Thursday, November 12, 2009

Berzikir atau Mengingati Allah swt,.

Khamis, 12 November 2009/23 Z Kaedah 1430.

Banyakkan lah berzikir kepada Allah swt, kerana berzikir kepada Allah swt, adalah amalan yang dapat diaksanakan secara berterusan pada setiap masa dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang sangat besar. Besarnya faedah zikir itu sehingga akan menjadi penyesalan kepada yang telah menjadi ahli syurga, selain dari saat-saat yang lalu bagi mereka, di mana mereka tidak berzikir kepada Allah swt. Penyesalan pada hari qiamat ini juga akan dirasai oleh sesiapa yang duduk dalam kumpulan, tetapi tidak berzikir mengingati Allah atau berselawat akan nabi saw.

Berzikir ialah mengingati Allah swt dengan cara menyebut namaNya, memujiNya (membaca tahmid) membesarkanNya (Bertakbir) mensucikanNya (Membaca Taqdis), mengagungkan kekuasaa dan pertolonganNya (membaca Hauqalah), mengharapkan keluasan RahmatNya (membaca Hasabalah) menagungkan namaNya (membaca Basamalah), membaca Al Quran dan membaca doa yang ma'thur iaitu doa yang diamalkan oleh Rasulullah saw.


Firman Allah swt dalam surah An Nisa': 103, yang bermaksud:

" Apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan ketika berbaring."

Berkata Ibu 'Abbas ra: 'Ertinya; Ingatlah Allah pada malam dan siang, di darat dan di laut, dalam perjalanan dan tempat tinggal, waktu kaya dan miskin, waktu sakit dan sihat, secaara berbisik dan dengan terang-terangan.

Berbeza dengan orang munafik, mereka tiada mengingati Allah, kecuali sedikit sekali.
Dan Firman Allah swt, : Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah diri dan takut dan bukan dengan suara yang keras, di waktu pagi dan petang. dan janganlah engkau termasuk sebahagian dari orang-orang yang lalai"- (surah Al-A'raf ayat : 205)

Berkata Ibnu 'Abbas ra: Mengingati Allah swt itu mempunyai 2 segi:

1. Bahawa Allah swt, mengingati kamu adalah lebih besar daripada kamu mengingati Dia.

2. Bahawa mengingati Allah itu adalah lebih besar dari segala ibadah yang lain.

Nabi Muhammad saw bersabda:

1. "Orang yang berzikir kepada Allah (mengingati Allah) di antara orang-orang yang lalai, adalah seperti pohon hijau, di tengah-tengah pohon kayu yang kering".

- Dirawikan abu Na'im dari Ibnu mar dari mua'adz dengna isnad dha'if'

2. Tidak berbuatlah anak Adam (manusia) dari sesuatu perbuatan, yang lebih melepaskan dia dari azab Allah, dari berzikir kepada Allah 'Azza wa Jalla" - ( Dirawikan Ibnu Abi Syaibah dari Mua'az dengan isnad hasan.

3. Bersabda Nabi saw, "Berfirman Allah swt, Yang Mahasuci dan Mahatinggi: " Apabila diingati Aku oleh hambaKu pada dirinya, niscaya Aku mengingati dia pada diriKu. Apabila ia menyebutkan Aku dalam kumpulan orang banyak, niscaya Aku menyebutkan dia dalam kumpulan yang lebih baik dari kumpulannya. Apabila ia mendekati Aku sejengkal, niscaya aku mendekatanya sehasta. dan apabila ia mendekati Aku sehasta, niscaya aku mendekati sedepa. Dan apabila ia berjalan padaKu, maka Aku berlari padanya". Yang dimaksudkan dengan "berlari" itu ialah bersegera memperkenankan". Bersbada Nabi saw: " Tujuh orang dinaungi oleh Allah 'Azza wa Jalla pada naunganNya, di hari yang tak ada naungan, selain dari naungan Allah. Dalam jumlah yang tujuh itu, ialah orang yang yang berzkir kepada Allah pada tempat yang sepi. Lalu berlinanglah air matanya dari ketakutan kepada Allah'".

- (Riwayat Bukhari, Muslim dan abu Hurairah)

Kelebihan berzikir:

1. Dapat menumpukan fikiran dan hati pada mengingati kebesaran dan kemuliaan Allah swt, serta menghargai dan menyanjung segalaa nikmat dariNya.

2. menanamkan perasaan baik sangka terhadap allah swt

3. mndapatkna keampunan dna keredhan Allah swt

4. mendapatkan kawalan serta pemeliharaan para Malaiakt

5. Mendapat ketenangan jiwa serta bahagia duania dan akhirat.

6.Meendaparkan rahmat dan inayah Allah swt.

7.mendapat sebutan dari allah di hadapan hamba-hambaNya.

No comments: