Thursday, July 29, 2010

Alam Semesta Adalah mengokohkan wujudnya Maha Pencipta (Allah swt)

Khamis, 29 Julai 2010/17 Syaaban 1431.


1. Wujudnya Allah itu sudahlah nyata, bahkan suatu hakikat ynag tidak perlu lagi diragu-ragukan persoalannya.

2. Semua yang ada di lingkungan alam semesta ini pun dapat digunakan sebagai bukti tentang wujudnya Allah. Bahkan benda-benda yang terdapat di sekitar alam semesta dan unsur-unsurnya dapat pula mengokohkan atau membuktikan bahawa benda-benda itu pasti ada pencipta dan pengaturnya.

3. Lihat sahajalah alam cakarawala yang adal didalammnya matahari, bulan , bintang dan s ebagainya. demikian juaga alam yang berbentuk bumi serta makhuka lainya seperti manusia, binatang, tumbuh-tumbuha serta makhluk yang lain semuanya menjadi bukti wujudnya Allah yang Maha Esa dan lagi Maha Pencipta.

4. Firman allah swt,.

" Dan setengah daripada tanda-tanda (ayat-ayat) mengenai adanya Allah ialah malam dan siang, serta matahari dan bulan. Janganlah kamu semua bersujud kepada mitu, jikalau kamu semua benar-benar menyembahnya"

_ ( Fushshilat: 37)

No comments: