Friday, July 16, 2010

Mandi brejalan kaki ke masjid hari Jumaat

Jumaat, 16 Julai 2010/6 Syaaban 1431Diriwayatkan kepada kami A bu Bakr bi Abu Syaibah, meriwayatan kepada kami Abdullah bin Al-Mubarak, dari AlAuz'iy, meriwayakan kepada kami Hassan bin 'Athiyyaah, meriwayatkan kepadaku Abul-Asy'ats, meriwayatkan kepadaku Aus bin Aus Ats-Tsaqafiq, dia bekata: Saya mendengar Nabi saw mengatakan:

" Barangsiapa mandi di hari Jumaat, benar-benar mandi: datang pagi-pagi, benar-benar pagi, berjalan dan tidak naik kenderaan; dekat pada imam lalu mendengarkan sungguh-sunguh tidak membuat tindakan yang sia-sia, maka baginya setiap langkah kaki memperoleh amalan satu tahun, baik pahala puasanya maupun solat malamnya (qiyamul-lail"

(HR. Ibnu majah)

No comments: