Wednesday, March 24, 2010

Keutamaan Hari Jumaat

Khamis, 25 Mac 2010/8 Rabiulakhir 1431Keutamaan Hari Jumaat.Hari Jumaat ialah suatu hari yang mempunyai kelebihan dan keutamaan dari hari-hari yang lain.1. Hari Jmmaat adalah kepala (penghulu)segala hari, iaitu hari yang mengandngi ketinggian.

Keterangan menyatakan, " Dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir ia berkata. Telah bersabda Rasulullah saw: " Sesungguhnya hari Jumaat itu, ialah kepada sekalian hari, dan hari yang terbesar di sisi Allah, lebih besar daripada hari raya Adha dan hari Raya Fitri"
-( Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaiqi)


2. Pada hari jumaat itulah Allah telah jadikan datuk kita Adam as, dan pada hari Jumaat pulalah nanti terjadi hari qiamat.

" Dari Abu Hurairah ra ia berkata: " Telah bersabda Rasulullah saw: " Sebaik-baik hari yang memancarkan matahari, ialah hari Junaat. Pada hari bitu dijadikan Adam as dan pada hari itu pula ia dikeluarkan dari dalam syurga dan tidak akan terjadi hari qiamat, kecuali pada hari Jumaat"

- ( Diriwayatkan Oleh Muslim dan Tirmizi)3. Sesiapa yang membaca surah Al- Kahfi pada malam jumaat, diampun Tuhan dosanya dari Jumaat ke Jumaat ( ia diberi cahaya kesucian oleh Tuhan antara Jumaat ke Jumaat)4. Hari Jumaat adalah hari yang paling utama dan sbeaik-baik nya, sehingga disuruh banyak-banyak membaca selawat di hari itu.

"Dari Anas bin Aus ia berkata: Bersabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya harimu yang paling utama ialah hari Jumaat, sebab itu perbanyaklah olehmu membaca selawat kepadaku pada hari itu, kerana sesungguhnya seawatmu itu dipersembahkan kepadaku"

- (Diriwayatkan oleh Abu Daud dll)


5. Pada jumaaat antara khatiab naik ke mimbar dan selesa solat jumaat dikjerjakan ada satu saat yang amat mustajab, bla bettepatan doa seseorang dengan saat itu, apa yan dimintanya di saat itu diperkenankan tuhan.


Dari Abu Musa Al-Asy'ari ra ia berkata: saya mendengar Rsulullah saw bersabda tentang saat mustajab di hari Jumaat, ialah anara duduknya imam (di atas mimbar) hingga selesai solat Jumaat".

- (Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud)6. Orang-orang yang matinya pada hari atau malam jumaat dipelihara Allah ia dari fitnah kubur. Dalam sebuah hadis dnyatakan:

" Dari Abdullah bin Amr ra Dari Nabi saw beliau bersabda:

"Tidaklah dari seseorang Muslim yang mati pada hari atau pada malam Jumaat, melainkan ia dipelihara Allah dari fitnah kubur"

- ( Diriwayatakan oleh Tirmizi)7. Hari Jumaat dinamakan juga Hari raya.

Hari Jumaat ini dinamakan hari raya ialah kerana sabda Rasulullah saw yang berbunyi:


"Dari Abu Hurairah ra bahawasanya Rasulullah saw, pernah bersabda pada suatu hari Jumaat di antara beberapa hari Jumaat; " Hai sekalian kaum muslimin, sesungguhnya hari ini telah dijadikan Allah bagimu menjadi hari Raya, sebab itu mandilah kmau, dan kamu biasakanlah bersugi (memberus gigi)"

- (Diriwayatkan oleh Tabarani)

Ruj: ms.263-264/269

No comments: