Wednesday, October 21, 2009

Balasan melakukan kebaikan

Rabu 21 Oktober 2009/2 Zukaedah 1430

Dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw beliau bersabda:

“ Barang siapa yang melapangkan dari seorang mukmin satu kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan kelak di hari kiamat. Dan barang siapa yang menolong orang yang berada dalam kesusahan, niscaya Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.

Dan barang siapa menutupi (aib) saudaranya sesams muslim, niscaya Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat.. Dan barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga dan tidaklah berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah Allah (masjid), untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya sesama mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenteramn, dan mereka dilitputi oleh rahmat (Allah ), dan dikelilingi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut-nyebut (nama dan kebaikan) mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya, dan barangsiapa yang amalannya tidak mamacunya cepat (meraih darjat tinggi di sisi Allah) maka (ketinggian) nasabnya tak akan dapat memacunya cepat (meraih derajat tinggi itu)”

(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang tertera di atas.)

No comments: