Thursday, April 1, 2010

Tutur kata yang baik itu sedeqah

Khamis 1 April 2010/16 Rabiulakhir 1431

Tutur kata yang baik itu sedeqah

Nabi saw bersabda, "Peliharalah dfirimu dari neraka.emudian Nbai berpaling dan menjauhkan pandangannya (tiga kali beliau lakukan yang demikian). Sehingga kami menyangka bahawa nabi meliihat kepada neraka walaupun dengan sebelah biji kurma. Barangsiapa tidak memperolehnya, maka hendaklah ia bersedeqah dengan tutur kata yang baik"

- ( Al Bukhari, Muslim, Al-Lu 'lu-u Wal marjan)


Lantaran itu janganlah kita meremehkan sedeqah yang sedikit, lantaran sedeqah itu menjadi pelindung dari api neraka.


Tamak akan dunia di benci.


Abu Hurariah berkata: "Saya mendengar Rasulullah bersabda: Senantiasalah hati orang telah tua, tetap dalam keadaan muda, dalam dua perkara: mencintai dunia (harta) dan panjang cita-cita (panjang umur)".

- ( Al Bukhari, Muslim, Al-lu 'lu-u wal Marjan)

1. Manusia semakin bertambah lanjut umurnya, semakin bertambah besar padanya dua keinginan, iaitu cinta harta dan panjang umur.

2.Loba kepada harta dan loba kepada umur itulah yang sangat dicintaai manusia.

3. Kata Al Qurthubi: Hadis in mengandungi pengertian bahawa loba kepada panjang umur dan banyak harta adalah hal yang tidak disukai

4. Hadis ini mrenyatakan bahawa walaupun manusia bertambah tua, namun tetap muda hatinya terhadap harta dan panjang umur.

No comments: