Sunday, July 11, 2010

Hadis Qudsi

Ahad 11 Julai 2010/28 Rejab 1431.Hadis Qudsi.1.Hadis Qudsi ialah hadis yang bersumber dari Rasulullah saw dan disanadkan (dihubungkan/disandarkan) kepada Allah swt.

2.Menurut para ulamak, Hadis Qudsi ialah sesuatu yang diterbitkan Allah kepada Nabi saw, dengan perantaraan Jibril atau dengan jalan ilham atau mimpi waktu tidur, lalu oleh Rasulullah saw diberitakannya pula maksud dan tujuan berita di atas (kepada umatnya) dengan lafaz dan ucapan beliau sendiri, berdasarkan taufiq dari Allah swt.

3.Apabila Rasulullah saw meriwayatkan Hadis Qudsi, biasanya mengucapakn kata, ”Allah berfirman”, tapi firman itu tidak dimasukkan dalam al Quran. Begitu juga uslubnya (susunan kata) tidak sama dengan uslub ayat-ayat al Quran.

4.Apabila para sahabat menceritakan Rasulullah saw, ketika meriwayatkan Hadis Qudsi, biasanya mereka mengucapkan, ”Rasulullah telah bersabda dalam satu riwayat yang disanadkan kepada RabNya”

5.Yang jelas bahawa Rasulullah saw pernah meriwayatkan Hadis qudsi hanya isi dan maknanya sahaja, tidak dengan lafaznya.

6.Hadia Qudsi adalah satu perbendaharaan agama yang mulia lagi agung, yang d idalamnya terdapat tuntunan, bimbingan, pedoman dan petunjuk.Di antara hadis-hadis qudsi yang sampai kepada kita, ada yang sahih memenuhi syarat-syarat Ilmu hadis, bersumber dari Rasulullah saw yang dijamin kebenarannya oleh Allah di dalam Al Quran:

”Dan tidak mengucapakna sesuatu yang terbit dari hawa nafsunya. Dia tidak akan mengucapkan sesuatu, kecuali wahyu dari Allah”
- (Surah An Najam:3-4)

7.Hadis qudsi diriwayakan oleh Nabi saw dengan jalan wahyu, baik melalui Jibril as, dengan perantaraan mimpi atau ilham. Sedang hadis Nabawi terkadang dengan perantaraan wahyu, atau dengan ijtihad (bererti usaha dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh alasan yang kuat dalam menetapkan suatu hukum) Rasulullah saw sendiri. Adapun kedudukan sahih, hasan, atau dhaifnya, hadis Qudsi sama saja dengan Hadis Nabawi, menurut ketentuan muthalah hadis.

No comments: