Wednesday, March 31, 2010

Solat dua rakaat setelah wudhuk

Rabu 31 mac 2010/ 14 Rabuilakhir 1431


Solat dua rakaat setalh wudhuk


Disyariatkan bagi seorang Muslim setrelah mengambil wudhuk supaya mengerjakan solat sunat wudhuk dua rakaat. Telah ditetapkan keutamaan yang sangat besar dan kebaikan yang sangat banyak dalam solat ini, dengan syarat menetapkan hati dan wajah sepenuhnya kerana Allah baginya syurga" swt.

Dari 'Uqbah bin Amir, dia berkata, kami pernah bertugas menggembalakan unta.Saat tiba giliranku, aku mengistirihatkan gembalaanku. Setelah itu, aku melihat Rasulullah saw berdiri tengah berbicara dengan orang-orang, aku pun mendengar sebagian dari perkataan beliau, yang bererti:

" Tidaklah seorang Muslim berwudhuk dengan sebaik-baiknya kemudian mengerjakan solat dua rakaat dengan menghadirkan hati dan menghadapkan wajahnya, melainkan telah wajib baginya syurga".

Sabdanya lagi, " Tidaklah salah seorang di antara kamu berwudhuk alu menyempurnakan wudhuknya kemudian mengucapakan ' aku bersaksi bahawa tidal ada Ilah (yang haq) selain Allah dan Muhammad dalah hamba sekaligus RasulNya, ' melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang bejumlah lapan. Di boleh masuk melalui pintu mana saja yang dia kehendaki"

- (Diriwayatkan oleh Muslim)

No comments: