Wednesday, October 14, 2009

Sifat loba Yang dicela

Rabu, 14 Oktober, 2009/25 Syawal 1430

ANAK ADAM, SEKIRANYA TELAH MEMPUNYAI DUA ALUR EMAS,
PASTILAH IA MENGINGINKAN SEBUAH LAGI.


Anas bin malik ra menerangkan,

Rasulullah bersabda : “ Sekiranya anak Adam telah mempunyai satu alur emas, pastilah ia menginginkan supaya dia mempunyai dua buah dan tak ada yang dapat memenuhi mulut anak adam, selain tanah. Dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat kepadaNya”.

(Al-Bukhari dan Muslim, Al-Lu 'lu-u wal Marjan)

1.Orang yang dipelihara Allah sajalah yang tidak bersifat tamak. Anak Adam ditabi'atkan mencintai harta dan berusaha mencari dan memperolehinya. Hanya orang-orang dipelihara Allah dan ditaufiqkan untuk memgatsi tabiat itu, itulah yang terpelihara.

2.Hadis ini mencela sifat loba dan sifat rakus kepada harta. Oleh kerananyalah para ulama salaf menyukai sedikit dunia dan merasa cukup dengan apa yang ada.

No comments: