW untuk meneruskan mabit di Mina pada malam ke-13 Zulhijjah dan melakukan lontaran pada siang harinya yang bermula dari gelincirnya matahari dan kemudian meninggalkan bumi Mina yang dikenali sebagai nafar thani (larian kedua).

Seperkara lagi sebagaimana yang diwarisi dari ibadah nusuk Baginda SAW, para hujjaj diwajibkan melakukan tawaf wada’ (tawaf selamat tinggal) sebelum meninggalkan bumi Mekah untuk pulang ke tanah air masing-masing.
Tawaf ini tidaklah diwajibkan kepada wanita

Sunday, November 23, 2008

Perkara yang dipohon berdoa

Sabtu, 23 November 2008/24 Zulkaedah 1429


Kita diwajibkan berusaha dan berdoa. Doa itu juga ibadat dan mendapat pahala daripadanya. Allah sentiasa mendengar permohonan dari hambanya. Allah Yang Maha Pencipta dan Pemurah dan Pemberi rahmat. Oleh itu berdoalah dengan seikhlasnya dengan mematuhi perintah serta syariatnya. Semoga doa kita dimakbulkan.Insya Allah.

Allah Taala berfirman: Maksudnya.
"Tuhanmu semua berfirma: Berdoalah engkau semua pada Ku, pasti Aku mengabulkan doamu semua itu."


Di antara perkara-perkara yang dipohon semasa berdoa ialah:

1. Memohon ketaataan dan taubat dari segala dosa besar dan kecil.

2. Memohon hidayah, taufik dan keberkatan dalam hidup dan untuk mendapat keredhaan Allah swt.

3. Memohon keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

4. Memohon pimpinan dalam melakukkan amalan dan ibadat.

5. Memohon dimudahkan memahami dan memperoleh ilmu, serta dilapangkan dada dan Nur iman.

6. Memohon ditambahkan dan diteguhkan iman dan taqwa setiap masa.

7. Memohonan keampunan atas amal ibadat yang salah, kurang khusyuk, ketinggalan, tidak ikhlas beribadat.

8. Memohon dengan rahmat Allah minta diterima segala amal ibadat yang telah dilaksanakan walaupun sedikit dan tak sebagaimana sepatutnya.

9. Memohon dirigankan daripada azab kubur dan huru hara kiamat dan dilepaskan dari azab neraka.

10. Memohon dengan rahmat Allah supaya dimasukkan ke dalam syurga Allah.

11. Memohon jauh dari penyakit, dilepaskan dari bala.

12. Memohon ditambah dan dimurahkan rezeki yang halal dan yang diberkati.

Sunday, November 16, 2008

Niat melakukan kebaikan dan kejahatan

Ahad, 16 November 2008/ 18 Zulkaedah 1429

Hadis Ketiga Puluh Sembilan

39- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. (البخاري ومسلم)

39- Dari Ibnu Abbas r.a., dari Nabi s.a.w, mengenai apa yang disampaikannya dari Tuhannya (hadis Qudsi), sabdanya: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan kejahatan, kemudian Ia menerangkan yang demikian, iaitu sesiapa yang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, kemudian ia tidak melakukannya, nescaya Allah menuliskan gerak hatinya hendak melakukan itu satu kebaikan yang sempurna sisiNya (selagi ia tidak berniat hendak meninggalkan membuatnya); dan jika orang itu tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kebaikan, lalu dilakukannya, nescaya Allah menuliskan kebaikan itu di sisiNya dengan sepuluh hingga tujuh ratus kali ganda, (bahkan) sehingga sampai berganda-ganda banyaknya dan jika seseorang tergerak hatinya hendak melakukan sesuatu kejahatan, kemudian ia tidak melakukannya (kerana Allah), nescaya Allah tukarkan kejahatan yang tidak dilakukan (keranaNya) itu menjadi satu kebaikan yang sempurna di sisiNya dan jika tergerak hatinya hendak melakukan kejahatan itu, kemudian ia melakukannya, nescaya Allah menuliskannya satu kejahatan sahaja."

(Bukhari dan Muslim)

Hadis yang ketiga puluh sembilan ini menerangkan bahawa:

(1) Kebaikan dan kejahatan, Allah jua yang menetapkannya.

(2) Niat seseorang ada nilainya.

Huraiannya:

(1) Soal kebaikan dan kejahatan:

Boleh dikatakan semua orang suka kepada perkara-perkara yang baik dan bencikan perkara-perkara yang jahat, tetapi soal baik dan jahat tidak dapat ditentukan oleh manusia dengan tepatnya, kerana masing-masing mempunyai tabiat dan perasaan hati yang berlainan maka berlainan pula pertimbangan tentang perkara yang baik dan yang jahat itu.

Dengan yang demikian, maka kebaikan dan kejahatan itu hanya Allah yang menentukannya, kerana Allah jualah yang mengetahui hakikat sesuatu perkara dan yang menentukan hukumnya serta memberi balasan mengenainya.

(2) Nilaian Niat:

Dalam hal melakukan kebaikan dan kejahatan, niatnya sahaja pun sudah ada nilainya. Orang yang berniat hendak melakukan sesuatu perkara yang baik tetapi ia tidak melakukannya, maka Allah Taala memberi kepadanya satu kebaikan yang sempurna kerana kejayaannya menentang dan membatalkan niatnya yang jahat itu sehingga ia tidak melangsungkan kejahatan yang diniatkannya.

Balasan Allah Taala yang demikian ialah sebagai menilai niat seseorang. Mengenai amal perbuatan maka lain pula nilainya. Tiap-tiap satu amal kebajikan, diberi - sekurang-kurangnya - sepuluh kali ganda, manakala tiap-tiap satu amal kejahatan dibalas dengan satu kejahatan sahaja.

Dengan ini nyatalah setakat mana melimpahnya kemurahan Allah Taala kepada setiap hamba-Nya.

Wednesday, November 12, 2008

Hari Rabu, 12 November 2008

Monday, November 10, 2008

Isnin, 10 November 2008/12 Zulkaedah 1429

Hadis Keempat Puluh

40- عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَّصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عِزًّا وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَقْرٍ وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حَقَّهُ قَالَ فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا قَالَ فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ قَالَ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ قَالَ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ قَالَ هِيَ نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ. (الترمذي وغيره)

40 - Dari Abu Kabsyah al-Anmari r.a., dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Tiga perkara, aku bersumpah menegaskan kebenarannya, iaitu tiadalah berkurang harta seseorang dengan sebab dikeluarkan sedekahnya dan tiadalah seseorang itu dizalimi dengan sesuatu kezaliman yang ia bersabar menanggungnya melainkan Allah menambahkan dia dengan kemuliaan dan tiadalah seseorang memulakan sesuatu cara meminta sedekah melainkan Allah membukakan kepadanya pintu kepapaan dan aku menerangkan kepada kamu satu hadis pengajaran maka hafazlah akan dia (untuk dijadikan iktibar)"; (kemudian Baginda menerangkannya) sabdanya: "Sebenarnya (habuan) dunia (mengenai ilmu agama dan harta) hanyalah terbahagi kepada empat (keadaan) manusia: Pertama - orang yang telah dikurniakan Allah dengan harta dan juga dengan ilmu agama, maka ia menggunakan ilmunya dengan berlaku taat kepada Allah dan menjauhi larangan-Nya dan menggunakan hartanya pada menghubungkan silaturahim kaum kerabatnya, serta ia mengetahui hak Allah pada nikmat-nikmat yang dikurniakan itu; maka orang yang demikian bersifat dengan semulia-mulia keadaan (di sisi Allah). Dan kedua - orang yang telah dikurniakan Allah dengan ilmu agama sahaja dan tidak dikurniakannya dengan harta serta ia berkata dengan niatnya yang benar: "Kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si anu (yang dermawan) itu", maka ia beroleh balasan dengan sebab niatnya; (dengan yang demikian) maka balasan baik kedua-dua orang itu adalah sama. Dan ketiga - orang yang telah dikurniakan Allah harta dan tidak dikurniakannya ilmu pengetahuan agama, maka ia menyalahgunakan hartanya dengan tidak berdasarkan ilmu, - ia tidak memelihara dirinya dengan harta itu dari azab Tuhan dan ia juga tidak menggunakan hartanya itu untuk silaturahim dan tidak pula mengetahui akan hak Allah pada hartanya itu; maka orang yang demikian, bersifat dengan seburuk-buruk keadaan. Dan keempat - orang yang tidak dikurniakan Allah dengan harta dan tidak juga dengan ilmu agama, lalu ia berkata: "Kalaulah aku ada harta, sudah tentu aku akan lakukan apa yang dilakukan oleh si anu itu", maka ia beroleh balasan dengan sebab niatnya; (dengan yang demikian) maka balasan buruk kedua-dua orang itu adalah sama. "

(Tirmizi dan Lain-lainnya).

Hadis yang keempat puluh ini menerangkan tentang:

(1) Beberapa perkara yang baik dan yang buruk.

(2) Kelebihan niat yang suci dan akibat niat yang buruk.

Huraiannya:

Perkara-perkara yang baik dan yang buruk:

Dalam hadis ini, Rasulullah s.a.w menerangkan tentang tiga perkara, dua di antaranya sungguh baik dilakukan dan yang satu lagi haram dilakukan.

Pertama - Perkara bersedekah.

Kebanyakan manusia merasa berat hendak bersedekah atau menghulurkan derma bakti, kerana pada lahirnya perkara itu mengurangkan harta bendanya.

Oleh itu Baginda menegaskan dalam hadis ini, bahawa harta seseorang tidak akan berkurang sama sekali disebabkan ia bersedekah sedikit sebanyak daripadanya, bahkan dengan apa jalan pun hartanya itu akan bertambah kembang dan beroleh berkat selain daripada pahala yang akan didapatinya

Kedua - Bersabar terhadap sesuatu kezaliman:

Kebanyakan manusia tidak sanggup bersabar terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan kepadanya bahkan ia merasa terhina menanggungnya.

Tentang ini Baginda menegaskan bahawa bersabar dalam menghadap kezaliman tidak sekati-kali akan merendah atau menghina orang yang bersabar itu bahkan tetap akan menambahkan kemuliaannya, kerana ia selain daripada mendapat pahala sabarnya, ia pula dihargai dan dipandang baik; manakala orang yang menganiayakannya dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh masyarakat.

Ketiga - Keburukan perbuatan meminta sedekah:

Setengah orang, dengan sebab bawaannya yang keji, lebih suka meminta sedekah daripada berusaha ikhtiar untuk menyara hidupnya atau membanyakkan hartanya.

Mengenai hal ini, Baginda menegaskan bahawa orang yang melakukan perbuatan yang demikian amatlah buruk akibatnya, kerana selain dari beroleh kemurkaan Allah, jiwanya sentiasa papa dan tamak haloba sekalipun banyak harta yang dapat dikumpulkannya.

Sayugia diketahui bahawa:

(a) Meminta sedekah adalah satu perbuatan haram, tidak dihalalkan melainkan kepada salah satu dari tiga orang yang dinyatakan oleh hadis yang disebut oleh Muslim dan lain-lainnya, iaitu:

Pertama - Orang yang sungguh-sungguh tidak berada atau tidak berupaya.

Kedua - Orang yang harta bendanya habis ditimpa bencana.

Ketiga - Orang yang terkena membayar hutang yang ditanggungnya kerana menolak satu-satu kemudaratan atau membaiki satu-satu keburukan yang berlaku ke atas dirinya atau di dalam masyarakatnya.

(b) Keburukan akibat perbuatan yang haram itu telah diterangkan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis-hadis yang menyatakan bahawa:

(1) Sesiapa yang meminta harta orang kerana hendak membanyakkan hartanya maka ia hanya membanyakkan bara api kepada dirinya; oleh yang demikian terpulanglah kepadanya sama ada hendak mensedikitkan bara itu atau hendak membanyakkannya.

(2) Sesiapa yang meminta sedekah pada hal ia ada mempunyai kadar yang mencukupi untuk keperluan pagi dan petangnya maka ia hanya membanyakkan bara api neraka kepada dirinya.

(3) Sesiapa yang selalu meminta sedekah, maka ia akan dibangkitkan pada hari qiamat kelak dengan keadaan mukanya tidak ada sedikit daging pun.

(c) Meminta sedekah ada kalanya dengan cara berterus terang dan ada kalanya dengan cara tipu helah, umpamanya mendakwa atau berpura-pura bersifat miskin, alim, orang bijak pandai atau sebagainya, maka sesiapa yang diberikan sesuatu kerana dipercayai ada padanya satu-satu sifat yang didakwakannya itu sedang ia pada hakikatnya tidak bersifat demikian, haram ia menerima pemberian itu dan tidak menjadi miliknya kalau ia menerimanya; demikian juga hukumnya sesiapa yang diberikan sesuatu kerana takut atau malu kepadanya - apa yang diterimanya tidak menjadi miliknya dan haram ia memakannya atau menggunakannya.

(d) Bagi mengelakkan keburukan akibat meminta sedekah, maka Nabi Muhammad s.a.w. yang berperasaan belas dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, menggalakkan umatnya berusaha mencari sara hidup dengan bekerja sendiri sekali pun seseorang itu terpaksa membuat kerja yang berat dan tidak disukai hatinya asalkan tidak dilarang oleh agama.

Dalam kitab-kitab hadis banyak didapati galakan itu, di antaranya hadis-hadis yang maksudnya:

(1) Sesungguhnya pemergian seseorang ke bukit mencari kayu api kemudian ia memikulnya dan menjualnya untuk mendapat keperluan hidupnya, adalah lebih baik dan ia meminta kepada orang, kerana terselamatnya daripada menanggung keberatan budi pemberian orang itu atau keburukan rasa kecewa kalau tidak diberinya.

(2) Sesiapa yang berusaha mencari keperluan hidupnya, keperluan hidup ibu bapanya yang tidak berada dan tidak terdaya bekerja atau keperluan orang tanggungannya supaya terselamat daripada kepapaan dan perbuatan yang tidak halal maka ia berusaha pada jalan yang diredhai Allah dan sesiapa yang berusaha mencari untuk bermegah-megah dengan kekayaan maka ia berusaha pada jalan syaitan yang kena rejam

(3) Sesungguhnya Allah suka dan kasih kepada orang mukmin yang berusaha mencari penghidupan yang halal sama ada dengan jalan bercucuk tanam, berniaga, bertukang dan sebagainya.

(4) Di antara dosa-dosa seseorang, ada dosa yang tidak ada baginya "kaffarah" selain daripada menanggung kedukaan dan kesusahan dalam mencari penghidupan.

(5) Sesiapa yang bermalam dengan keadaan penat lesu kerana mencari penghidupan yang halal, bermalamlah ia dengan keadaan diberikan keampunan

(e) Sesiapa yang diberikan sesuatu pemberian dengan tidak ia memintanya dan tidak pula ia berharap-harap supaya diberikan kepadanya serta ia tidak mengetahui bahawa pemberian itu haram diterimanya, maka digalakkan dia menerima pemberian itu untuk menyara hidupnya dan orang tanggungannya atau untuk memberi pertolongan kepada orang yang memerlukannya.

Niat yang suci dan sebaliknya.

Nikmat pemberian yang sangat-sangat diperlukan dalam alam kehidupan ini ialah nikmat kerohanian (ilmu pengetahuan) dan nikmat kebendaan (harta kekayaan).

Kedua-dua nikmat itu tidak akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang mendapatnya melainkan dengan menggunakannya pada jalan yang diredhai Allah; jika tidak maka buruk padahnya.

Dalam pada itu, orang yang tidak mendapat kedua-dua nikmat itu, tetapi ia mempunyai niat yang benar lagi suci - bahawa kalau ia mendapat nikmat itu ia akan menggunakannya pada jalan yang diredhai Allah - maka ia juga akan beroleh pahala disebabkan niatnya yang baik itu.

Sebaliknya kalau niatnya buruk maka buruklah pula akibatnya, seperti yang diterangkan dalam hadis ini

Saturday, November 8, 2008

Sabtu, 8 November 2008/ 10 Zulkaedah 1429

Daripada Ibnu Mas'ud r.a. ia berkata, Aku mendengar Nabi saw bersabda:, " Tiada hasad melainkan pada dua orang lelaki. Lelaki yang diberikan kepadanya oleh Allah harta benda maka diukuasakannya untuk membinasakannya pada kebenaran. Dan lelaki yang diberikan kepadanya oleh Allah akan hikmah maka ia menghukumkan dengannya mengajarkannya kepada manusia"

Menurut hadis ini tiada boleh hasad melainkan kepada dua orang.

Pertama: Lelaki yang diberikan kepadanya hartabenda lalu diperkuasakan hartanya itu untuk dibinasakannya atau dugunakannya habis-habisan kerana kepada kebenaran atau kepada pekerjaan yang baik menguntungkan masayarakat dan memberi faedah kepada orang ramai. Maka lelaki yang seumpama ini amatlah terpuji di sisi orang ramai, kerana hartanya itu digunakan kepada jalan yang baik dan benar.

Kedua: Lelaki ynag diberilkan kepadanya hikmah atau pengetahun maka dihukumkan di antara manusia menurut hikmahnya itu dengan 'adil dan diajarkan pula hikmah pengetahuannya kepada manusia lain supaya tersebar dan bertmbah-tambah faedahnya,

Hanya kedua sifat lelaki seperti di atas yang patut diteladani untuk mendapatkan sebagaimana yang didapati oleh keduanya. Kerana apa yang didapati oleh keduannya adalah pokok segala sesuatu menyebabkan kejayaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di kahirat kelak.

Friday, November 7, 2008

Apa yang perlu dibuat kepada si mati/mayat ?

Jumaat, 7 November 2008

Menguruskan jenazah/mayat hukumnya fardhu kifayah.

1. Memandikan mayat.

1. Sekurang-kurang mandi itu ialah sekali lalu/jirus, setelah dihilangkan najis yang ada pada badan mayat tersebut dan sebaiknya gunakan sabun mandi.

2. Hendaklah pakaiannya digantikan dengan kain basahan (kain mandi)/kain sarung.

3. Bagi mencucukan kotoran najis, tegakkan badan dengan menekankan perut si mati dan dibasuh dengan air dan sabun.

4. Bersihkan dengan sarung tanagan bahagian mulut/.gigi, kepala

5. Mandikan dengan membaringkan sebelah kanan badan dan diikuti dengan sebelah kiri sebanyak 3 kali basul atau 5 kali.pembasuh penghabisan itu baik dicampur dengan kapur barus sedikit atau haruam-haruman yang lain.

6. Ambilkan wudhu untuknya semasa selepas selesai memandikannya.


2. Mengkafankan mayat.

1.Kafan sekurang-kurang selapis kain yang menutup badan mayat. Sebaik-baiknya 3 lapis untuk lelaki, dan 5 lapis untuk perempuan.3. Mensolatkan mayat.

1.Jenazah diletakkan di hadapan, kemudiam imam berdiri di hadapan. Bagi jenazah perempuab, imam berdiri dekat dengan peinggangnya dan jenazah lelaki imam berdiri dekat bahunya.

4. Mengkebumikan mayat.
1.Wajib meletakkan jenazah itu keadaanya menghadap kiblat.
2.Dibukakan kain sebelah pipiinya dan sendalkan dibelakannya supaya ia tidak kembali menelentang.
3.Sunat meninggikan sedikit rtanah atas kubur sekadar sejengkal.
4.Sunat meletakkan anak batu dan meniram air di atas kubur.
5. Sunat meletakkan batu tanda di kepala dan di kaki.

6

Wednesday, November 5, 2008

Tiap-tiap seorang bertanggungjawab

Rabu 5 November 2008

Daripada Abdullah bin Umar ia berkata: Aku menmdengar rassulullah saw. bersabda: "Tiap-tiap kamu pengembala (penjaga) dan tiapa-tiap kamu disoal (bertanggungjawab) daripada pengembalaannya (pengembalaannya), Raja itu pengembala (penjaga) dan disoal daripada rakyatnya, Dan lelalki itu pengembala (penjaga) pada ahlinya dan ia disoal daripada pengembalaannya (penjagaannya), Dan perempuan itu pejaga pada rumah suaminya dan ia disoal daripada penjagaannya, Dan khadam itu penjaga pada harta tuannya dan disoal daripada penjagaannya. Ia berkata: dan menyangka aku sesungguhnya ia berkata: Dan lelaki itu penjaga pada harta bapanya dan disoaal daripada penjagaannya, dan tiap-tiap kamu penjaga dan bertanggungjawab pada rakyatnya(penjagaanya)

Keterangan:

1.Hadis tersebut menerangkan bahawa tiap-tiap manusoa tiada terlepas daripada mempunyai tenggubgjawab seperti contoh yang diberikan kepada tiap yang memegang tanggungjawab di atas.

2. Ringkasnyatuiap-tiap seorang di dunia ini adalah penjaga, pentadbir, pengasuh dan pemimpin menurut kedudukan serta kewajiban masing-masing di dalam lapangan hidup. Maka penjagaannya, pentadbirannya, pengasuhannya dan pemimpinannya, semuanya itu akan disoal di akhirat nanti. Oleh itu berwaspadalah.

Sunday, November 2, 2008

Kesah 3 pemuda dalam gua

Ahad 2 November 2008/4 Zulkaedah 1429

Kesah tiga pemuda dalam gua (msm 282), Hadis No 2361, Sahih Muslim,


Dari Abdullah bin Umar dari rasulullah saw sabdanya:" Pada satu ketika, ada tiga orang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka ditimpa hujan lebat. Kerana itu mereka masuk ke dalam gua sebuah bukit.

Tiba-tiba dari puncak bukit jatuh sebuah batu besar menutup rapat pintu gua itu sehingga mereka terkurung di dalam (tidak dapat keluar)

Maka berkata sesamanya, " Marilah kita ingat-ingat amal soleh yang pernah kita lakukan kerana mancari ridha Allah. Mendoalah kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kerana amal soleh kita itu Allah membukan pintu bagi kita.

Maka mendoalah orang pertama:

"Wahai Allah!, Akiu mempunyai ibu baba yang keduanya sudah tua, seorang isteri dan beberapa anak yang masih kecil, yang kesemuanya menjadi tanggunganku. Bila aku pulang dari gembala, ku peras susu untuk mereka dan yang pertama-tama ku beri minum ialah ibu ku yang sudah tua itu, setelah itu baru anakku.

Pada suatu hariaku terlambat pulang dari mencari kayu api, sampai di rumah hari sudah petang dan kudapati kedua orang tuaku sudah tidur. Seperti biasa lebih dahuluku peras susu lalu kubawa untuk orang tuaku. Aku berdiri dekat kepala beliau-beliau dan tak sampai hati membangunkan keduanya dari tidur mereka yang lelap. Dan aku tidak mau memeberikan susu itu kepada anak-anakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya lebih dahulu.Padahal anak-anakku yang masih kecil itui menangis di kakiku minta susu.

Demikianlah aku dan isteriku sentiasa dalam keadaan demikian sampai terbit fajar (menunggu kedua orang tuaku bangun). Wahai Alllah, Engkau tahu bahawa aku berbuat demikian kerana mencari keridhaan Engkau.

Kemudian mendoa orang Kedua:

"Wahai Allah! Aku mempunyai seorang bapasaudara dan bapa saudaraku itu mempunyai seorang anak gadis. Aku sangat mencintai anak gadis pamanku seperti lazimnya cinta seorang pemuda kepada seorang dara. Lalu ku minta dia menjadi isteriku, tetapi dia mneolak permintaanku sebelum aku meyerahkan kepadanya seratus dinar. Maka dengan susah payah aku kumpulkan wang seratus dinnar, lalu kuberikan kepadanya. Ketika aku hendak menyetubuhnya dia berkata kepadaku, "Hai. Abdullah! Takutlah kepada Allah! jangan engkau buka cincin (kegadisan melainkan dengan cara ynag sah (nikah).
Mendengar kata-kata itu aku langsung berdiri dan pergi meninggalkannya.

Wahai Allah!, Engkau tentu tahu aku melakukan yang demikian itu kerana menghendaki ridhamu,. Keran itu tolonglah bukakan pintu gua ini bagi kami"

Maka terbukalah pintu gua sedikit.

Kemudian orang ketiga mendoa pula:


"Aku pernah mengupah seorang pembuat peti tempat padi. Ketika pekerjaannya sudah selesai, dia minta upahnya kepadaku. Lalu kuberikan kepadanya semacam padi. Tetapi dia menolak menerimanya. Namun begitu, padi untuk upahnya itu kutanam untuknya dan hasilnya kukumpulkan kemudian kubelikan sapi dan kugembalakan. Kemudian dia datang kemabli kepadaku, lalu katanya: Takutlah kamu kepada Allah! Jangan mengambil hakku" Jawabku, "Pergilah ke padang rumput gembala sapi-sapi itu, lalu ambillah sapi-sapi itu semuanya!" kata orang itu, " Takutlah kepada Allah, dan janga memperolokkanku"
Jawabku, " Aku tidak memperolokkanmu! Ambillah sapi-sapi itu semuanya dan gemalakanlah untukmu". Lalu diambilnya sapi itu kemudian dia pergi. Wahai Allah!, tentu Engkau tahu aku berbuat demikian kerana mencari keridhaanMu jua. Maka tolonglah bukakkan pintu gua ini bagi kami" Maka terbukalah pintu gua seluruhnya."

--------------------------------------------------------------------------------------

Allah
Ta'ala berfirman :

Hai
Orang-orang yang beriman, sebutlah Allah (berdzikirlah) dengan zikir yang
sebanyak-banyaknya. ( Al-Ahzab : 41 ).

Anjuran berzikir.

Dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah saw bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman, " Aku sentiasa menurut sangka hambaKU kepadaKu, dan Aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebaut namaKu. jika dia memyebutnamaKu dalam hatinya, maka Aku menyebutnya pula dalam hatiKu. Dan jika dia menyebutKu dalam majlis ramai, maka Aku menyebutnya dalamm majlis ramai yang lebih baik. Jika dia mendekatnya sehasta, Aku mendekatnya sedepa. Jika dia datang kepadaKu berjaan kaki, Aku mendatanginya dengan berlari".
- (Sahih Muslim)

Saturday, November 1, 2008

zikir

Membaca dan Mempelajari Quran.

Dari Abu Hurairah ra. katanya, Rasulullah saw bersabda" " Siapa yang menolong menghilangkan kesusahan orang mukmin, Allah Ta'ala menghilangkan pula kesusahannya di hari kiamat kelak.

Siapa yang membantu memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkannya pula di dunia dan akhirat.

Dan Allah sentiasa menolong hambaNya selama hamba itu mau menolong saudaranya.
Siapa berusaha mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke syurga.

Bila satu kaum berkumpul di salah satu rumah Akllah (masjid) lalu mereka membaca Kitabullah dan mempeljarinya sesama mereka, diturunkan kepada mereka ketenagan dan diselubungi mereka dengan rahmat. Mereka dikerumuni oleh para malaikat dan Allah menyebut-nyebut dengan bangga kepada orang-orang yang dekatNya. Sedangkan orang yang lalai beramal, ia tidak akan dapat mengejar ketinggalannya dengan gelaran kebangsawanannya".

-( Sahih Muslim: 2332, ms.263)

-------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

Allah
Ta'ala berfirman :

Hai
Orang-orang yang beriman, sebutlah Allah (berdzikirlah) dengan zikir yang
sebanyak-banyaknya. ( Al-Ahzab : 41 ).

Anjuran berzikir.

Dari Abu Hurairah ra katanya, Rasulullah saw bersabda: "Allah Azza wa Jalla berfirman, " Aku sentiasa menurut sangka hambaKU kepadaKu, dan Aku senantiasa bersamanya ketika dia menyebaut namaKu. jika dia memyebutnamaKu dalam hatinya, maka Aku menyebutnya pula dalam hatiKu. Dan jika dia menyebutKu dalam majlis ramai, maka Aku menyebutnya dalamm majlis ramai yang lebih baik. Jika dia mendekatnya sehasta, Aku mendekatnya sedepa. Jika dia datang kepadaKu berjaan kaki, Aku mendatanginya dengan berlari".
- (Sahih Muslim)
------------------------------------------------------------------------------


Berzikir
yang terus-menerus merupakan syarat untuk mendapatkan kecintaan dari Allah yang
langgeng pula. Allah yang paling berhak untuk dicintai secara menyeluruh ,
diibadahi, diagungkan dan dimuliakan.


Pekerjaan
yang termasuk paling bermanfaat bagi seorang hamba adalah berzikir yang banyak.
Zikir bagi hati itu laksana air bagi ladang pertanian, bahkan seperti air bagi
ikan, ia takkan hidup tanpa air.


Zikir
itu bermacam-macam :


1. Berzikir
dengan menyebut asma Allah dan sifat-sifat-Nya, serta memujinya dengan menyebut
asma dan sifat-Nya.


2.
Tasbih
( mensucikan Allah dengan mengucapkan : Subhanallah ), tahmid ( memuji Allah
dengan mengucapkan : Al-hamdu lillah ), takbir ( mengagungkan Allah dengan
mengucapkan : Allahu Akbar), Tahlil (mengucapkan la ilaha illallah yang artinya
tidak ada tuhan yang haq kecuali Allah) serta memuliakan Allah. Ini merupakan
lafal zikir yang paling banyak diucapkan oelh kalangan orang-orang yang
belakangan atau pada dewasa ini.


3. Berzikir
dengan hukum-hukum Allah, perintah-perintah-Nya serta laranganan- larangan -Nya
dan ini merupakan zikir ahli ilmu. Bahkan ketiga zikir ini merupakan zikir
mereka kepada Rabb-nya.


4. Berzikir
dgn firman-Nya yaitu dengan Al-Qur'an. Ini termasuk zikir yg paling utama.
Allah berfirman :

Dan barangsiapa yang berpaling dari zikir-Ku, maka sesungguhnya baginya
penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam
keadaan buta". (QS. 20:124)

Yang dimaksud dengan zikir-Ku adalah kalam Allah yang telah diturunkan
kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yaitu al-Qur'an.

Allah berfirman :

orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dgn mengingat
Allah.Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram. (QS.
13:28)


5. Berdzikir
dengan berdo'a kepada Allah, beristighfar (mohon ampunan) & merendahkan diri
di hadapan Allah


Rasulullah
shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti cara berdzikir
beliau shallallahu 'alaihi wasallam. Kelima macam cara berdzikir di atas
merupakan cara berdzikir Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.


Berdzikir
kepada Allah harus sesuai dengan yang telah disyari'atkan oleh Allah dan sesuai
dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kepada
umatnya, bukan bid'ah seperti yang dikerjakan oleh kaum sufi. Mereka berdzikir
dengan dzikir yang dibuat-buat dan diada-adakan. Contohnya mereka menyebut :
hu… hu… yang menurut mereka lafadz itu termasuk asma Allah. Dzikir semacam ini
tidak dibenarkan sama sekali. Begitu juga mengenai bacaan shalawat atas Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam harus sesuai dengan yang terdapat dalam sunnah
seperti shalawat Ibrahimiyyah ( yang dibaca pada tahiyyat dalam shalat ) dan
lainnya yang sesuai dengan sunnah.

Ibadat Satu latihan

Sabtu, 1 November 2008/ 3 Zulkaedah 1429

Ibadat solat, puasa, zakat, haji sesungguhnya bertujuan untuk persiapan dan latihan bagi hamba-hamba Allah untuk taat serta patuh dengan perintah Allah su[aya dapat melaksanakna tugas sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.Dengan demikian seorang mukmin itu akan bertawqa dan sentiasa mencari keredhhaan Allah untuk kebaikan makhluk dan dirinya sendiri.Seorang muslim itu hendaklah bersyukur di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya, yang menjadikan Allah sebagai penguasai mutlak bagi makhluk sekalian alama ini.

Firman Allah swt, " Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk membimbing dan memperbaiki manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mecegah dari yang nungkar, dan beriman kepada Allah..."

(- Ali "Imran :110)