Monday, November 23, 2009

Pengertian/makna solat

23 November 2009/ 6 Zulhijjah 1430


Pengertian/Makna Solat.1. Solat atau sembahyang menurut Bahasa Arab ialah Do'a.

2. Solat adalah ibadat yang asasi dalam perhubungan antara manusia dengan Allah swt. Manusia dapat mengingati Allah, dapat menghidupkan pengakuan iman secara amali atau perbuatan dan dalam hati, mengingati Rasul, kepada Al-Quran dan membawa manusia ke jalan yang lurus, jalan yang diberi petunjuk oleh Allah swt.

3. Solat dapat membuktikan ketaqwaan kepada Allah yang menurut perintahNya sepertimana ajaran Al Quran dan sunah Rasulullah saw. yang bersifat terpuji dan mendapat petunjuk Allah seterusnya merekalah yang beroleh kejayaan.

4. Solat memberi kesan membersih atau mensucikan diri dan mengawal dari terjerumus ke dalam lembah kehinaan dan maksiat atau keburukan serta memebersikan manusia dari naluri-naluri yang tidak sihat. Firman Allah swt:

"Dan diriklanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatn keji dan mungkar"
- (Surah Al-Ankabut: 43)

5. Melalui solat kita akan jauh dari sifat resah gelisah dan sentiasa dalam keadaan tenang dengan mendekatkan diri kepada Allah setiapa masa. Firman Allah:

" Seungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, apabla ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut; kecuali orang-orang yang mengerjakan solat".
- ( Surah Al-Ma'rij: 19-23)

6. Hakikat solat ialah pembuktian kesempurnaan melakukan hak-hak pengabdian kepada Allah swt, sebaliknya meninggalkan solat adalah tanda orang yang tenggelam dalam hawa nafsu yang kufur kepada Allah swt. Firman Allah:

" Kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan solat serta menurut hawa nafsu (dengan melakukan maksiat) maka mereka menghadapi azab (dalam Neraka)
- ( Surah Maryam: 59)

7. Solat dapat menjauhkan dari berlaku kesusahan dan kegelisahan dan memohon bantuan Allah swt. Maksud hadis, " Allah menjadikan ketenagan mataku di dalam solat '.

Dan Firman allah swt:

"Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan jalan sabar dan mengerjakan solat"
-(Surah Al-Baqarah: 153)

No comments: