Monday, March 22, 2010

Keutamaan Orang Yang mahir Membaca /meghafal Al Quran

Isnin 22, mac 2010/6 Rabiulakhir 1431.

Aisyah ra berkata:

" Rasulullah saw bersabda: " Perumpamaan orang yang membaca Al Quran dan menghafalnya adalah (bersama Malaikat pembawa wahyu, yang mulia). Dan perumpamaan orang yang membaca Al Quran dan dia sangat memperhatikannya sedang pembacaan itu sangat sukar baginya, memperoleh dua pahala'

- (Riwayat Al Bukhari, Muslim All Lu 'lu-u wal Marjan)

Huraiannya:

1. Orang yang membaca Al Quran, sedang dia menghafalnya pula adalah seumpama Malaikat yang menjadi utusan pembawa berita dan wahyu. Jelasnya , sama membawa dan memlihara Kitab Allah, atau sama-sama menghafal Al Quran dan menyampaikannya kepada manusia, serta menjelaskannya. Atau mereka ditempatkan besama-sama menjadi pembawa kitab Allah.

2 Bersama malaikat pembawa wahyu yang mulia = dia akan menjadi teman bagi Malaikat itu , kerana dia juga dengan sifat Maliakat, iaitu membawa kitabullah.Atau dia dipandang beramal atau berugas dengan tugas Malaikat, menghafalnya dan menyampaikannya kepada para mukmin.


3.Barangsiapa yang membaca Al Quran dan selalu menjaga agar tidak lupa, sedang ia
merasa berat melakukan yang demikian lantaran kelemahan hafalannya, maka orang itu diserupakan dengan orang yang ingin mengerjakan suatu ibadat yang sukar benar dilakukannya. Dia mendapat dua pahala, iaitu pahala membaca dan pahala mengalami kesukaran dalam membacanya (dalam memelihara hafalannya)

No comments: