Wednesday, June 30, 2010

Darjat kaum lelaki

Rabu, 30, Jun 2010/17 Rejab 1431

Allah mengangkat darjat kaum lelaki lebih dari kaum wanta.Darjat kelebiha di sini adadalah kedudukan sebagai pengawas dan pembimbing yang diamanatkan oleh Allah kepada kaum lelaki. Ini berasaskan bahawa lelaki:

1. Lebih kuat daripada perempuan dari segi fizikalnya dan dri segi akal atau mindanya.
Firman Allah dalam surah al Baqarah, ayat 228 yang bermaksud,"

".... Dan para wanita mempunyai hak yang seimang dngan krwajibannay menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya".

2. Hak seorang isteri yang perlu ditunaikan oleh si suami adalah lebih besar. Suami mempunyai tanggungjawab melindunginya dari segi keselamatan, nafkah serta membimbing ke jalan yang dituntut agama.

Sabda nabi saw, " Seandainya aku memerintahkan seseorang untuksujud kepada orang lain, nescayaa kau perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya lantaran besarnya hak (isteri) yang harus ditunaikan olehnya"

Firman allah dalam Surah An Nisa' ayat 34 yang bermaksud;

" Kaum lelaki itu adalah pemeimpin bagi kaum wanita, oleh kerana Alllah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka".

Dalam ayat ini ditegaskan bahawa kaum lelakilah yang mengatur dan mendidiknya, memberi nafkah kepadanya, juga menjaga dan melinduginya.Isteri wajib taat kepada suami, asalkan tidak melanggar syariat yang ditetapkan Allah.

3. Isteri asal diciptakan dari dirinya jiwanya , sebagaiman Firman allah swt:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenedrung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang . Ssesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

4.Suami menjadi penguas kepada isetri selepas ayanhnya melepaskan tanggungjawab itu seklepa diijabkabulkan. Dialah yang menggungnya setelah berkahwin dn beresam menjalani klehidupan rumahtangga seterusnya.

No comments: