Tuesday, September 27, 2016

Galakan bersolat Isyak dan Subuh Secara berjemaah

Uthman bin Affan melaporkan,

"Saya mendengar Rasukullah saw menerangkaan, 'orang yang mennaikan solat Isyak secara berjemaah, seolah-olah beliau melakukan solat separuh malam. Dan orang yang menunaikan solat subuh secara berjemaah pula, seolah-olah beliau melakukan solat sepnjang malam"

     - (Direkodkan oleh Muslim)

Dalam rekod Tirmizi, Uthman bin Affan melaporkan<

"Rasulullah saw menerangkan, "Orang yang bersolat Isyak secara berjemaah, beliau diberi pahala seperti orang yang mengerjakan solat separuh malam. Orang yang menunaikan  solat Isyak dan subuh secara berjemaah beliau diberi pahala seperti orang yang bersolat sepanjang malam"

                     - (Tirmizi menjeaskan, " Hadis ini adalah hadis hasan sahih)


Wednesday, September 21, 2016

Kelebihan surah Al- Ikhlas

Abu Sa'id al Khudri melporkana, "Rasulullah saw menjelaskan berkenaan kelebihan surah Al Ijkhlas, "Demi Allah! Sebenarnya pahala membaca surah  Al Ikhlas itu bersamaan dengan satu pertiga al Quran".

Dalam rekod yang lain dilaporkan, Rasyulullah neberangkan kepada para sahabatnya, "Adakah bsauadara semua tidak mampu memn=baca satu er tiga al Quran dalam satu malam.?

Mereka gelisah mendengar arahan Nabi itu. Mereka berkata, " Wahai utusan Allah ! Siapakah dalam kalangan kami ini  yang mampu melakukan seperti tu?" lLantas beliau berkata, "Saudara semua baca surah Al Ikhlas,  pahalanya sama seperti saudara  membaca  satu per tiga daripada Al Quran:

       -(Direkodkan oleh Bukhari).

Monday, September 19, 2016

Aqidah Islam  Aqidah merupakan asas yang paling penting dalam menghayati Islam. Aqidah adalah bertujuan mengesakan(mentauhidkan) Allah swt. Berasaskan aqidah yang kukuh sesorang itu akan dapat membentuk keperibadiannya dengan menjadi seorang yang beriman, berakhlak mulia serta dapat menjadi seorang mukmin yang hidup mengikut syariat yang telah ditetapkan di dalam agamanya dengan mengharapkan keredhaan dan rahmat dari Allah swt..di dunia dan juga di akhirat.
  Dengan Qaidah yang dipegannya seseorang itu dapat memantapakan keimanaan didalam hati dengan meyakinkan wujudnya Allah yang Maha Esa,Hanya Allah sahajalah yang Maha Berkuasa denagan sifat-sifat-ssiat kesempurnaan (Kamaat)
  Tauhid yang menjelaskan keimanan ini ada diterangkan di dlam Firman Allah yang bermaksud:
  "Rasulullah swt telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannnya, dan juga orang-orang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan Malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan Rasul-rasulnya.
  Mereka berkata , ": Kami tidak membezakan antara seseorang dengan yang lain dari Rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, " Kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunanmu wahai Tuhan kami dan kepadamu jualah tempat kembali'
  - (Surah Al BaqarahL285)Saturday, September 17, 2016

Sifat Taqwa kepada Allah


Pengertia Taqwa,

Taqwa bererti berlindung atau menjaga diri dari sesuatu yang merbahaya, Taqwa dalam erti nkata yang mudah bermakna takut.

Friday, September 16, 2016

Ajal dam maut itu ketentuan Allah

Firman Allah swt:

"Tiap-tiap yang bernyawa merasai mati, dan bahawa pada hari qiamat sahajalah akan disempurnakan balasankamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhi dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga maka sesungguhnya ia telah berjaya.

 Dan igatlah bahawa kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahan dan pangkat kebesaranaya) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang yang trerpedaya":
.

   - (Ali Imran : 185)

1. Tiada makhluk yang krjal. Semua akan mati bila sampai masa yang ditentukan Alla swt. Pada hari qiamat selepas matui manusiaa kan dibangkitkan hidup semula dan akan mmeneroima balasan.

2.Kita dikehendaki beramal dengan amal soleh untuk mendapat rahmat dan keredhaan allah

 di akhirat.

Sunday, September 11, 2016

Asal Kejadian Manusia

Bagaimanakah manusia itu dijadikan?

Tanpa penjelasan dari al Qurana dan hadis Nabi saw, tidak mnugkin manusia mengtahui asal,kejadiannnya, kerana Allahlah yang yang Maha berkuasa lagi Bijaksana  mencipta dan mengetahui segala-galanya mengenai kejadian mnusia yang sebenrnya.

Sebagai manusia tentulah kita ingin tahu bagai kita dijadikan sehingga igu yang mengandung kita melahurkan kita ke dunia ini.

Sesunguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang kamu dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani sehingga terjadilah ia anak.dikumpulkan dan dijadikan segumpal darah (alaqah)  Dalam masa 40 hari .membesar dan akhirnya masa masa perlahinan masa yang ketiga menjadi sektul daging (mudhaghah).

Dalam masa pembentukan daging inilah mendapat bentuk seorang manusa menurut kehendak Tuhan dengan menlengkapkan pancaindera, dijadikan padanya alat pendengaran. pengihatan, penciuman dan ,mulut serta  dan di dalammya perut besar dan perut kecil.
Setelah berakhirnya peralihan masa 40 hari itu,maka  bila ia berumur 4 bulan lalu ditiupkan rohnya supaya ia hidup, Selepas Allah memrintahkan malakat untuk ditulis 4 kalinat mengenai rezekinya, ajalnya, amalnya kesudahan nasib dirin bahagia atau celaka,

Saturday, September 10, 2016

Rukun Islam dan Rukun Iman

Sebagaimana yang diketahui pegangan kita umat Islam di dalam beragama ialah adanya Rukun Islam dan Rukun Iman. Rukun Islam dan Rukun Iman adalah sebagaimana yang disahkan oleh Jibril  semasa Nabi  saw bertemu dengan beliau pada suatu hari. Nabi Muhammad saw telah menjawab pertanyaan Jibril dengan mengatakan Rukun Islam itu ialah:

"Islam itu ialah bahawa engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu Pesuruh Allah, dan engkau mendirikan solat dan engkau keluarkan zakat dan engkau puasa ramadhan dan mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya"

Apabila Nabi saw  ditanya Jibril tentang Rukun Iman, Nabi saw mennerangkan dan selepas itu dibenarkan oleh Jibril seperti berikut.

"Iman itu ialh bahawa Engkau beriman kepada Allah dan MalaikatNya dan dan segala KitabNya dan para RasulNya dan hari Kemudian dan engkau beriman kepada Taqdir baikNya dan jahatNya"

Apabila diditanya dua perkara yang lain oleh Jibril  iaitu  tentanag Ihsan dan  Hari Qianat, Nabi saw berkata:

1 Ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olahnya engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya maka sesungguhnya ia melihat engkau"

2. Tanda-tanda  hari qiamat itu ialah apabila hamba-hamba telah melahirkan tuannya dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian,miskin, pengembala kambing (berbangga-bangga) menegakkan dan meninggi-ninggikan binaan."

Rukun Islam dan rukun Iman seperti yang diterangkan di atas tadi merupakan  asas segala  amal syariat yang dikaitkan dengan perkara-perkara yang menjadi cabangnya. Dengan mengamalkan dan melaksanakan Rukun Islam seseorang itu  terpelihara daripada kemurkaan Allah swt.
Dengan mmelaksana perinah yang di sampaikan seseorang Islam itu dijamin keselamatan hidupnya dan dijanjikan dengan balasan baik dan jahat bagi yang melakukannnya sebagai balasan d akhirat.. Sebagai OrangIslam kita dikehendaki berpegang teguh sebagai wahyu yang benar dan yang diredhai oleh Allah swt.