Tuesday, March 26, 2013

Pemimpin yang tidak melaksanakan amanah Allah untuk rakyat yang dipimpin
Mereka mempunyai matlamat tertentu untuk berebut menjadi pemimpin dan jika gagal memimpin akan menerima balasannya di akhirat kalau pun idak di dunia. Oleh itu berhati-hatilah untuk mendapatkan sesuatu yang belum pasti baiknya tapi sudah pasti akan menerima ganjaran buruknya di akhirat. Masalahnya bukan mudah melaksanakan amanah Allah...


Sabda Nabi saw yang bermaksud:

"Barangsiapa yang diangkat Allah menjadi pemimpin bagi rakyatnya, kemudian dia tidak membimbing rakyat itu dengan nasihatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya memasuki syurga".

- (HR Riwayat Bukhari)

Pengajarannya.

1. Dapoat difahamkan dari hadis di atas, bahawa ancaman yang berat menunggu para pemimpin yang menipu dan tidak melaksanakan sebagai pemimpin kepada rakyatnya , pada hal sebelum menjadi pemimpoinseseorang itu mungkin telah menjanjukan  mereka dengan berbagai janji spt manefesto, tapi tidak melksanakan apabila diberikan kuasa pemerintahan.

Dalam hadis yang lain Nabi saw pernah bersabda yang maksudnya;

"Tiada seorang yang mengetuai  suatu kumpulan, sepuluh orang atau lebih, melainkan nanti dia akan dibawa di hari qiamat dalam keadaaan terbelenggu tangannnya ke kuduknya; sama ada akan dibebaskannya oleh keadilannya atau akan dibinasakannnya oleh kezalimannnya".

                                                                  - (HR Ahmad dan Ibnu Hibban)

2. Dewasa ini memang berlaku perebutan untuk berkuasa dengan apa cara sekali pun, asalkan cita-cita mereka tercapai. Ini berbeza dengan orang yang baik-baik, waraq yang bijaksana pada zaman dahulu, yang ingin menjauhkan atau menyembunyikan diiri mereka dari dilantik menjadi pemimpin mereka, malahan ada yang dipaksa, dihukum skiranya tidak  mahu menerima jawatan tersebut.......sungguh berbeza sekali keadaannya dunia hari ini.

Friday, March 22, 2013

Syarat mendapatkan keampunan dan ganjaran syurga Allah.

Renungan daripada maksud Al Quran Surah Al-Ahzab: 35.

Orang Islam yang beriman (lelaki dan perempuan) Yang diberikan kemapunan dan pahala yang besar. Semoga kita melakukannya dan termasuk dalam golongan yang diberikan ganjaran syurga di akhirat dengan sifat-sifat yang dikehendaki. Jika masih terdapat kekurangan, sama-sama kita lakukan dan beramal memenuhi syarat-syarat untuk mendaptkan keampunan dan ganjaran syurga Allah.

1. Orang yang taat.
2. Orang-orang yang benar.
3. Orang-orang yang sabar
4. Orang yang merendah diri (kepada Allah )
5.Orang-orang yang bersedekah
5.Orang-orang yang berpuasa
6. Orang-orang yang memelihara kehormatan
7. Orang-orang yang menyebut nama Allah banyak-banyak (Zikrullah)

[35]
Sesungguhnya orang-orang lelaki yang Islam serta orang-orang perempuan yang Islam, dan orang-orang lelaki yang beriman serta orang-orang perempuan yang beriman, dan orang-orang lelaki yang taat serta orang-orang perempuan yang taat, dan orang-orang lelaki yang benar serta orang-orang perempuan yang benar, dan orang-orang lelaki yang sabar serta orang-orang perempuan yang sabar, dan orang-orang lelaki yang merendah diri (kepada Allah) serta orang-orang perempuan yang merendah diri (kepada Allah), dan orang-orang lelaki yang bersedekah serta orang-orang perempuan yang bersedekah, dan orang-orang lelaki yang berpuasa serta orang-orang perempuan yang berpuasa, dan orang-orang lelaki yang memelihara kehormatannya serta orang-orang perempuan yang memelihara kehormatannya, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar."

Sunday, March 3, 2013

Kalau tidak dapat berbicara dengan baik, lebih baik diam

Maksud hadis Nabi saw:


Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah suka menghormati  tamunya, dan

barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah suka menyambung persaudaraan

(sialturrahim) dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik

(kalau tidak dapat berbicara dengan baik ) maka lebih baik diam saja"

                                                      -(HR Bukhari dan Muslim)

Balasan dosa durhaka terhadap kedua ibu bapa

Maksud hadis Nabi saw yang berbunyi;

Semua dosa pelaksanaannya ditangghhkan oleh Allah mana saja yang ia kehendaki nanti pada hari qiamat, kecuali dosa durhaka terhadap dua ibu bapanya. Durhaka terhadap ibu bapanya mempercepatkan balasan bagi yang durhaka itu dalam hidup di dunia dan sesudah mati"

-(HR Thabrani)