Thursday, October 15, 2009

Hubungan baik sesama Muslim

Khamis, 15 Oktober 2009/ 26 Syawal 1430 H.


1. Setiap seorang muslim itu adalah bersaudara. Sifat bermusuhan seperti hasad, bergaduh dan melakukan penganiayaan terhadap saudara sesama muslim adalah dilarang.
Kita hendaklah menanggap seorang itu saudara kita yang perlu dikasihi dan diberi bantuan semasa di dalam kesusahan di mana perlu dengan mengingatkan kita sesama hamba Allah.

2. Adalah dilarang keras melakukan pembunuhan, mengambil harta secara tidak sah dan menjatuhkan kehoramatan sesama saudara seislam.
Dalam banyak hal ada di anatas orang islam sendri melakukan perkara-perakar ynag ditegah agam terhadap sudara seislam dengan tujuan menghina atau menjatuhakn seseorang itu bagi kepentingan peribadi mau pun mendapatkan kuasa untuk mendapatkan kedudukan serta pangkat dan kekayaan, tanpa mengindagkan seruan sebagaimana yang diterangkan dalam sabda Rasullulah. Ingatlah bahawa balasan yang setimpal akan di balas Allah swt di akhirat nanti atas sebab kejahilan dan sifat sombong dan takabur semasa di dunia yang fana ini.


3. Oleh itu berlaku baiklah terhadap sesama suadara islam dengan memberi salam, mengeratkan silaturrahim, melakukan kebaikan dan ketaqwaan dalam jemaah dan bekerjasma dalam hal-hal kemasyarakatan dan melindungi serta menjaga nama baik dan maruah sesama saudara dengan menjauhi perkara-perkara yang dibenci Allah swt.Tolong-menolong merupakan kebajikan dan agar meninggalkan kemungkaran yang mana hal ini merupakan al-taqwa.

Wallahu a'lam.Berikut adalah hadis byang berkaitan untuk direnung bersama.

Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata' " Rasulullah saw telah bersabda:

" Janganlah kamu sekalian saling mendengki (hasad), menipu, membenci, memutsuskan hubungan , dan janganlah sebahagian kamu membeli barang yang hendak dibeli oleh saudaranya yang lain. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh ia menzaliminya, menterlantarkannya , membohonginya dan menghinanya. Taqwa itu di sini (sambil beliau menisyaratkan kepada dadanya tiga kali). Cukuplah kejahatan seseorang dengan ia meghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim bagi muslim yang lain adalah haram.: darahnya, hartanya dan kehormatannya"


- (Diriwayat oleh Muslim)

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: "Perumpamaan orang mukmin dalam berkasih-sayang, kasihan dan simpati adalah ibarat satu jasad. Apabila satu anggota merasa sakit, maka seluruh anggota lain turut berjaga malam dan demam."

- (riwayat al-Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah SAW:"Tiga perkara yang barang siapa mendapatinya, dia akan merasakan manisnya iman, iaitu dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya, dia mencintai saudaranya dan dia tidak mencintainya melainkan kerana Allah, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka."

-(riwayat al Bukhari dan Muslim)
Ukhuwah bertaut kasih bersemi
Islam menekankan prinsip dan hubungan saling tolong menolong di dalam lingkungan kehidupan manusiawi.
Allah SWT memerintahkan hamba-Nya saling bekerjasama di dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, dan melarang dari saling bekerjasama di dalam perkara dosa dan permusuhan. Ia beradasrkan ayat 2 surah al-Maidah.
Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat di atas menyebut, Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya yang mukmin agar saling tolong-menolong di dalam perkara kebaikan.
Allah SWT melarang mereka daripada saling bantu-membantu dalam perkara dan tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. (Tafsir al-Quran al-Azim 2/7)


Sabda Rasulullah SAW: Tiga perkara yang barang siapa mendapatinya, dia akan merasakan manisnya iman, iaitu dia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada kecintaan kepada selain keduanya, dia mencintai saudaranya dan dia tidak mencintainya melainkan kerana Allah, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. (riwayat al Bukhari dan Muslim)

No comments: