Monday, January 25, 2016

Jangan mensia-siakan masa ...

Hadis ini selalu sangat kita dengar, tapi sejauh manakah kita telah dapat menghayatri dan mengambil perhatian mengenai tindakan yang pelu kita laksanaka, supapa dapat melaksanakan tanggungjawab kit
a terhadap Allah swt.

Daripada Ibnu Abbas R.A. , Rasulullah saw bersabda:

"Rebutlah 5 peluang, sebelum datangnya 5:

1. Hidupmu sebelum matimu,
2. Sihatmu sebelum sakitmu,
3. Waktu lapangmu sebelum sibukmu,
4. Mudamu sebelum tuamu dan ,
5. Kayamu sebelum fakirmu"

- Riwayat Al hakim dalam al Mustadarak dan Baihaiqi

1. Jangan membazir dan mensia-siakan masa (Waktu ) Wakatu akan terus berlalu dan tidak dapat dikembakikan.

2. Masa berlalu dengan pantas. Bila direnungkankehidupan kita dari zaman kanak-kanak, zaman muda, belia dan seterusnya di zaman dewasa,kita akan dapati ia berlalu dalam masa hnag singkat dan menjadi samar.

3. Penggunaan masa seharunya dilakukan untuk menjalani hidup dengan membuat bekalan sebanyak-banyaknya untu hidup kekal di akhirat.

4.Srbanrnya manusia itu khayal dan leka tentang kejadiannnya hidup di dunia bukan lah sekadar menghabiskan umur yang diberikan kepadanya, tetapi hendaklah digunakan  mencari keredhaan Allah dengan melakun amalan soleh