Saturday, July 24, 2010

Kedudukan Rasulullah saw

Sabtu, 24, Julai 2010/12 Syaaban 1431Abu Na'im dalam kitabnya 'al-Hilyah" telah meriwayatkan sebagai berikut:
Nabi Bani Israil, bahawa barangsiapa bertemu dengan Aku, padahal ia ingkar kepada Ahmad, niscaya Aku masukkan dirinya ke dalam neraka.

Musa berkata:
" Siapakah Ahmad itu, Ya Rabbi".

Allah berfirman,

" Tidak pernah Aku ciptakan satu ciptaan yang lebih mulia menurut pandangan Ku daripadanya. Telah Ku tuliuskan namanya bersama namaKu di 'Arasy sebelum Aku ciptakan tujuh lapis langit dan bumi. Sesungguhnya syurga itu terlarang bagi semua makhlukKu, sebelum ia dan umatnya terlebih dahulu memasukkinya".

Musa,a,s berkata:,

" Siapakah umatnya itu?"

Firmannya: " Mereka yang banyak memuji Allah. Mereka memuji Allah sambil naik, sambil turun dan pada setiap keadaan. Mereka mengikat pinggang (menutup aurat) dan berwudhuk membersihkan anggota badan. Mereka shaum(Puasa) siang hari, bersepi diri dan berzikir sepanjang malam. Aku terima amal yang dikerjakan dengan ikhlas, meski pun sedikit. Akan Ku masukkan mereka ke dalam syurga kerana kesaksiannya: Tiada Tuhan yang sebenarnya wajib diibadahi selain Allah"

Musa berkata:, "Jadikanlah saya Nabi umatmu".

Allah berfirman, "Nabi ummat itu dari mereka sendiri"

Musa berkata lagi, " Masukkanlah saya dalam golongan umat Nabi itu"*

Allah menerangkan:" Engkau lahir mendahului Nabi dan ummat itu, sedang dia lahir kemudian. Aku berjanji kepadamu unuk mengumpulkan engkau bersamanya di Darul-jahal(syurga)"

- (HQR Abu Nai'im dalam al-Hilyah)** Perhatikanlah betapa kuatnya kemahuan Nabi Musa untuk minta dimasukkan dalam lingkungan Umat Nabi saw, setelah mengetahui bahawa ia tidak dapat dijadikan RasulNya, kerana RasulNya harus dari golongan Bani Israil.

No comments: