Saturday, November 14, 2009

Hubungan baik sesama Muslim.

14 November, 2009/26 Z. Kaedah 1430

Hubungan baik sesama Muslim.

Kita digesa mengadakan hubungan persaudaraan yang baik sesama Islam. Kita hendaklah menjauhkan dari sifat-sifat dengki,bermusuhan, berkhianat atau menghinakan maruah atau merendah-rendahkan martabat seseorang.

Dari Abu Hurairah r.a. Ia berkaata, Rasulullah saw bersabda:

"Jangan kamu saling dengki -mendengki, jangan saling memalukan (membuka keaiban masing-masing), jangan saling bermarahan, jangan saling bertolak belakang dan jangan khianat-menghkhianati akan tetapi jadillah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara.

Seorang Muslim adalah saudara seorang muslim lainnya, tidak pantas ia berbuat aniaya terhadap sauadaranya itu, tidak pula menghinanya, dan tidak pula merendahkannnya. Taqwa itu ada di sini...........Seraya Nabi saw menunjuk dadanya sebanyak tiga kali. Cukup seseorang mendaptkan kejahatan jika ia merendahkan (martabat) saudaranya yang muslim. Tiap-tiap orang Islam diharamkan (diganggu) darahnya, hartanya dan peribadinya'

- ( Riwayat Muslim)

No comments: