Thursday, July 1, 2010

Asal ciptaan manusia/Balasan amal baik dan jahat

Khamis, 1 Julai 2010/18 Rejab 1431

Dari Abu Abdur Rahman Abdullah bin Mas'ud ra.,beliau telah berkata: " Telsabad kepada kami Rasulullah saw, dan dia selalu benar dan dibeah bernarkan-: , "Sesungguhnya setiap orang di antara kamu dihim[punkan penciptaannya (kejadiannya0 di dalam rahim ibunya: 40 hari berupa nuthfah (air yang kental0, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga (40 hari), kemudian menjging selama itu juga, kemudian diutuslah kepadanya Malaikat, lalu meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan (untuk menulis dan menetepkan) empat perkara:

1. Menulis rezekinya
2. Ajalnya (umurnya)
3. Amalannya
4. Nasibnya celaka atau bahagia.

Maka demi Allah, yang tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Dia, sesungguhnya sesorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak ada jarak anatara dia dan syurga itu kecuali sehasta, namun telah terdahulu ketentuan (taqdir) Tuhan atasnya, lalu ia mengerjakan perbuatan ahli neraka, makam ia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kmau beramal dengan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali sehasta, namun telah terdahulu ketentuan (taqdir) Tuhan atasnya, lalu ia beramal dengan amalan ahli syurga, maka ia masuk ke dalamnya"

- (Riwayat Oleh Imam Bukhari dan Muslim)

No comments: