Thursday, July 22, 2010

Kelebihan Menghafaz Al Quran

Khamis 22 Julai 2010/12 Syaaban 1431

Dari Ali karramallaahu wajhah, ia berkata bahawa Rasulullah saw bersabda:

" Barangsiapa membaca al Quran dan menghafalnya,lalu menghalalkan apa yang dihalalkanya dan mengharamkan apa yang diharamkannya, maka Allah swt akan memasukkannya ke dalam syurga dan Allah menjaminnya untuk memberi syafaat kepada sepuluh orang keluarganya yang kesemuanya telah diwajibkan masuk neraka"

- (HR Ahmad dan Tirmizi)

1. Bagi al-hafizi memiliki keutaman masuk syurga. Bahkan seorang hafiz dapt memebri syafaat kepada sepuluh orang yang fasik dan banyak berbuat dosa besar, tetapi orang kafir tidak akan memperoleh syafaat itu.

No comments: