Wednesday, July 7, 2010

Melaksanakan dakwah dengan penuh bijaksana

Rabu,7 Julai 2010/24 Rejab 1431

Dalam melaksanakna tugas dakwah ajaran Islam, Allah menetapkan cara dan tata tertib berpandukan kepada pendekatan seperti berikut:

1. Dengan hikmah dan bijaksana, yakni dengan penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan segala kekeliruan.

2. Dengan nasihat pengajaran ynag baik, yaknai dengan pengajaran yang menarik dan dengan menyebutkan peristiwa-peristiwa yag mendatangkan iktibar, supaya mereka memathuhi perintah-perintah allah sera menjauhi laranganNya.

3. Hendaklah berbahas dengan golongan yang menentang dengan cara yang sebaik-baiknya, iaitu dengan lemah-lembut dan kata-kata yang baik, kerana cara yang demikian dapat melembutkan pertentangan mereka.

Firman Allah swt yang bermaksud'

"Serulah ke jalan Tuhanmu (Wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik: Sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dna Dialah jua yang lebih mengetahuiu akan orang-orang yang mendapat petunjuk"

- (Surah Al Nhl: 125)

No comments: