Friday, March 5, 2010

Solat mengingati Allah

JUMAAT 5 Mac 2010/18 Rabiulawal 1431.


Amalan yang terbaik mengingati Allah ialah dengan mendirikan solat. Solat adalah cara mengingati Allah yang paling sempurna dan lengkap. Perbuatan solat bukan sahaja dengan hati, jiwa, dengan lidah, tatapi juga dengan seluruh anggota dari jasmani dan rohanai kita.

2.Solat itu diwajibkan Allah swt dengan secara langsung kepada nabi Muhammad saw di kala mikraj si Sadatul Muntaha, bukan dengan peranyaraan malaikat Jibril sebagaima lain-lain perintah Allah.

3. Solat ini diperintahkn dan diwasiatkan oleh seluruh nabi dan rasul kepada umatnya. Bahkan solat inillah yang selalu diasiatkan oleh setiap nabi dan rasul sebelum masing-masing mereka mengembuskan nafasnya yang terakhir

4. Solat faktor menentukan. sabda nabi saw:

"Yang pertama-tam ditanya dihari qiamat (akhirat) nanti ialah tentang solat. Bila slatnya dapat diterim (baik), maka diterima seluruh amalnya. Dan bila solatnya ditolak. akan ditolak seluruh amalnya."

5. Sebagai hamba yang diciptakan Allah swt, kita diwajibkan mentaati Allah dan rasulNya dan berbakkti atau beribadat kepada Allah Pencipta alam semesta, pencipta diri kita, yang menghidupkan dan menyediakan segala keperluan hidup kita.

6. Sabda rasulullah saw:

" Qiamat tidak akan terjadi, kecual bila di atas dunia aini tidak diucapkan orang lagi kata-kata "Allah". "Allah". "Allah".

7. Beribadat dan menganjurkan manusia beribadat terhadap Allah adalah memperpanjangkan umurnya alam luas atau dunia ini. setiap kejahatan, dosa dan kehgidupan manusia terhadap allah. akan memeperceparka musnahnya alam luasa ini, dengan pengertian yang umum atau terbatas.

8. Para Nabi dan Rasul mewajibkan solat kepada pengikut-pengikut mereka. Solatlah yang diwsiatkan setiap Nabi sebelum mereka mengembuskan nafas mereka yang terakhir. Berkata Nabi Ibrahim aa. " Oh Tuhan, jadikanlah akau tetap mengrjakan solat, begitu juga anak cucuku, Ya, Tuhan kami, kabulkanlah doa kami".

- ( Surah Ibrahim: 40)

9. Sabda nabi saw:

" Solat inilah wasiat terakhir setiap Nabi sebelum meninggalkan dunia yang fana ini. "
- ( Hadis Sohih)

10. Ingat akan allah membuktikan cinta dan kasihnya kita terhadap Allah . Irulah tanda bahawa Allah sudah cinta kepadanya. yang paling berbahagia di dunia dan akhirat nanti ialah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Firman Allah dalam surah A Ahzab : 141:" Ingatlah kamu akan Allah sebanyak- banyaknya".

No comments: