Sunday, March 7, 2010

Nazar

Ahad, 7 Mac 2010/21 Rabiuylawal 1431

Apa itu nazar?

1. Nazar adalah berjanji hendak membuat sesuatu kebaikan yang belum diwajibkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengguunakan lafaz-lafaz tertentu.

2. Nazar bertuujan memberangsangkan untuk memnbuat perkara baik seperti kata, " Kalau aku tidak lakukan kerja ini hari ini aku akan solat sunat lima kali".

3. Bila seorang itu bernazar secara lijaj dia diberi polihan anatara menyepurna nazarnya atau membayar kifarat sebagaiamana kifarat sumpah.

4 Seseorang yang bernazar secara tabrar wajib disempurnakan nazar itu sepenuhnya.

5. Masa yang wajib disempurna nazar diberi keluasan mengikut kesanggupan dan kemampuan orang yang bernazar itu sendiri dan ia tidak dimestikan segera,

6. Nazar yang mesti ditunaikan ialah nazar yang berbentuk pendekatan diberi kepada Allah dan tidak bertentangan dengan hukum syarak, seperti bernazar hendak berpuasa dll. Manakala nazar yang wajib ditinggalkan ialah segala yang bebentuk maksiat dan bertentangan dengan hukum syarak., seperti bernazar untuk bekenduri di tempat keramaat. Nazar sedemikian adalah dilarang.

No comments: