Sunday, March 21, 2010

Berziikir sesudah solat.

Ahad 21 mac 2010 / 5 Rabiulakhir 1431

Berziikir sesudah solat.

Abu Hurairah ra berkata:Ertinya, " Telah datang beberapa orang fakir kepada Nabi saw lalu berkata: Orang-orang yang mempunyai harta yang banyak telah pergi membawa derajat-derajat yang tinggi dan nikmat yang kekal. Mereka bersolat sebagaimana kami bersolat dan mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dan mereka mempunyai kelebihan lagi yakni mempunyai harta, mereka berhaji dengan harta itu dan mereka berumrah, dan mereka berjihad dan mereka bersedekah. Nabi saw berkata: " Apakah tidak lebih baik saya ceritakan kepadamu sesuatu, yang jika kamu mengerjakannya, niscaya kamu dapat menenmui orang-orang yang telah mendahului kamu. Dan tidak dapat dikejar kamu oleh seseorang sesudah kamu.Dan kamu menjadi sebaik-baik orang yang kamu berada di antara mereka, terkecuali orang yang beramal, sebagai amalmu itu.


Kamu membaca tasbih dan tahmid dan kamu membaca takbir di selepas tiap-tiap solat tiga puluh tiga kali.Maka di antara kami terjadi perbezaan pendapat, sebahagian kami mnegatakan, kita bertasbih tiga puluh tiga kali, kita membaca Alhamdulillah tiga puluh kali dan kita membaca takbir tiga puluh empat kali. Kerananya saya kembali kepada Abu Hurairah lalu beliau berkata: Engkau bacakan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, sehingga dari padanya semuanya terdapat tiga puluh tiga kali kali.

- ( Al Bukhari , Muslim Al'lu-u Marjan)

1. Islam menganjurkan supaya kita berlumba-lumba mengerjakan amalan-amalan kebajikan yang menghasilakn derajat-derajat yang tinggi. Para hartawan yelah mendengar hadis ini, mereka pun bersegera mengerjakannya.

2. Amal yang udah dikerjakan, kadang-kadang mmemberikan ke utamaan-keutamaan yang besar, kita dapat memperoleh dengan amalan-amalan itu pahala=pahala yang besar.

3. Menyatakan keutamaan dooa sesudah solat, kerana waktu seesudah solat, adalah waktu ynag kita harapkan Allah memperkenankan doa.

4.Amalan ynag tiada melampaui manfaatnya kepada orang lain, terkadang-kadang menyamai amalan-amalan yang menfaatnya melapaui kepada orang lain.

-( Petikan dari 2002 Mutriara hadis 111, Prof. Dr T.M. Hasbi Asiddieqy, m.s, 151,)

No comments: