Thursday, October 8, 2009

Bid'ah

Khamis, 8 Oktober 2009/19 Syawal 1430


Mengada-adakan ibadat (bid'ah)


Dari Ummul mukminin (Ibu sekailan orang mukmin) iaitu Umii Abdullah Aisyah ra katanya: rasulullah bersabda:' barangsiapa mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini sesuatu pekerjaan yang tiada daripadanya, maka (yang diada-adakan) itu tertolak. Diriwayatkna Oleh Bukhari dan Muslim:
Barangsiapa mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tiada di atasnya urusan kami, maka ia tertolak.

Keterangan:

1.Mengada-adakan , ialah merekakan dan membuat sesuatu yang baharu yang tidak ada contoh dari Nabai saw. Inilah yang dkatakan bid'ah. Semua urusan ibadat dari segi syariatnya telah ditunjukkkan cara keimanan dan cara melaksanakan amal yang berkaitan dengan ibadat.Sesuaau yang selain daripadanya, ialah suatu pekerjaan agama yang tiada dalam agama atau dalilinya dari segi kaedah atau peraturan pengambilan hukum adalah tertolak iaitu tidak di terima di sisi Allah swt.

2.Adapun pekerjaan yang berhubung dengan kehidupan dunia seperti perniagaan, pertanian, perusahaan dan sebagainya maka tidaklah termasuk ke dalam pengertian hadis tersebut. Yang demikian tidaklah dilarang mengadakan sesuatu cara atau peraturan yang baharu yang lebih sesuai dengan zaman selama tidak ada keterangan yang melarangnya oleh sesuatu sebab.

3.Orang yang mengada-adakan sesuatu dalam agama (bid'ah) yang tidak sesuai dengan syarak, maka adalah berdosa dan amalanya dikembalikan kepadanya dan ia mendapat amaran keras, kerana Nabai saw telah bersabda, “ Barangsiapa mengada-adakan sesuatu (bid'ah) atau menolong (memperlinbdunginya) orang yang mengadakannya, maka atasnya kutukan Allah”.

============================================================

No comments: