Saturday, November 28, 2009

Peranan berdakwah menyebarkan Islam

Sabtu, 28 November 2009/11 Zulkaedah 1430

Kewajipan berdakwah menyebarkan agama Islam.


1. Peranan berdakwah menyebarkan Islam dan mempertahankan Islam adalah tanggung-jawab setiap muslim bergantung kepada suasana serta kemampuan seseorang. Seorang itu dapat menyebarkan Islam kepada orang lain termasuk anak-anak, saudara-mara, jiran serta ahli anggota masyarakat yang Islam atau bukan Islam. Oleh itu usahakanlah penyberan Islam serta mengimarakkan Islam kepada sesiapa yang dirasakan perlu untuk disampaikan.

2. Terdapat berbagai cara sesorang itu menyampaikan dakwahnya, seperti menunjukkan contoh sebagai cara hidup seorang Islam, Memberi penerangan dan maklumat mengenai Islam, secara lisan maupun secara menggunakan media, percetakan dan internet.

3. Menyuruh melakukan aamar makruf dan nahi mungkar, merupakan satu cara yanag dapat melakukan dakwah di kalangan mereka yangg kita jumpa dlam perhubungan kita sehari-hari.Dengan cara ini sesorang itu dapt diberikan kesedaran tentang apa yang baik dan apa ynag tidak baik yang akan menjadi renungan untuk menerima atau tidak.

4. Tugas kita hanya menyampaikan seberapa yang boleh yang terbaik. Yang memberikan hidayah kepada sesorang untuk menerimanya atau tidak ialah Allah swt.

No comments: