Sunday, November 29, 2009

Allah Maha Pengampun

Ahad 29 November 2009/12 Zulkaedah 1430.


Allah Maha Pengampun

Allah Maha Pengampun Dari Anas ra katanya: AkuAdam! Sesungguhnya engkau, selama engkau brdoadan berharap kepada Aku, Aku ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau dan Aku tiada peduli. Hai anak Adam! Kalau telah sampai sekalian dosa engkau ke awan langit kemudian itu engkau memohon keampunan Ku, niscaya Aku ampuni bagi engkau. Hai anak Adam! Sesungguhnya kalau engkau datang kepadaKu dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi (ini) kemudian itu engkau menemui Aku pada hal tiada engkau mempersekutukan Aku dengan susuatu, nescaya Aku berikan kepada engkau keampunan degan sepenuh bumi”

-(Diriwayatkan oleh At Tarmizi dan ia berkata : hadis Hasan lagi soheh)Pengajarannya:

1. Hadis ini ialah Hadis Qudsi, yang menilai salah satu sifat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hamba-hambanya yang berdosa, tak kira banyaknya, yang mengharapakan keampunannya. Allah akan mngampunkan dosa hambanya apabila bertaubat dengan cara yang bersunggugh-sungguh, dan tidak mempersekutukanNya.


2. Seorang itu hendaklah mempunyai baik sangka terhadap Allah swt dengan berharap ( ar-rija) agar permohnan doa dan taubatnya diterima oleh Allah swt. Ada 4 macam kemungkinan yang salah satunya harus berlaku iatu;


1. Diberikan kepada orang yang berdoa suatu yang lebih baik dari yang dipinta,


2. Dihindarkan daripada mala petaka,

3. Akan disempurnakan permohonanya di akhirat.

4. Dimapuni dosanya.


3. Untuk memprolehi kempunan Allah swt, memerlukan 3 syarat:

1. Doa serta harapan,

2. Istighfar atau memohonan kemapunan,


3. Tauhid pada i'tiqad atau kepercayaan. dan tauhid inilah yang paling utama.

No comments: