Thursday, August 5, 2010

Nama Allah Yang Teragung.

Khamis, 5 Ogos 2010/24, Syaaban 1431.Rasulullah saw bersabda, " Allah itu mempunyai sembilan puluh sembilan nama. Barangsiapa menghafalnya (mengingatinya, menghadirkan makna dan ertinya dlam kalbu serta merasakan bekasnya dalam jiwa) ia masuk syurga. Sesungguhnya Allah itu Maha Ganjil (tidak genap) dan cinta sekali pada hal yang ganjil (tidak genap).

-(HR Ibnu Majah)Allah swt, mempunyai beberapa buah nama yang baik-baik. Dia juga mempunyai sebuah nama yang teragung (kalimat yang tersusun dari beberapa buah nama Allah sawt. Jikalau kalimat ini digunakan oleh seseorang untuk berdoa kepada Allah dengan melengkapi semua syarat berdoa yang ditentukan menurut peraturan syariat, maka Allah akan mengabulkan do'anya tersebut),

Mengenai nama Allah Ta'ala Al 'Azim (Teragung) itu disebutkan dalam beberapa hadis antara nya sebagai berikut:


1. Diriwayatkan dari Buraidah r.a. katanya:

" Suatau ketika Nabi saw mendengar seorang lelaki berdoa sambil mengucapkan:

" Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu dengan pengakuan bahawa aku menyaksikan engkaulah Allah yang tiada Tuhan selain daripadaMu, Maha Esa, Maha diperlukan yang tidak beranak, tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu apa pun yang menyamainya".

Buraidah melanjutkan keterangannya, "Demi mendengar itu, lalu Nabi saw bersabda:

" Demi Zat yang jiwaku ada di dalam genggamanNya. Sesungguhnya orang itu telah memohon kepada Allah dengan namaNya yang teragung, yang apabila dipanjatkan doa dengan menggunakan nama itu, maka Allah akan mengabulkannya dan apabila diminta pasti akan diberinya"

- (HR Abu Daud)

(Ruj: Sayid Sabiq, Akidah Islam, Pustaka nasional Pte Ltd Singapura, , 1991, ms. 38)

No comments: