Sunday, October 25, 2009

Jauhi sifat takkabur terhadap nikmat Allah

Ahad 25 Oktber 2009/6 Z.kaedah 1430

Firman Allah dalam surah Fussilat Ayat 49, 50 dan 51.

Ayat 49:

"Manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. Dan kalau ia ditimpa kesusahan maka menjadilah ia seorang yang sangat berputus asa, lagi sangat nyata kesan putus harapnya (dari rahmat pertolongan Allah)."

Ayat 50:

"Dan demi sesungguhnya! Jika Kami beri dia sesuatu dari rahmat kami sesudah ia ditimpa sesuatu kesusahan, berkatalah ia ( dengan sikap tidak bersyukur):"Ini ialah usahaku semata-mata). Dan Aku tidak fikir bahawa hari Qiamat akan berlaku; dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku (sekalipun), sudah tentu aku akan beroleh kebaikan di sisiNya (seperti kesenangku sekarang ini). Maka demi sesungguhnya! kami akan memberitahu kepada orang-orang yang kufur engkar itu akan keburukan apa yang mereka telah lakukan, dan Kami akan beri mereka merasai azab siksa yang seberat-beratnya.


Ayat 51:

"Dan apabla kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia serta menjauhkan diri (dari bersyukur) dan apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia berdoa - merayu dengan panjang lebar".

Tafsiran:

1. Allah swt berfirman , bahawa manusia tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhannya memohon kebaikan berupa harta benda, kesihatan jasmani dan rohani, keturunan anak atau cucu dan lain-lain, akan tetapi bila ditimpa musibah, kecelakaan atau kerugian, maka ia segera berputus asa dan putus harapan.2. Dan apabila Allah swt, memeberinya rahmat dengan kemudahan rezeki dan sebagainya sesudah sekian lama menderita kesengsaraan dan kesusahan, maka ia akan berkata bahawa apa yang diperolehinya itu adalah hal yang sepatutnya dimiliki. Dan lebih dari itu ia membalas pemberian Alllah swt, itu dengan kekafiran dan keingkaran dengan kata-kata yang diucapkan, Aku tidak menegira bahawa hari qiamat akan datang, dan kalupun ia tiba niscaya akau akan mendapat tempat yang baik di sisiNya dan aku akan diberi kemudahan sebagaimannya Dia memberikan di dunia ini"

3. Manauisa jika diberi nikmat dan kesenangan di dunia ia akan berpaling dari perintah-perintah Allah swt, dan menyombongkan diri, seakan-akan apa yang diperolehinya adalah berkat kepandaiannya dan tidak ada kaitan sedikit pun dengan kekuasaan Tuhan , akan tetapi bila ia mendapat sedikkit kesukaran dan kesusahan dalam hidupnya, maka alangkah seringnya ia berdoa dan memohon kepada Allah.

No comments: