Sunday, October 30, 2011

Ahad 30 Oktober 2011/3 Zulhijjah 1432

Thursday, October 27, 2011

khamis 27 okt 2011/29 zulkaedah 1432

Wednesday, October 26, 2011

Kelebihan menuntut Ilmu

Rabu 26 Oktober 2011/28 Zulkaedah 1432

Tuntutlah ilmu sepanjang hayat. Jangan selesa apa yang diperolehi pendidikan secara formal di sekolah, kolej atau uni sahaja. Agama kita menganjurkan supaya menuntut dan mendalami ilmu dengan matalamat untuk bertaqwa dan beribadat kepada Allah swt. Menuntut secara berterusan secara informal perlulah diusahakan seperti menghadiri kelas-kelas pengajaran agama di Masjid atau surau, di pusat-pusat ilmu yang lain dan menimba ilmu melalui rujukan daripada buku-buku yang boleh dibeli atau diperolehi di Perpustakaan.

Allah berfirman:

"Diangkat oleh Allah orang-orang yang beriman daripada kamu dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa tingkat".


-( Surah Al Mujadalah: 11)

Menuntut ilmu adalah ibadah, tempat-tempat mengkajinya adalah bertasbih, membahasnya adalah jihad, mengajarnya kepada orang yang belum mengetahuinya adalah sedekah, mendermakannya kepada keluarganya adalah mendekatkannya kepada Allah swt.

Dia adalah sahabat setia dalam kesendirian dan manakala dalam kesepaian, serta menunjukkan pada agama. Kerananya Allah swt akan mengangkat sejumlah kaum sekaligus menjadikannya berada dalam kebaikan dan menunjukkan manusia pada kebaikan pula. Kerananya, dia mengesakan Allah disembah dan ditaati. Keranaya , dia bersikap wara', kerananya persaudaraan terjalin dan kerananya pula dia mengetahui antara halal dan haram.

sabda Nabi saw:

"Manusia yang terbaik ialah mukmin yang berilmu, jika diperlukan dia berguna. Dan jika tidak diperlukan, maka dia dapat mengurus dirinya sendiri'

-(HR Al Bukhari dari Abu Darda')
Nabi saw bersabda mengenai kelebihan ilmu dari ibadah dan mati syahid;

"Kelebihan orang yang berilmu dan orang 'abid (orang yang banyak ibadahnya) seperti kelebihanku dari orang yang paling rendah dari sahabatku"

Tanpa ilmu pengetahuan yang sebenar, tidaklah sempurna ibadat yang diamalkan oleh seseorang.

Saturday, October 22, 2011

Sabtu 22 Oktober 2011/24 Zulkaedah 1432

Friday, October 21, 2011

Melakukan sedekah atau infak daripada sebahagin rezeki

Jumaat 21 Oktober 2011/23 Zulkaedah 1432

Allah swt memerintahkan hamba-hambannya supaya melakukan infaq dan membelanjakan sebahagian rezeki yang telah dilimpahkan kepada mereka untuk membantu fakir, miskin dan orang-orang yang memerlukannya. idak sepatutnya mereka ynag b erada itu berlaku kikir dengan sebab takiut hartanya habis atau susut bilangan dan banyaknya.

Allah swt pasti akan membalas infaq yang dibelanjakan atau pemberian yang dikeluarkan dengan balsan yang berlipat ganda lagi di akhirat nanti. Allah membalas dengan caranya sendiri, baik hambanya sedar atau tidak sedar yang ditentukaNya sendiri balasan yang dilimpahkan semasa di dunia ini atau ditangguhkan pada waktu pada hari akhurat. ganjaran ynag akan diberikan Allah itu adalah lebih baik dan berlipat ganda. banyaknya.

Oleh itu jangan ragu-ragu melakukan infaq dan membelanjakan harta benda serta kekayaan yang berlebih atau dianggap berlebihan dari keperluan sendiri dan keperluan tanggungan yang lain. Keutamaan infaq ialah kepada anggota keluarga terdekat sebelum mengagihkan kepada orang-orang fakir, miskin yang taat kepada Allah.

Firman Allah: Drai Surah Al Baqarah:

245]
" Siapakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipatgandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya? Dan (ingatlah), Allah jualah Yang menyempit dan Yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepadaNyalah kamu semua dikembalikan."

[261]
"Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya, dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya."Bagi orang orang-orang dermawan dan kiir tersedia malaikat
-malaikat yang ditugaskan khusus setiap pagi untuk mendoakan mereka.

Hadis Nabi saw menegaskan;

"Tidak akan terlewat seharipun pada tiap-tiap pagi, pasti akan ada dua malaikat yang turun (ke bumi ini) medoakan hamba-hamba Allah satu di antaranya berdoa: "Wahai Tuahnku! Berilah orang-orang yang infaq itu imbalan". Malaikat kedua berdoa, "Wahai Tuhanku! berilah orang yang kikir itu kebinasaan (hartanya)"

Oleh itu banyakkanlah berinfak ke jalan Allah swt.

Wednesday, October 19, 2011

Sebenar-benar taqwa

Rabu 19, Okober 2011/21, Zulkaedah 1432

Firman Allah swt, "Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa" -(Ali Imran: 102)

1. Mengikut tafsiran Abdullah Mas'ud; "Sebenar-benarnya taqwa adalah taat, tidak durhaka , selalu ingat, tidak pernah lalai dan selalu bersyukur tidak pernah kufur.

2. Ibnu Abbas ra " Ia lah mereka yang sentiasa berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Tidak peduli dengan makian ora...ng-orang yang memaki dan berlaku adil meskipun terhadap dirinya sendiri, bapa amaupun anak-anaknya".

3. Menurut Umar bin Abdul Aziz, berpendapat " Taqwa kepada Allah swt itu buekan bererti rajin berpuasa di siang hari dan melaksanakan ibadah di malam hari. Akan tetapi taqwa kepada Allah swt yang sebenarnya ialah meninggalkan laranganNya dan menjalankan perintahNya. Orang yang diberi kurnia oleh aAlah swt dapat melaksanakan yang demikian itu, bererti dia telah memperolehi kebaikan yang amat berharga"

Firman allah dalam Surah al Baqarah:177:

"Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah, dan hari akhirat, dan segala malaikat, dan segala Kitab, dan sekalian Nabi; dan mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya, – kepada kaum kerabat, dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi; dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat; dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian; dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dan dalam masa kesakitan, dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang Sabil. orang-orang yang demikian sifatnya), mereka itulah orang-orang yang benar (beriman dan mengerjakan kebajikan); dan mereka itulah juga orang-orang yang bertaqwa

Tuesday, October 18, 2011

Bangun solat tahajud malam.

Selasa 18 Oktober 2011/20 Zulkaedah 1432a:


Dari Abu Hurairah ra , katanya: rasulullah saw bersabda:

"Allah melimpahkan rahmatNya kepada seseorang lelaki yang bangun dari tidurnya pada sebahgaian dari waktu jauh malam lalu ia solat tahjud serta ia bengunkan isterinya untuk mengerjakan solat itu. maka jika isterinya enggan banguan (kerana lena tidur atau malas), hendaklah ia (menggunakan cara yang lemah lembut dengan) merenjiskan air pada mukanya.

Demikian jugalah melimpahkan rahmatNya kepada seseorang perempuan yang bangun dari (waktu jauh) malam lalu ia solat tahajud serta ia bangunkan suaminya (untuk mengerjakan solat itu). Maka jika suaminya enggan bangun (kerana lena tidur atau malas) hendaklah ia (menggunakan cara yang lemah lembut dengan) merenjiskan air pada mukanya"

- (Hadis soheh- HR Abu Daud dan lain2)

Monday, October 17, 2011

Belajar ilmu kerana dunia semata

Isnin 17 Oktober 2011/19 Zulkadah, 1432

Abu Hurairah ra mengatakan bahawa rasulullah saw bersabda:

" Siapa yang belajar ilmu yang biasa dicari untuk mencapai ridha Allah, tetapi ia tdak mempelajarinya kecuali untuk mencapai kepentingan dunia (kekayaaan dunia), maka tidak akan mendapat bau syurga di hari kiamat".

- (HR Abu Daud)

Thursday, October 13, 2011

menyesal di akhirat tidak berguna lagi

Khamis, 13 Oktober 2011/15 Zulkaefah 2011


Perhatikan dan renungkalah ayat-ayat al Quran berikut dari surah as- Sajadah :11-12,

[11]
Katakanlah (wahai Muhammad); “Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima balasan)”.

[12]
Dan (sungguh ngeri) sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan mereka (dalam keadaan malu dan hina, sambil merayu): “Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya (akan segala yang kami ingkari dahulu); maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal-amal yang baik; sesungguhnya kami sekarang telah yakin”.

Setiap penderhaka yang sudah mati, lalu dihadapkan ke hadapan Tuhan dan melihat sendiri akann azab siksa yang disediakan bagi mereka, baru yakin dan percaya adanya kehidupan sesudah mati ketika itulah ketika itulah mereka menyesal dan mengeluh mohon dikembalikan hidup di dunia dan berjanji akan mengerjakan kebajikan . Hal itu tidaklah mungkin, sebab bila mereka dikembalikan ke dunia ini, mereka pasti akan berbuat jahat dan derhaka kembali.


Firman Allah dalam Surah Az-Zumar 58 dan 59.

[58]
“Atau berkata semasa ia melihat azab: ` Kalaulah aku dapat kembali ke dunia, nescaya menjadilah aku dari orang-orang yang mengerjakan kebaikan!”

[59]
(Kata-kata yang tersebut ditolak oleh Allah dengan firmanNya): “Bahkan telahpun datang kepadamu ayat-ayat petunjukKu (melalui RasulKu), maka engkau telah mendustakannya serta engkau berlaku sombong angkuh mengenainya, dan engkau telah menjadikan dirimu dari orang-orang yang kufur ingkar!”

Untuk menghindarkan diri dari sesalan yang berpenjangan itu, camkanlah seruan allah yang berikut ini; dalam Surah az Zumar 54 dan 55,

[54]
“Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat, serta berserah bulat-bulat kepadaNya, sebelum kamu didatangi azab; kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan.
[55]
“Dan turutlah – Al-Quran – sebaik-baik. (panduan hidup) yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, sebelum kamu didatangi azab secara mengejut, sedang kamu tidak menyedarinya.

Tuesday, October 11, 2011

Carilah kesenangan akhirat yang kekal dan lebih baik

Selasa 11 Oktober 2011/13 Zulkaedah 1432

Ketahuilah bahawa seluruh rahmat dan nikmat yang dituangkan Allah di permukaan bumi ini adalah sebahagian kecill sahaja dari rahmat Allah yang amat besar. Seluruh rahmat, nikmat hartabenda (kesenangan) di dunia ini terbatas sekali, terbatas banyaknya dan u haram adalah bererti mengorbankan kesenangan akhirat terbatas waktu kegunaannya. Tetapi rahmat atau kesenangan di akhirat itu tidak terbatas, baik jumlahnya bagitu juga waktunya.


Oleh sebab itu di samping mencari kesenann dunia sekarang ini, kita jangan lupa menmcari kesenangan untuk akhirat nanti. Sebodoh-bodoh manusia ialah orang yang mengorbankan kesenangan akhiratnya untuk mendapat kesenangna di dunia ini. Mendapatkan kesenangan atau kekayaan dunia dengan jalan yang terlarang atau haram adalah bererti menhgorbankan kesenangan akhirat untuk mendapatkan kesenangan dunia yang sedikit ynag fna ini.

Sabda Rasulullah saw:

“Sesungguhnya Allah Taala pada hari menciptakan langit dan bumi, menciptaka pula akan 100 rahmat. Masing-masingnya memenuhi ruang antara langit dan bumi. Di antara 100 rahmat tersebut dijadikan Allah hanya satu rahmat untuk di bumi ini. Dengan rahmat yang satu itulah berkasih sayang antara seorang ibu dengan anaknya, antara binatang-binatang liar dann burung-burung terhadap anak-anaknya masing-masing, 99 rahmat lainnya ditahan, dan bila sudah terjadi kiamat besar, disempurnakanNyalah rahmat itu”.


Firman Allah awt;” katakan (Hai Muhammad): hartabenda (kesenangan) dunia ini sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertaqwa, di mana mereka tidak akan dianiaya (dirugkan) sekalipun sedikit”.
- (Surah An Nisa:77)

Sabda Rasulullah saw: “Sejelak-jelek kedudukan manusia pada sisi Allah di hari qiamat ialah seorang yang mengorbankan akhiratnya untuk dunia lainnya”

Monday, October 3, 2011

Kebesaran kalimah Allah

Isnin, 3 Oktober 2011/ 5, Zulkaedah 1432.

Firman Allah swt:

“Sekiranya laut dijadikan tinta untuk menuliskan kalimah-kalimah Tuhanku, sungguh akan keringlah lautan sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, seklaipun ditambah sebanyak itu lagi”.

- (Surah Al Kahfi:109).

Kalimah Tuhan ada 2 macam:

1. Ada yang berupakan rangkaian kata-kata yang dikumpulkan menjadi Kitab-Kitab Suci.

2. Ada pula yang berupakan alam semesta. Setiap bahagian dari alam, baik alam nyata (benda) atau alam ghaib, adalah kalimah Allah, kerana semua itu diciptakan Allah dengan kalimahNYa.
-

Sunday, October 2, 2011

107- Surah Al Kauthar.

Ahad 2 Oktober 2011/4 Zulkaedah 1432

(surah ke 108) Surah Al Kuthar.(Kebaikan yang anyak)

1.Allah swt menegaslan bahawa Ia tela mengenurnikan kepada Nbai Muhammad saw - kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat.

2.Di antarnya ialah "Kolam al kauthar" yang airnya dari sebatag sungai di syurga dan tidka trrhinggalaztnya.

3.Allah menerangkan nikmat-nikmt Allah yang banyak yang telah dilimpahkan kepada baginda, lalu diperintahkan mengerjakan solat kerana Allah semata-mata dan supaya menyemebelih korban sebagai bersyukur.

(Korban di sini sebagaimana yang diterangkan tidak terhad kepada menyembelih binatnag korban sahaja, bahkan meliputi segala jenis pengorbanan untuk kebaikan masyarakat, seperti memberi tunjuk ajar k epada orang ramai dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada mereka dan bermurah harti mendermakan harta benda untuk kebakikan awam.)

3. Ditegaskan juga bahawa orang yang memusuhi dan membenci Nabi Muhammad saw, dialah yang terputs dari mendapat sebarang perkara yang diingininya.