Friday, November 6, 2009

Mendidik Anak dengan akhlak yang baik

Jumaat, 6 November 2009/17 Z. Kaedah 1430H

Kata Imam Ghazali: " Anak itu adalah amanah di sisi ibu-bapanya. Dan hati anak itu besih, suci laksana kain/kertas putih yang tidak ada goresan atau lukisan. Dan anak itu menerima segala goresan, lukisan tau gambara apa saja yang dilukiskan ibu bapanya"

Belaiu juga mengatakan, " patrikan ke hati sanubari anak-anak itu kata-kata yang baik,perbatan yang elok, berilah kata-kata lemah lembut, agar diapun lemah lembut. Jangan sering dibohongi. tetapi dikatakan , sbeikanya berkatalah dengan terus terang dan yang benar"

Sabda Rasulullah saw, " Anak itu dilahir di atas fitrah (suci, bersih, dan baik), tatpi ibu-bapalah yang menjdikan sebagai Yahudi atau Majusi". -(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Ini bermakna kalau ibu- bapa memberikan didikan yang baik, akan baiklah anak itu dan jika anak itu dididik dengan didikan yang tidak baik, perbuatan buruk, sifat buruk atau tercela, maka itulah yang menjadi kebiasaannya sampai kepada dewasnya dan ke akhirnya.

Apa jenis pendiidkan yang diperlukan untuk anak-anak kita?

1. Mengajar anak-anak dengan didikan agama. Sampaikan pendidikan yang bercorak agama dengan mengenalkan anak-anak kepada kebesaran Allah swt, solat, membaca al -Quran berakhlak baik kepada ibubapa, sesama adik beradik dan kawan-kawan dan menyerahkan ke sekoah yang memberikan mendidikan agama. Dengan pendidkn agama anak-anak itu nanti akan mengamalkan melaksanakan perintah Allah dalam ibadat seperti solat fardhu, solat jumaat dan mengamalkan akhlak serta adab yang baik dalam semua urusan yang dikerjakan.

Jadi ibu-bapa perlulah mendidik anak-anak dari kecil lagi dengan mengasuh, membimbing serta mengajar mereka ke arah beragama, jangan mengejar keduniaan semata-mata.
Tanggungjawab ini kurang diberikan perhatian oleh ibu- bapa, kerana dengan alasan sibuk menjalankan tugas yang bermula dari awal pagi hingga larut ke petang. Oleh itu perlulah imbangkan masa kerja mencari nafkah dengan memperuntukkan masa untuk mengasuh , membimbing dan berada di sisi anak-anak , yang memerlukan kasih sayang serta didikan yang berkesan dari ibubapa. Tidak sepatutnya an ak-anak membesar sedangkan kita tidak mengisi dengan pengetahuan dan kahlak yang kita perlu berikan mengikuta ajaran agam islam yang suci dari kejahatan .

Dan menjadi tanggungjawab ibubapa menyerahakn ke sekolah agama bagi menentukan anak-anak akan menjadi anak ynag solh/solehan untyuk mendapat kebahagian di dunia dan ai akhirat. Di samaping itu pendidikan ilmu pengetahuan yang berbagai bolehlah diberikan dalam bidaag-bidang untuk kerjaya mereka tanpa meninggalkan didikan agama yang sangat penting.

Pendidkan akhlak dalam urusan hari-hari juga perlu diberikan kepada anak-anak. Sabda Rasulullah saw yang bermaksud, "Pimpinlah anak-anak kamu dan perbaikilah akhlak mereka. Tidak ada pemberian bapa pada anakmu yang terbaik, selain dripada budi pekerti yang baik".

Sebagai ibu-bapa kita wajib menentukan anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh/solehah, bertanggungjawab dan taat menjalankan perintah Allah di dunia supaya ber bahagia lebih-lebih lagi di akhirat.

Kita diajar dan diwajibkan supaya mengasuh anak dengan bersolat. Sebagaimana sabda rasulullah saw,

" Suruhlah anak-anak kamu mengerjkan solat di kala anak mereka berusia 7 tahun, dan pukullah merka ( bilamana tidak mau mengerjaka siolat) di waktu berumur 10 tahun".

Dengan perhatian dan asuhan yang baik ini kita sama-sama berdoa agar Allah swt menjadikan keturunan zuriat kita insan yang solah yang merdhiyah, diridhai di masyarakat dan diridahi di sisi Allah swt.

Wallhu a'lam.

No comments: