Tuesday, May 26, 2009

Puasa Sunat

Selasa 25 Mei 2009

Sebagaimana solat, yang terdapat pelbagai solat sunat seperti solat taubat,solat qubliah dan ba'diah, terawih, isytiharah, hajat dll. Kita juga dituntut mengerjakan puasa sunat (Puasa tatawwuk) untuk meningkatkan ketaqaan kita dan untuk mendapat ganjaran pahala dan balasan syurga di akhirat.

Puasa sunat ini ialah puasa yang dikerjakan pada sebarang masa sahaja, hanya dengan harapan balasan dan keampunan dari Allah swt saja (tidak diwajibkan), yang boleh dikerjakan pada bila masa bila berkuasa, kecuali pada hari-hari yang terlarang dan dimakruhkan berpuasa padanya. Tapi ingat, jika mengamalan kebajikan dan mengharapan ganjaran pahala yang berlipat ganda di akhirat. bukan sekadar pahala darai ibadat wajib sahaja, kita hendaklah merancang dan melakukan amaln-amalan sunat juga.

Di antara Jenis-jenis Puasa Sunat adalah seperti:

1. Puasa enam: iaitu berpuasa sehari selepas hari raya puasa (idilfitri). Ia boleh dikerjakan secara berturut-turut, dan boleh pula berselangan, asalkan dalam bulan syawal sahaja.

2. Puyas awal Bulan Zulhijjah, sampai 8 hari bulan zul hijjah. Disebut juga dia "puasa sebelum hari raya haji"

3. Puasa Hari 'Arafah, pada 9 haribulan Zulhijjah. Orang yang sedang mengerjakan Ibadat haji, lebih baik jangan berpuas pada hari ini.

4. Puasa pada 9 Muharram

5. Puas pada hari Asyura, iaitu pada 10 hb Muharram.

6. Puasa pada bulan Rajab seberapa hari ynag kuasa.

7. Puasa dalam bulan Sya'aban, boleh berpuasa dari awal sampai akhirnya, kecualai pada hari syak (ragu-ragu) iaitu pada 30 hb sya'ban.

8. Puasa pada hari senin dan khamis.

9. Puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan Qamariah.

10. Puasa pada hari putih iaitu pada 13, 14, dan 15 hb Qamariah.

11. Puasa berselng hari. Ertinya: sehari berpuasa, sehari berbuka, kemudian berpuasa
pula. Demikianlah seterusnya. Inilah puasa yang dikerjakan oeh Nabi Daud as.

Tambahan:

Jika seseorang sedang berpuasa sunat, jika dia dipanggil kepada satu jamuan /kenduri, dibolehkan baginya bembuka/membatalkan puasanya.

Apa yang perlukan dilakukan semasa berpuasa?

1. Makan sahurlahlah supaya lebih kuat menghadapi puasa di siang harinya.

2. Berbukalah setelah nyata terbenam matahari (menyegrakan berbuka) diikuti dengan solatmaghrib. Memadai berbukan dengan sedikit kurma/tamar dan minuman.

3. Berdoa kepada Allah ketika berbuka sebagaimana membanyakkan taubat, membanyakkan kebaikandanmenjauhu segala yang dimurkai Alla.

4. Lebih baik mandi wajib (sekiranya berhadas besar sebelum terbit fajar sidiq, supaya memasuki puasa itu dalam keadaan suci.

5. Tahanlah diri dari berdusta dan bertengkaqr dan memperkatakn yang tidk berfaedah, seprti mengumpat, memfitnah..

6. Tahanlah diri daripada pengaruh marah dan bersikap kyrang ajar.

7. Selalulah berusaha mencari ketaqwaan kepada Allah swt dan mensykuri Allah atas segala nikmatnya.

8. Bermurah tangan.

9. Pergunakan segala waktu untuk mendalami masalah keagamaan, mengerjakan solat terawih, memperbanyak ibadat terutama dalam puluhan yang akhir bulan ramdhan.

10. Berusahalah memperoleh makan yang suci dan halal, agar tidak masuk ke dalam perut makanan-makanan yang haram.

11. Peliharalah nafsu dari penyakit dengki, memelihara anggota dari segala maksiat dan selalu berlaku tenang dan bersikap terhormat.

Friday, May 15, 2009

Perkara Sunat untuk keluarga si mati

Jumaat, 15 Mei 2009

1. Ketika mendengr kabar bahawa ada kematian atau kemalangan hendaklah dibaca,
( Innaa lillahi wa innaa ilaihi raajiuun)- Sesungguhnaya kita ini kepunyaan Allah, dan sesungguhnya kita pasti akan kembali kepadaNya.

2. Melawat ahli waris, dalam masa 3 hari setelah seseorang itu meninggal dunia.

3. Waktu melawat yang akan dicakapkan hendaklah segala kebaikan si mati, janganlah membukakan keburukan dengaa kejahatannnya. Sebaiknya hendaklah mendoakan kebajikan untuknya.

4.Menyabarkan dan menghiburkan ahli waris dengan kata-kata yang baik dan lemah lembut.

5. Memberi makan kepada ahli waris pada hari kematian itu (bukan ahli waris yang menyediakan makanan untuk pelawat. Tidak boleh makan atau minum di rumah orang yang kematian.

6.Ziarah ke kubur. Waktu ziarah bacalah doa ini:

(Selamat sejahtera engkau (wahai) ahli tempat kubur ini yang terdiri dari kaum mukmini dan mukminat, kaum muslimin dan muslimat, Insya Allah aku akan menyusul kamu pula. Kami mohon kepada Allah supaya kami dan kamu mendapat keselamatan)

LARANGAN DAN HARAM HUKUMNYA MERATAP MAYAT.

Kita dilarang meratapi mayat, kerana meratap itu adalah menyiksa diri si mayat, sebagaimana sabda Nabi saw yang bererti, "Mayat itu disiksa di dalam kuburnya kerana diratapi"- Riwayat Bukhari dan Muslim.

Maksud meratap di sini ialah , menangis sambil berdendang-dendang, dan menyebut-nyebut perangai dan kebaikan si mati sewaktu hidupnya, sambil menghempaskan diri, mengoyak-ngoyak baju di dada, kerana putus tenmpat bergantung, putus harapan dan seumpamanya. Perbuatan yang seperti inilah yang dilarang oleh Islam.

Sabdanya lagi, "Perempuan-perempuan yang meratap itu, bila dia tidak bertaubat sebelum matinya, akan ditegakkan dia pada hari kiamat dan dipakaikan ke atas bahunya selendang dari api neraka dan baju besi dari karat-karat besi neraka"

Thursday, May 14, 2009

Memilih Isteri keluarga Bahagia

Khamis, 14 Mei 2009

Dari Abu HHurairah r.a, Rasulullah saw bersabda.(Wanita dikawini kerana empat hal: kerana harta bendanya, kerana status sosialnya, kerana kecantikan wajahnya, dan kerana ketaatan kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia)
... Sahih Bukhari

Wednesday, May 13, 2009

Lagi tanda akhir zaman/ hampir qiamat

Rabu, 13 Mei 2009.

Maksud hadis,
Draipada Abdullah bin Masud r.a berkata, Rasulullah saw telah bersabda:

(Sesungguhnya apabila qiamat sudah hampir tiba 1) Orang hanya memberi salam kepada orang yang dikenali sahaja, 2) Perniagaan akan bertambah maju, sehingga orang perempuan membantu suaminya berniaga, 3) banyak orang memutuskan silaturrahim (hubungan kekeluargaan), 4) Banyak saksi palsu, 5) Orang suka menyembunyikan penyiksaan yang benar, 6) dan akan banyak kemudahan alat tulisan).

............Hadis Riwayat Ahmad.
Huraian:

1. Di akhir zaman orang hanya akan memberi salam pada sahabat yang dikenali sahaja, bukan seperti yang dituntut dalam agama islam supaya kita mengucapkan salam kepada semua orang islam sama ada yang dikenali atau tidak kita kenali. Keadaan ini menunjukkan bahawa perhubungnan kemesraan di kalangan kaum muslimin sudah amat berkurangan.

2. Begitu pula cara hidup di akhir zaman mendorong orang perempuan untuk bekerja di luar rumah, terutama dalam perniagaan.
Perempuan itu akan dijadikan daya tarikan pelanggan atau oleh kerana kos kehidupan yang tinggi sehingga gaji suami tidak cukup untuk memenuhi keseluruhan keperluan keluarga maka terpaksa si isteri juga bekerja. Maka keadaan ini mengakibatkan kerenggangan hubungan kekeluargaan, Isteri tidak lagi taat kepaad suami kerana ia juga banyak memikiki wang dan mungkin lebih banyak daripada wang suaminya.

3. Manakala anak-anak pula menjadi mangsa kehilangan kasih syang ibu bapa kerana mereka hanya menyerahkan pada orang gaji (pembantu rumah) sahaja.

4. Begitu juga di akhir zaman akan wujud kecanggihan alat tulisan, dan bahan bercetak dan media massa termasuk alat komputer, internet dan lain-lainnya lagi. Alat-alat ini semestinya digunakan untuk mengangkat martabat manusia, namum apa yang berlaku ialah sebaliknya. Segala alat-alat yang canggih itu telah banyak digunakan untuk pembohongan dan memutarbelitkan kenyataan dan mencemarkan martabat insan itu sendiri.

Tuesday, May 12, 2009

SIFAT TAMAK MANUSIA KEPADA DUNAIA

Selasa 12 Mei 2009


Dari Anas bin Malik ra. katanya, berkata Rasulullah: Mekipun anak Adam ini telah memiliki harta yang memenuhi dua lembah, niscaya ia masih ingin tambahan sepelembahan lagi, Walhasil hanya tanahlah yang dapat memenuhi rongganya, tetapi Allah akan memberikan ampunan kepada mereka yang bertaubat)

..................... (H.Sahih Muslim)

Monday, May 11, 2009

Hibbah

Isnin, 11 Mei 2009

Hibbah disebut juga sebagai hadiah atau pemberian.
Dalam istilah syarak bererti. :Memberikan sesuatu kepada orang lain selaggenharap baasan semata-mata dari Allah, maka itu dinamakan sedekah.
Kalau pemberian itu dihantarkan ke tempat yang diberikan kerana hendak memuliakannya, dinamakan hadiah. Tiap-tiap sedekah dan hadiah boleh dinamakan pemberian dan tidak sebaliknya.

Supa pemberian itu nyata dan tahkik, disyaratkan pula hendaknya melafazkan ijab kabul iaitu,
;Aku berikan barang ini kepadamu:
Tapi tidak disyaratkan ijab kabul itu dalam soal hadiah, sebab hadiah boleh dilakukan secara kiriman saha. Barang yang sah diberikan ialah barang ynag sah pula dijual, dan terlarang memberikan sesuatu bila sesuatu itu yang terlarang pula menjualnya. Kecuali sebutir gandun dan sebutir beras, boleh diberikan tapi tidak boleh dijual, kerana ia tidak berharga. Hadiah itu tidak boleh ditolak.

Pekerjaan beri memberi ini, sangat disuruh sekali oelh Rasulullahsaw, sebab pekerjaan ini bererti mempereratkan hubungan persaudaraan seagama dan menimbulkan rasa tolong menolong serta menghilangkan sifat iri dan dengki dari hatis eseorang. Olejh sebab itu pemeberian tidak bolehdicela, walaupun sedikit, sebaba pemberian itu hanya kesukaaan orang yang memberi.

Pemberian biasa dari seorang kepada seorang dinamakan hibbah, tyertapi pemberian hutang terhadap orang ynag berhutang dinamakan ibarak ertinya lepas dari hutang.

Tuesday, May 5, 2009

Proses kejadian manusia Menurut Al Quran

Selasa 5 Mei 2009


PROSES KEJADIAN MANUSIA MENURUT AL-QURAN1. Nutfah

NUTFAH : iaitu peringkat pertama bermula selepas persenyawaan atau minggu pertama. Ianya bermula setelah berlakunya percampuran air mani

Maksud firman Allah dala surah al-Insan : 2

" Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia daripada setitis air mani yang bercampur yang Kami (hendak mengujinya dengan perintah dan larangan), kerana itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat "Menurut Ibn Jurair al-Tabari, asal perkataan nutfah ialah nutf ertinya air yang sedikit yang terdapat di dalam sesuatu bekas samada telaga, tabung dan sebagainya. Sementara perkataan amsyaj berasal daripada perkataan masyj yang bererti percampuranBerasaskan kepada makna perkataan tersebut maksud ayat di atas ialah sesungguhnya Kami (Allah) menciptakan manusia daripada air mani lelaki dan air mani perempuan.

Daripada nutfah inilah Allah menciptakan anggota-anggota yang berlainan , tingkahlaku yang berbeza serta menjadikan lelaki dan perempuan. Daripada nutfah lelaki akan terbentunya saraf, tulang dan fakulti , manakala dari nutfah perempuan akan terbentuknya darah dan daging.A- Sperma B-Sperma menembusi ovum2. ALAQAH.

ALAQAH : Peringkat pembentukan alaqah ialah pada hujung minggu pertama / hari ketujuh . Pada hari yang ketujuh telor yang sudah disenyawakan itu akan tertanam di dinding rahim (qarar makin). Selepas itu Kami mengubah nutfah menjadi alaqah.

Firman Allah yang bermaksud

" Kemudian Kami mengubah nutfah menjadi alaqah"

al-Mukminun : 14

Kebanyakan ahli tafsir menafsirkan alaqah dengan makna segumpal darah. Ini mungkin dibuat berasaskan pandangan mata kasar. Alaqah sebenarnya suatu benda yang amat seni yang diliputi oleh darah. Selain itu alaqah mempunyai beberapa maksud :

* sesuatu yang bergantung atau melekat
* pacat atau lintah
* suatu buku atau ketulan darahPeringkat alaqah adalah peringkat pada minggu pertama hingga minggu ketiga did alam rahim.3. MUDGHAH

MUDGHAH : Pembentukan mudghah dikatakan berlaku pada minggu keempat. Perkataan mudghah disebut sebanyak dua kali di dalam al-Quran iaitu surah al-Hajj ayat 5 dan surah al-Mukminun ayat 14

Firman Allah yang bermaksud

"lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging"

al-Mukminun : 14Diperingkat ini sudah berlaku pembentukan otak, saraf tunjang, telinga dan anggota-anggota yang lain. Selain itu sistem pernafasan bayi sudah terbentuk.Vilus yang tertanam di dalam otot-otot ibu kini mempunyai saluran darahnya sendiri. Jantung bayi pula mula berdengup. Untuk perkembangan seterusnya, darah mula mengalir dengan lebih banyak lagi kesitu bagi membekalkan oksigen dan pemakanan yang secukupnya. Menjelang tujuh minggu sistem pernafasan bayi mula berfungsi sendiri.4. IZAM DAN LAHM

IZAM DAN LAHM : Pada peringkat ini iaitu minggu kelima, keenam dan ketujuh ialah peringkat pembentukan tulang yang mendahului pembentukan oto-otot. Apabila tulang belulang telah dibentuk, otot-otot akan membungkus rangka tersebut.

Firman Allah yang bermaksud :

"Lalu Kami mengubahkan pula mudghah itu menjadi izam da kemudiannya Kami membalutkan Izam dengan daging"

al-Mukminun : 14Kemudian pada minggu ketujuh terbentuk pula satu sistem yang kompleks. Pada tahap ini perut dan usus , seluruh saraf, otak dan tulang belakang mula terbentuk. Serentak dengan itu sistem pernafasan dan saluran pernafasan dari mulut ke hidung dan juga ke pau-paru mula kelihatan. Begitu juga dengan organ pembiakan, kalenjar, hati, buah penggang, pundi air kencing dan lain-lain terbentuk dengan lebih sempurna lagi. Kaki dan tangan juga mula tumbuh. Begitu juga mata, telinga dan mulut semakin sempurna. Pada minggu kelapan semuanya telah sempurna dan lengkap.Janin pada usia 12 minggu5. NASY'AH KHALQAN AKHAR.

NASY'AH KHALQAN AKHAR : Pada peringkat ini iaitu menjelang minggu kelapan , beberapa perubahan lagi berlaku. Perubahan pada tahap ini bukan lagi embrio tetapi sudah masuk ke peringkat janin.Pada bulan ketiga, semua tulang janin telah terbentuk dengan sempurnanya Kuku-kukunya pun mula tumbuh. Pada bulan keempat, pembentukan uri menjadi cukup lengkap menyebabkan baki pranatel bayi dalam kandungan hanya untuk menyempurnakan semua anggota yang sudah wujud. Walaupun perubahan tetap berlaku tetapi perubahannya hanya pada ukuran bayi sahaja.Janin mendapat makanan melalui uri6. NAFKHUR - RUH.

NAFKHUR-RUH : Iaitu peringkat peniupan roh. Para ulamak Islam menyatakan bilakah roh ditiupkan ke dalam jasad yang sedang berkembang? Mereka hanya sepakat mengatakan peniupan roh ini berlaku selepas empat puluh hari dan selepas terbentuknya organ-organ tubuh termasuklah organ seks. Nilai kehidupan mereka telah pun bermula sejak di alam rahim lagi. Ketika di alam rahim perkembangan mereka bukanlah proses perkembangan fizikal semata-mata tetapi telahpun mempunyai hubungan dengan Allah s.w.t melalui ikatan kesaksian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam al-Quran surah al-A'raf : 172. Dengan ini entiti roh dan jasad saling bantu membantu untuk meningkatkan martabat dan kejadian insan disisi Allah s.w.t

Monday, May 4, 2009

Betulkan Niat belajar/menuntut ilmu.

Isnin, 4 Mei 2009.

Biasanya pelajar belajar dengan tujuan untuk lulus peperiksaan dapat digunakan sijil yang diperolehi untuk menlanjutkan pelajaran atau mendapatkan pekerjaan dan latihan. Bagi guru juga mengajar berupa tugas runtin seoran profesional untuk mendapatkan sara hidup.Di sisi Allah swt amalan yang dilakukan itu hanya mendapat ganjaran atau pahala jika diniatkan kerana Allah Taala. Untuk bebrbuat demikian bukan satu perkara yang susah, malahan lintasan hati melakukannya kerana Allah sudah memenuhi kehendak mengikhlaskan usaha beramal kerana Allah.

Semua keunggulan ilmu itu boleh diraih bila berniat Lillahi Taala. Jila tidak, tentu kehancuran akan terjadi merajalela.

Pencari kebanggaan melalui ilmu pasti dihalangi aroma syurga, bahkan dilemparkan ke ke kerak neraka sebagai tempat siksa.

Nanti di akhirat akan ada orang yang dilempar ke neraka. Seluruh usus isi pertutnya dikeluarkan meronta-ronta. Di sana ia diputar-putar bagai keldai memutarkan gilingan menumbuk gandum sebagai tanda kehinaan.

Penghuni neraka pun datang mengajukan pertanyaan, "Apa dulu amar makruf nahi mungkar tidak kau tegakkan?". Ia pun menjawab, "Duhai kaumku, tentu saja kutegakkan, tetapi aku tak mengamalkan ilmu yang kerananya aku dimuliakan."

Seseorang tentu berdosa bila belajar tidak berniat kerana Allah, bahkan dia lalai dan pahala akhirat pun terlupa. Untuknya, haram mengambil biasiswa bagi orang mengaji sebab hal itu hak bagi yang sibuk dengan ilmu bererti.

Begitu pun bagi yang mengajar, ia berdosa tiada harga diri, kecuali mengajarkan ilmu manfaat jangan seperti zaman jahiliah.

Sunday, May 3, 2009

Menutup Aurat

Menutup aurat bagi lelaki dan perempuan itu adalah wajib. Bagi lelaki aurat adalah anatara pusat hiugga ke paras lutut badan. Bagi perempuan ialah seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan.Masih ramai tidak menutup aurat dengan sempurna sebagaimana yang dituntut Islam.

Masalah ini berlaku kerana beberap faktur seperti:
a) Jahil
b) Tahu tapi tidak mengamalkan ilmunya
c) Tidak yaqin dengan perintah Allah dan Rasul sebagaimana di dalam Quran
d) Terpengaruh dengan budaya bukan Islam khususnya melalui sebaaran media
e) Merasa malu disebab rasa kedudukan darjat tinggi bila dilihat orang awam menutup aurat.


Dalam perkara ini kita boleh lihat adanya tiga kategori wanita.

i) menutup aurat dengan sempurna.
ii) menutup aurat tetapi tidak sempurna dan
iii) langsung tidak menutup aurat.

Kumpulan pertama menutup aurat dengan sempurna kerana dia sedar bahawa itu adalah perintah Allah SWT. Menyedari bahawa hukum menutup aurat itu wajib serta memahami cara yang betul dalam menutup aurat.

Kumpulan kedua menutup aurat, tetapi tidak sempurna. Kategori ini mutakhir ini cukup banyak.

Menutup aurat bukan sekadar melilit sehelai kain di atas kepala tetapi memelihara kecantikan diri daripada diperagakan kepada orang awam. Kadang-kadang kepala ditutup dengan tudung tetapi pada masa yang sama potongan tubuh badan dipertonton kepada orang.

Hakikatnya, pemahaman masyarakat wanita Muslim dalam persoalan menutup aurat masih cetek. Ungkapan “Daripada tak tutup langsung lebih baik tutup.” Kata-kata ini, tampak baik, semacam positif, pada hakikatnya suatu yang dangkal.


Allah SWT berfirman yang bermaksud:

"Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semuanya itu) hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu - Wahai ‘AhlulBait’dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (daripada segala perkara yang keji)" (al-Ahzab: 33)

TUJUAN TUNTUTAN MENUTUP AURAT.

Berdasarkan dalil Al-Quran dan al-Hadith, amat jelas bahawa isu aurat bukanlah isu remeh . Ia adalah termasuk dalam katergori hukum qati’e dan usul. Malah ia juga merupakan salah satu dosa utama yang amat diperjuangkan oleh Syaitan. Ini adalah kerana, dengan terbukanya aurat, maka ia boleh mencambahkan dosa-dosa lain seperti zina, mengandung anak luar nikah, bercerai suami isteri akibat curang, membunuh anak luar nikah, putusnya hubungan keluarga dan pelbagai lagi.

Perihal Syaitan mensasarkan dosa ‘buka aurat’ ini sebagai dosa pilihan utamanya ada disebutkan dalam Al-Quran dari firman Allah ertinya :-

“ Maka Syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya yang tertutup dari mereka iaitu auratnya ..” Al-A’raf : 20)

Ringkasnya, antara tujuan utama diwajibkan umat Islam lelaki dan wanita untuk menutup aurat adalah :-

a) Perbezaan dengan binatang.
Allah SWT berfirman :

” Wahai anak Adam, telah kami turunkan buat kamu pakaian yang boleh menutup aurat-aurat kamu dan untuk perhiasan” ( Al-A’raf : 26)
Amat jelas dari ayat ini, penutupan aurat ditujukan kepada sesiapa sahaja yang termasuk dalam kategori anak Adam iaitu manusia. Justeru barangsiapa yang berpaling dari arahan ini, secara langsung ia menjatuhkan tahapnya selari dengan binatang yang tiada cukup kemampuan dan aqal bagi menjalankan arahan penutupan aurat.

b) Agar kaum wanita tidak disakiti

Ia berdasarkan ulasan yang telah dibuat sebelum ini bersandarkan firman Allah SWT dari surah Al-Ahzab ayat 59.

c) Tanda atau seperti uniform kepada penganut agama Islam.

Ia juga boleh difahami dari surah Azhab ayat 59 tadi apabila Allah SWT menyebut : « .. yang demikian itu lebih memastikan mereka agar dikenali (sebagai wanita Islam).. »
Dari sini jelas, menunjukkan salah satu fungsi tutupan aurat juga adalah sebagai syiar diri sebagai penganut Islam. Firman Allah : « Barangsiapa yang membesarkan syiar Allah maka ia adalah dari tanda ketaqwaan hati »

d) Tanda profesionalism dalam sistem pemakaian Islam.

Kita dapat memerhati bagaimana ‘trend’ sesebuah organisasi atau restoran hebat hari ini pasti meletakkan ‘dress code’ tertentu bagi kakitangannya dan para tetamunya. Ia pastinya bertujuan penjagaan standard khas bagi organisasi dan restoran itu di tahap tertentu. Sebagai contoh, kita tidak akan dapat melihat individu berselipar Jepun di sebuah Persidangan Antarabangsa di PICC, Putrajaya mahupun di kalangan kakitangan PETRONAS di pejabat mereka di Menara Berkembar. Semua menjaga ‘standard’ berbanding Tauke kedai runcit yang tidak beruniform.
Justeru, Islam adalah satu agama dan cara hidup yang profesional pastinya begitu lengkap menyediakan panduan melengkapi setiap sudut kehidupan manusia. Dari hal-hal yang sulit seperti urusan di dalam tandas hinggalah ekonomi dan kenegaraan. Walaupun demikian, Islam tidak mengarah umatnya membuat perkara yang tidak rasional, justeru, sudah tentu ‘standard’ pemakaian yang diletakkan ini tidak membebankan bahkan ia amat bertepatan dengan logik aqal manusia yang sihat.

e) Sebagai ujian bagi manusia untuk melihat tahap ketaatan mereka kepada Allah SWT.
Maka hal ini amat jelas, dari firman Allah ertinya : Dijadikan hidup dan mati adalah untuk menguji siapakah yang terlebih baik amalannya” (Al-Mulk : 2)

Firman Allah swt dalam Surah An-Nur: 30-31

"Katakanlah kepada orang-orang laki-laki yang beriman "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, apa yang mereka perbuat." "Katakanlah kepada wanita yang beriman :"Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka meukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung."

Saturday, May 2, 2009

Kelebihan belajar dan mengajar

Sabtu 2 Mei 2009

Sabda Rasulullah saw:

"kelebihan ilmu itu lebih baik daripada kelebihan ibadah"

- (HR Imam Tabrani)

Menuntut ilmu sanagt penting untuk beramal. Oleh itu mengerjakan perkara sunat perlulah didahului dengan menuntut ilmu khususnya fardhu Ain.

Sebagaiman yang diriwayatkan oleh abu darda ra di mana rasulullah saw bersabda:

"Sesiapa yang mencari jalan (berusaha) untuk menimba ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju syurga, dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya (mendoakan) kepada penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukan, dan sesungguhnya segala makhluk di langit dan di bumi hinggakan ikan paus di laut, mendoakan keampunan bagi orang alim, dan kelebihan orang yang berilmu dengan orang abid (ahli ibadah) seperti kelebihan bulan (teranganya) daripda lain-lain bintang, dan sesungguhnya para ulama adalah perwaris Nabi"

- (HR Abu daud, Tarmizi, Ibnu Majah dll)

Dalam hadis yang lain tentnag kelebihan menuntut ilmu ialah:

" Sesiapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dianya dalam keadaan berjuang (berjihad) ke jalan Allah sehingga dia pulang"

-(HR oleh Tarmizi dengan katanya : hadis hasan)

"Fi Sabilillah" pejuang ke jalan Allah- brmakna jika orang itu mneinggal dunia ketika dia masih berusaha menambah ilmu pengetahuannya, maka dia di kira sebagai mati di jalan Allah iaitu mati syahid.

Cuma bezanya ialah orang itu perlu dimandikan dan dikapankan dan disolatkan. Dengan mati syahid sorang itu akan dikumpulkan di akhirat bersama-sma para Nabi-nabi dan Rasul-rasul.

Lihatlah betapa beruntungnya seseorang itu yang nelajar menambahkan ilmu pengetahun untuk kebaikan dirinya, keluarganya dan masyarakatnya keseluruhannya. Tetapi syarat utam i belajar ilmu adalah ikhlas keran Allah nukun untuk menunjuk kehebatan, bemegah-megah atau berbangga diri. Jika itu marlamatnya bahawa mereka itu akan di masukkan ke dalam neraka.

Sebagaimana diterangkan kelebihan orang yang ke masjid dengan tujuan hanya untuk belajar atau mengajar ilmu kebaikan maka pahalanya seperti satu Haji.

Sebenarnya menunut ilmu itu adalah satu ibadah, kerana ia diwajibkan setiap mukallaf. Dengan ilmu amalan ibadah itu dapat dilakukan sebagaimana yang diajar dan dikehendaki dalam syariat Islam.