Sunday, July 4, 2010

Mengingati mati

Ahad 4 julai 2010/21 Rejab 1431

Kita dianjurkan supaya banyak mengingati mati. Kata Sheikh Muhammad Nawawi,

" Jangan sampai lupa bertafakur tentang serbuan cepat kematian pada waktu yang tak dapat ditetapkan. Lakukanlah dengan hati yang kosong,oleh sebab orang yang mengingatinya dengan hati yang sibuk dengan hasrat duniawi tentu tidak akan ada pengaruhnya".

Katanya lagi, " Seseoarang mengosongkan hati daripada seala sesuatu selain mengingati kematian yang berada di hadapannnya. I merenung seperti orang yang akan pergi jauh menuju padanag pasir berbahaya, akan mengharungi samudera luas yang dalam. Ia tentu hanya akan berfikiur tntang sesuatu yang mungkin akan terjadi kepadanya"

" Apabila mengingatimkematian menguasai hati, tentu akan membawa kesan positif padanya. Minuman,egembiraan terhadap dunia akan berkurang dan hati poun akan terpukul. Cara yang berkesan mengimngati kematian ialah banyak mengingat orang-orang dekat yang telah pergi"

Mengingati mati merupkan perbuatan disenangi.Dengannya seseorang dapat mengurangi angan-angan, berzuhud daripada dunia, bersikap quna'ah, menyennagi khirat, berbekal unuk akhirat denan amal soleh dll.

Rasulullah besabda, " Perbanyaklah mengingati mati, kerana dengannya dapat menjauhkan dosa dan bersikap zuhud daripada dunia"

-(HR. Ibn Abi Dunya)

Umar bin Abdul Aziz berkata, "Orang yang banyak mengingati kematian akan dimuliakan dengana tiga hal, iaitu:

1. Segera bertaubat
2. Berhati qunaah
3. Khusyuk beribadah.
Sebaliknya, orang yang melupakan kematian akan diberi penjelasan dengan tiga hal, iaitu:
1. menunda-nunda taubat
2. tiada redha pada kecukupan
3. Malas beribadat.

Oleh itu awasilah menggunakan masa semasa Allah memberikan kehidupan di dunia( Umur untuk hidup). Umur masa hidup adalah modal yang dapat digunakan untuk memebeli kebahgaiaan abadi daripada Allah. Hati-hatilah menggunakab waktu hidup, supaya tidak menyesal emudian nanti (setelah mati),di akhirat kelak akan diperlihatkn, sejumlah jam dalam sehari semlam dalam bentul alamri. Dalam sehari semalam almari sesuai dengan jumlah jam. Jam yang akan dugunakan untuk ketaatan kepada Allah akan terlihat sebagai almari ynag dipenuhi cahaya. Jma ynag digunakan untuk maksiat kan terlihat sebagai satu almari yang dipenuhi kegelapan. Adapaub jam yang tidak digunakan baik nuntuk nketaaytan atau maksiat, maka akan dijumpai sebagai kosong tiada isinya. Penyesalan besar pun akan terjadi saat melhat waktu kosong tidak digunakan untuk ketaatan sehingga mendapatkannya penuh cahaya. Adapun almari yang dijumpanya penuh kegelapan, bila kematian memadamkannya saat menyesali dan sedih melihatnya, benar-benar mati, hanya saja di akhirat tiada kematian lagi.

No comments: