Friday, May 27, 2011

Celaan Allah kepada mereka yang mehukan dunia

Juumaatr, 27 Mei 2011/23 JAMADIL Akhir 1432

Allah mencela orang yang mahukan dunia melaui amalan, usaha dan niatnya.

Dalam sohih Mslim, diriwayatkan daripada jabir ra,

"Sesungguhnya Nabi saw telah melalui sebuah pasar, sedang orang ramai berada di kedua-dua tepi Banginda (mengiringinya). Baginda lalu berhampiran seekor kambing yang bertelinga kecil dan telah mati. Baginda pun mengambil anak kambing itu, lalu memegang telinganya. Lantas Baginda bertanya:

"Siapakah di kalanagan kamu yang suka memiliki kambing ini dengan harga satu dirham?"

Mereka menjawab, " Kami tidak suka ia menjadi milik kami dengan apa-apa tukaran pun. Apakah yang boleh kami buat dengannnya?".

"Baginda bertanya kembali:"Adakah kamu suka menjadi milik kamu?"

Mereka pun menjawab, "Demi Allah, kalau ia hidup sekalipun, ia masih mempunyai kecacatan ,kerana ia bertelinga kecil. Apatah lagi ia telah mati".

Lalu Baginda bersabda, " Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina pada padangan Allah berbanding kedudukan kambing ini pada pandangan kamu"

Tuesday, May 24, 2011

Amal Ibdat yang berterusan pahalanya

Selasa 24 Mei 2011/20 Jamadil Akhir 1432

Rasulullah saw bersabda:

"Empat golongan manusia tetap mengalir pahala mereka setelah mereka meninggagal dunia, iaitu lelaki yang tewas semasa berjuang menjaga benteng pertahanan dalam peperangan di jalan Allah, lelaki yang mengajarkan ilmu pengetahuan, pahalanya tetap mengalir selagi ilmunya diamalkan orang, lelaki yang memberi sedekah, pahalanya tetap mengalir baginya sepertimana ia masih hidup, dan lelaki yang meninggalkan anak soleh yang sentiasa mendoakannya"

-(HR Imam AShmad)

Monday, May 23, 2011

Isnin,23Mei 2011/19 Jamadul Akhir 1423

Sunday, May 22, 2011

Ahad,22 mei 2011/18 Jamadil Akhir 1432

Saturday, May 21, 2011

Sabtu, 21 Mei 2011/17 Jamadil Akhir 1432

Wednesday, May 18, 2011

Rabu, 18 Mei 2011/14 Jamadil Akhir 1432

Sunday, May 15, 2011

Ahad 15 Mei 2011/11 Jamadil Akhir 1432

Saturday, May 14, 2011

Sabtu, 14 Mei 2011/10 Jamadil Akhir 1432

Thursday, May 12, 2011

Khamis 12 Mei 2011/8 Jamadil Akhir 1432

Wednesday, May 11, 2011

Selasa 10 Mei 2011/7 Jamadil Akhir 1432

Monday, May 9, 2011

Isnian, 9 Mei 2011/6 Jamadil Akhir 1432

Friday, May 6, 2011

Jumaat 6 Mei 2011/4 Jamdil akhir 1432

Thursday, May 5, 2011

Allah suka orang melakukan kebaikan dan menolong orang memerlukan.

Khamis, 5 Mei 2011/3 Jamadil akhir 1432

Bersabada Rasulullah saw:

"Setiapa amal kebaikan itu adalah sedekah dan barangsiapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan itu sama halnya dengan orang yang melakukannya (perihal nilai pahalanya). Allah itu suka sekali pada sesiapapun yang memberi pertolongan kepada orang yang sedang dalam kesengsaraan".

-(HR Daraquthni dan Abu Ya'la)

Pengajaran:

1. Dengan harta kekayaan yang dikurniakan Allah kepada kita hendaklah kita mengamalkan sifat dermaan dengan mengutamakan kepentingan orang lain yang memerlukan dengan berbuat kebaikan, membanyakkan sedekah dengan menjauhkan dari sifat kikir atau kedekut. Sifat dermaan itu merupakan akhlak yang dipunyai oleh para Nabiuallah 'alaihimus salatu wassalam.

2. Sabda Nabi saw: "Ada dua pekerti yang dicintai oleh Allah swt, iaitu akhlak yang baik serta kedermawanan. Juga ada dua budi pekerti yang dibenci oleh Allah swt, iaitu akhlak yang buruk dan bakhil (kikir). Aapabila seorang hamba itu dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka orang tersebut digunakan oleh Allah (sebagai jalan) untuk memenuhi keprluan-keperluan orang banyak".

- (HR Abu Mansur Dailami)

Tuesday, May 3, 2011

Selasa, 3, Mei 2011 /1, Jamadil Akhir 1432

Monday, May 2, 2011

Isnin, 2 Mei 2011/29 Jamadil Awal 1432

Sunday, May 1, 2011

Dakwah tugas para Rasul

Ahad 1 Mei 2011/28 Jamadil awal 1432

Pendakwahan merupakan tugas yang amat mulia. Inilah satu-satunya tugas yang dijalankan oleh para Rasul sejak dulu lagi untuk menyampaikan risalah Allah supaya mentauhidkan Tuhan dan menyuruh manusia beriabdat kepdaNya.

Diantara peranan dakwah ialah berkasih sayang sesama manusia sama ada yang dalam Islam atau di luar Islam. Kerana sebagaimana Rasuluilah mengasihani umanya dengan mengajak kepada Islam supaya selamat dari azab neraka. Begitu jugala kita berperanan menyelamatkan semua manusia supaya mengamalkan Islam dan dalam menyelamatkan mereka dari api neraka yang akan dukukumkan kepada semua orang yang kafir yang mensyirikkan Allah swt.

Sebagai ugama yang restui dan sebagai ugama yang di sebenarnya melalui Rsulullah saw (sebagai Rasul yang akhir) umat Islam bertanggungjawAb menyampaikan Islam sebagai ugama yang diterima di sisi Allah dan dengan ini dapat menyelamatkan umat akhir zaman ini terjermus ke dalam api neraka.

Bagi mmelaksanakan tugas yang besar ni, iaitu melengkapan diri seorang Islam dengan sempurna dan mengislamkan mereak ynag belu lagi menganut Islam menajdi tugas yang sangat berat yang perlu diusahakan dengan pelbagai pendekatan atau penyampain yang berhikmah.

Di kalangan masyarakat terdapat pelbagai lapisan masyarakat yang antarnya ialah golongan palajar sekolah, golongan belia dan orang dewasa yang masih banyak terbiar dan tidak diberikan apa-apa kesedaran atau pendidikan agama yang dapat mereka mendapkan ilmu dan untuk beramala dengan syariat Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tanpa adanya uasaha mendakwah, membibimg mereka ini kan jauhlah golongna darpa amalan-amalan agama dan menjadi ramailah yang tidak megamalkan ajaran Islam dan akan berlakulah maksiat yang ditokok tambah dengan pengaruh kebudayaan barat yang boleh merosakkan kehidupan dan aqidah keprcayaan agama mereka.

Islam dan pembawa ajaran Rasulullah adalah sebagai "rahmat bagi alam semesta/seklaan alam". Oleh iti para pendakwah hendaka merasakan tugas ini begitu penting iatu untuk mngajak kepada penghayatan Islam, menhgajaka menimarakkan masjid untuk berjammah, mengaji agama serta mengamalan sunah Nabi dalam cara dan gaya hidup mereka.

Sifat pengorbanan adalah sifat yang sangat diperlukaa bagi menjalankan sebarang bentuk dakwah dan menyeru kepada kebaikan. Pengorbanan ini merupakan amalan Nabi dan Rasul untuk menyampaikan dakwahnya untuk menghayatai Islam yang diredhai Allah. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah akan terhindarlah kemusnahan dan pelbagai musibah yang berlaku dari masa ke masa dengan sebab kemungkaran yang berlaku terhadap Allah. Dengan apa juga alasan seperti berlakunya bencana alam, sebenrnya inilah musibah yang berpunca dari manusia yang bertindak zalim dengan tidak menysukuri dan beribdat kepada Allah dan dengan balasan sebagaimana dengan kehendak dan kekuasaan Allah swt juga.

Oleh itu manusia yang diciptakan Allah yang banyak menikmati segala kemudahan yang di sediakan di muka bumi hendaklah mempercayai dengan beriman kepada Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Agung yang mencipata sekian makhluk di alam ini.

Usaha berdakwah ke jalan Allah ini sejak amalan Nabi dan rasul dahulu lagi, melalui keperitan yang tidak kehabisan dan diteruskan oleh mereka yang mempunyai kesedaran terhadap peranan kenabian ini. Tugas mulia ini terus mendapat perhatian dan pahala di sisi Allah, kerana dengan kehendak Allah jugalah seorang itu akan mendapat hidayah untuk memperbaiki dan mendekati Islam sebagai ugama yang mereka kehendaki yang mendapat kredhaan Allah.