Saturday, March 20, 2010

Peristiwa perubahan kiblat dari baitu Mugdis ke Kaabah di Mekah

Sabtu, 20 Mac 2010/4 Rabiulakhir 1431Al-Quran > Surah Al- Baqarah> Ayat 143
Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. (Sebenarnya kiblat kamu ialah Kaabah) dan tiadalah Kami jadikan kiblat yang engkau mengadapnya dahulu itu (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi ujian bagi melahirkan pengetahuan Kami tentang siapakah yang benar-benar mengikut Rasul serta membenarkannya dan siapa pula yang berpaling tadah (berbalik kepada kekufurannya) dan sesungguhnya (soal peralihan arah kiblat) itu adalah amat berat (untuk diterima) kecuali kepada orang-orang yang telah diberikan Allah petunjuk hidayat dan Allah tidak akan menghilangkan (bukti) iman kamu. Sesungguhnya Allah Amat melimpah belas kasihan dan rahmatNya kepada orang-orang (yang beriman).

1. Al Barra ra mengtakan bahawa Rasulullah saw telah solat mengadap Baiutu Muqdis selama 16 atu 17 bulan, dan Rasullulah ingin mengadap Ka'abah sebagai kiblatnya, sedang pertama salat yang dilakukannya ketika menghadapinya ialah solat asar, yang diikuti oleh beberapa orang sahabat dan sesudah itu ada seorang keluar dari masjid, tiba-tiba ia melihat dalam satu masjid orang-orang sedang rukuk dan masih tetap menghadap Baitul Muqdis, maka ia berseru,, "Demi Allah akau bersaksi bahawa aku telah solat bersama Nabi saw, mengadap ke Ka'bah di Makkah. Maka langsung orang-orang yang sedang solat itu berputar menghadap ke Kaabah dalam solatnya itu juga (HR Bukhari)

2. Nabi saw sering berdoa meminta kepada Allah untuk di kembalikan menghadap ke Ka'bah kiblat Nabi Ibrahim as sehingga diterima oleh Allah , maka Nabi saw berkhutbah memberitahu kepada orang-orang, dan pertama solat yang meghadap ke Kaabah ialah solat Asar sebagaimana tersebut dalam hadis Bukhari Muslim.

3.Ada sebahagian ahli tfsir menyebut bahawaperubahan kiblat itu turunya ketikan nabi saew sedsang solat zuhur di masjid Bnai Salamah pada rakaat kedua, sehingga masjid itu dinamakan Masjidul Qiblatain. Adapun penduduk Quba maka berita perubahan kiblat itu tidak sampai kepada mereka kecuali pada hari kedua dari kejadian itu.

4. Dalam ayat di atas Allah berfirman, " Sesungguhnya Aku mengubah qiblatmu ke Kiblat Ibrahimas, Sengaja Aku pilih dan menjadi saksi di hari kiamat atas umat yang dahulu, seab mereka mengakui kelebihanmu dari mereka"

5. Kerana Allah telah menjadikan umat ini, umat wasata (pertengahan) atau termuli, maka dilengkapi syariat hukum dan tuntunannya, sebagaimana firman Allah dalam suarh al Hajj:78"
" Dia (Allah) yang memilih kamu dan tiada mengadakan sesuatu yang berat atasmu dalam agama ayahmu Ibahima, Dia Allah yang menamakan kamu Muslimin sejak dahulu juga dalam al AQuran ini supaya Rasulullah itu menjadi saksi atas kaau dan kamu menjadi saksi atas semua orang".

No comments: