Tuesday, October 27, 2009

Musibah penebus dosa

Selasa, 27 Oktober 2009/7 Z. Kaedah 1430


Maksud Firman Allah swt dalam surah As-Syuura ayat 29- 31:29. Dan diantara ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaannya) ialah menciptakan langit dan bumi dan makjluk-makhluk yang melata yang disebarkan olehNya pada keduanya. Dan Dia maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya.

30. Dan apa saja musibah yang menimpa kami, adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kami sendiri dan Allah swt memaafkan sebahagian besar (dari kesalahan-kesalahan kami).

31. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri (dari azab Allah) di muka bumi dan kamu tidak memperoleh seseorang pelinding pun dan tidak pun seorang pen0long selain dari Allah.

Tafsirannya:

1. Allah swt berfirman tentang tanda-tanda keagungan dan kekuasaanyNya, di antaranya adalah penciptaan langit dan bumi serta penciptaan makhluk-makhluk yanh melata ynag ada di langit dan di bumi, meliputi jenis manusia, jin, malaikat dan binatang-binatang dai segala jenisnya, nberbagai bentuk dan warnanya, semuanya itu Allah Maha kuasa untuk mengumpulkan di padang Mahsyar kelak di hari kiamat jika Dia menghendaki.

2. Allah berfirman bahaawa musibah dan bala' yang menimpa manusia adalah akibat dari ulah tangannya sendiri dan Allah memaafkan sebahagian besar kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan.

3. Allah berfirman dalam surah Fathir ayat 45, " Dan sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang mereka telah perbuat, niscaya Dia tidak akan menyiksakan satu pun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan (hukumannya , sampai waktu yang sudah ditentukan . Nanti apabila ajal Allah Maha Melihat (keadaan ) hamba-hambaNya" .

4. Dan diriwayatkan oleh immam Ahmad dari Mu'awiyah bin Abi Sufya yang berkata, " aku mendengar Rasulullah bersabda, yang ertinya, " Tiada suatu yang mengganggu seorang mukmin pada tubuhnya, melainkan Allah menebus dengan musibah itu sebahagaian dari dosa-dosanya"

5. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahnad daru Siti Aisyah sebuah hadis
yang bermaksud;
"Bila seseorang sudah banyak berbuat dosa dan tidak mempunyai amal yang dapat menebus dosa-dosa it, maka Allah akan menimpakan kepadanya kesusahan-kesusahan untuk menjadi penebus dosa-dosa itu"


No comments: