Sunday, November 15, 2009

Mengerjakan Fardhu Haji

Ahad, 15 November 2009/27 Z.Kaedah 1430

1. Ibadat Haji merupakan ibadat tahunan - rukun islam ke 5, yang dikerjakan pada setiap bulan Zulhijjah oleh kaum muslim dari segenap pelusuk dunia ke tanah suci Kota Mekah. Tarikh mengerjakan Haji tahun ini dijangka akan bermula pada 27 November 2009 dengan mula berhimpun di Padang Arafah pada 9 Zulhijjah atau 26 November 2009. Kita mendoakan mereka yang mengerjakan haji tahun ini,semoga amlan meraka diterima Allah swt dengan mendapat haji mabrur.

2. Bagi yang belum dapat peluang mengerjakan Haji sama-sama kita berdoa semoga dimurah kan rezeki dan dapat pula kita mengerjakan haji dalam masa yang terdekat. Insya Allah. Sebagaimana kita maklum melakukan ibadat haji- haji mabrur itu amatlah besar ganjaran pahalanya sesudah beriman dan berjihad fi sabilillah.

"Haji mabrur ialah apabila orang yang sesudah mengerjakan haji itu lalu menetapi kezuhu dan di dunia dan amat cinta sekali kepada keakhiratan". Rasuluilah saw bersabda ertinya. "Jihadnya orang tua (yang sudah lanjut usia), orang dhaif (lemah tubuhnya) serta orang perempuan ialah haji"
- ( Riwayat Imam Nasa' dari Abu Hurairah.)

3. Hukuman wajib haji ialah sekali seumur hidup di atas orang-orang yang mampu ke Mekah dari orang yang mukallaf (akil balgh). Adpun haji kedu. ketiga , ketiga dan setrusnya adalah sunat hukumnay.

Dari Abu Hurairah ra ia telah berkata: " Bersabda Rsulullah saw:

" Sesiapa yang pergi berhaji, lalu ia tidak mengerjakan dosa, dan tidak pula berbuat kederhakaan (kafir) kepada tuhan, kembalilah ia seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya"

- ( Riwayat Bukhari dan Muslim)

Haji Mabrur:

Maka sesunggguhnya bencana dalam perjalanan haji , adalah menyamai denga perbelanjan pada sabilu llah Azza wa Jalla: satu d
irham dengan tujuh ratus dirham. Dan itu adala menyamai dengan kesilitan-kesulitan pada jalan jihad. Maka baginya denga tiap-tipa kesengsaraan ynag dideritainya dan kerugian yang menimpanya, memperoleh pahala, Mka tidaklah trsia-sia daripadanay di sisi Allah swt.

Dan dikatakaan pula bahawa sebahagian dari tanda haji mabrur/diterima, ialah meninggalkan segala perbuatan maksiat yang ada padanya, menggantkan teman-temannya yang batil dengan teman-temannya yang soleh dan tempat-tempat permainan dan kelalaian dngan tempat-tempat zikir dan kesedaran.


4. Apabila seseorang itu sudah berazzam (menetapkan niat ) untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah dia mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Persiapan itu adalah tidak berkata kotor, berbuat fasik dan berbantah-bantahan ketika melaksanakan ibadah haji. Kerana ibadah haji merupukan ibadah yang sangat mulia, Allah mengisyaratkan untuk benar-benar membersihkan dirinya dari sifat-sifat, tingkah laku dan akhlaq yang tercela. Hal ini adalah sarana untuk mendapatkan haji yang mabrur yang sudah di janjikan Allah Swt.

Sebaik-baik bekal untuk melaksanakan ibadah haji adalah Taqwa. Persiapan menjelang ibadah haji adallah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Melakukan amalan-amalan wajib dan sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji sudah tergambar kebersihan dirinya sebelum melaksanakan ibadah haji tersebut.

Berbeza dari yang banyak difahami orang bahwa kebersihan diri didapatkan setelah melaksanakan ibadah haji. Banyak orang beranggapan bahwa setelah haji dia akan lebih taat kepada Allah. Ketahuilah bahwa setiap perbuatan atau ibadah yang kita lakukan, sukses atau tidaknya banyak tergantung kepada persiapan dan perbekalan yang sudah di siapkan. Kerana itu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji hendaklan mengevaluasi diri. Memuhasabah diri sudahkan bekal taqwa tertanam di dalam dirinya?. Sehingga dengan perbekalan taqwa yang kuat kita dapat meraih haji yang mabrur.

Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji, tetapi hanya mendapatkan penat dan lelah saja. Berapa banyak orang yang sebelum dan sesudah melaksanakan ibadah haji tidak terlihat pada dirinya pengaruh ibadah haji tersebut. Dan berapa banyak juga kita melihat orang yang melaksanakan ibadah haji hanya untuk mendapatkan gelar di panggil sebagai seorang haji. Dan banyak juga kita melihat banyak orang yang boleh melakukan perubahan-perubahan positif dalam kehidupannya. Hanya Allah yang Maha Tahu siapa di antara hambanya yang akan mendapatkan haji yang mabrur. Hanya Allah yang tahu siapa yang benar-benar boleh meresapi makna ibadah haji.

5. Kemudian kita dianjurkan untuk banyak melakukan amal soleh pada sepuluh hari awal bulan dzulhijjah, sebagaimana sabda rasulullah Saw:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما من أيام العمل الصالح فيها أحب الى الله من هذه الأيام"

Artinya :"Rasulullah Saw bersabda:"tidak ada hari-hari yang amal sholeh dilakukan padanya lebih di cintai oleh Allah selain dari hari-hari ini (yaitu sepuluh hari di bulan dzulhijjah", kerana itu ketika memasuki bulan dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah dan senantiasa melakukan amal-amal sholeh.


Kerana Allah akan lebih mencintai orang-orang yang melakukannya pada sepuluh awal bulan dzulhijjah. Semoga bagi kita yang sudah berazzam untuk melaksanakan ibadah haji bisa mempersiapkan bekal taqwa dengan sebaik-baiknya. Sehingga mendapatkan haji yangkita yang tdak mengerj

Bagi kita yang tidak mengerjakan haji di Mekah, di suntakan mengadakaan ibadat Qurban. Menurut mazhab Imam Al-Syafie, hukumnya sunat muakkad iaitu sebagai ibadat tambahan yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah pada masa hayatnya. Baginda dilaporkan pernah berkorban dua biri-biri besar bagi diri, keluarga dan seluruh umatnya yang tidak sempat atau tidak mampu berkorban.

Bagaimanapun kebanyakan ulama berpendapat korban hanya sunat.

Seseorang tidak dianggap berdosa besar sekalipun tidak pernah berkorban seumur hidupnya. Jika tidak berkorban kerana tidak berkemampuan, anggaplah bahawa Nabi berkorban bagi pihak umatnya.

Berpandukan amalan korban yang dilakukan oleh Rasulullah yang menyembelih dua ekor biri-biri bagi pihak diri, keluarga dan umatnya, maka ulama berpendapat memadai jika seorang ketua dalam sesebuah keluarga seperti suami bagi isteri atau bapa bagi anak-anaknya.

Bagi yang mampu digalakkan memilih ternakan yang terbaik untuk dikorbankan. Rasulullah setiap kali berkorban memilih ternakan yang baik, sihat dan gemuk.

Muslim meriwayatkan daripada Anas mengatakan Rasulullah saw menyembelih korban dengan dua kibas yang terbaik dengan tangannya sendiri dengan membaca Bismillahi Allah dan bertakbir dan meletakkan kakinya di atas rusuk di sebelah tengkuk kedua-dua kibasnya itu.

Ada syarat ditetapkan iaitu ternakan yang hendak dikorbankan mesti cukup umur, sihat dan sempurna sifatnya yakni tidak mengalami kecacatan.

Haiwan ternakan betina pula perlu dipastikan tidak mengandung ketika hendak dikorbankan. Bagaimanapun, korban tetap sah jika selepas disembelih didapati haiwan ternakan itu sedang mengandung.

Mengikut amalan sunnah dalam pembahagian daging korban ialah satu pertiga untuk diri dan keluarga, satu pertiga untuk jiran tetangga manakala satu pertiga untuk golongan fakir dan miskin.

Namun seandainya disedekahkan semuanya kepada orang lain, itu lebih baik dan sempurna. Bagaimanapun, digalakkan kepada orang yang berkorban untuk mengambil sedikit daging korban untuk dirinya dan keluarga sebagai tabarruk.

Allah mensyariatkan waktu untuk melakukan ibadat korban ialah selepas solat hari raya pada 10 Zulhijjah. Ia juga boleh dilakukan pada tiga hari selepasnya iaitu hari yang dinamakan sebagai hari tasyrik.


SESUNGGUHNYA DIRIWAYATKAN PADA SUATU HADIS DARI JALAN KELUARGA NABI SAW:

" APABILA DATANG AKHIR ZAMAN MAKA MANUSIA KELUAR MENGERJAKAN HAJI, TERDIRI DARI EMPAT JENIS: PARA SULTANMEREKA UNTUK BEREHAT, ORANG-ORANG KAYA MEREKA UNTUK BERNIAGA, ORANG-ORANG MISKIN MEREKA UNTUK MEMINTA-MNTA DAN PARA AHLI QIRAAT AL-QURAN (QURRA') MEREKA UNTUK DIDENGARR (DIKENAL) ORANG"

- ( Diriwayatkan Al-Khatib dari Anas ,dnegan isnad majhul).


Wallahu A`lam


No comments: