Tuesday, October 6, 2009

Alam Barzah /Kubur

Selasa, 6 Oktober 2009/17 Syawal 1430Kehidupan di alam barzah atau kubur itu memang benar lagi hak. Begitu pula mengenai adanya pertanyaan kubur, azab kubur dan keadaan mayat setelah mati atau dikuburkan. Sebagaimana yang kita ketahui , bahawa manusia itu akan mengalami empat tahap hidup;

1. Tahap Alam Rahim ( kandungan)
2. Alam dunia
3. Alam barzah
4. Alam akhirat

Adapun antara firman dan hadis yang berkenaan adalah seperti:

1. Allah berfirman Al Kauthar:1-2)

Artinya: "Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur"

Dalam ayat di atas Allah memperingatkan kepada kita agar jangan bermegah-megah dalam soal banyak anak, harta, pengikut, kemuliaan dan seumpamanya. Sebab perbuatan seperti itu serinag menjadikan manusia lalai dari tujuan hidupnya dan lupa kepada Allah serta mengabaikan perintah dan larangannya. Tujuan hidup ialah untuk untuk menyembah dan taat kepada jalan Allah dan berbakti kepadaNya.

Lagi sebagaiman Firman Allah dalam Surah Al Baqarah; 21:

"Hai manusia, sembahlah Tuhannmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebeumnya agar kamu bertaqwa".

Kebisaannya manusia yang bermegah-megahan dalam soal duania , baru menyedari kesalahannya setelah dekat ajalnya, setelah maut datang hendak meraggut jiwa, dan setelah manusia itu dimasukkan ke dalam kubur. Jadi adanya alam kubur benar-benar akan ditempuhi oleh setiap manusia.

Dalam surah Al Hajj: 7, Allah berfirman . "Dan bahawasanya Allah membangkitkan semua orang yang di dalam kubur"

Firman Allah dalam Surah Fatir: 22, " Etinya: Dan tidak (pula) sma orang-orang yang hidup dna orang-orang yang mati, Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakkiNya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar"

Maksud hadis, "Apabila seorang itu sudah mati, mak diperlihatkan baginya akan tempatnya setiap pagi dan petabng. jika ia termasuk ahli syurga mka ia melihat syurga, dan apabila ia masuk ahli neraka, ak ia pun melihat neraka. Nabi bersabda: Kemudian dikatakan: "Inilah tempatmu yang kamu akan dibangkitkan kepadanya di hari kiamat"
- (HR. Sahih Muslim)

Demikianlah firman-firman Allah serta hadis yang mengemukakan dan memuatkan kata-kata kubur. Maka ini menunjukkan alam kubur itu benar-benar hak dan ada, yang mana setiap manusia yang telah mati akan hidup kembali dan berada pada tahap kehidupan yang ketiga, iaitu hidup di alam kubur /barzah.

No comments: