Tuesday, August 31, 2010

Bacaan Amin bersamaa Imam dapat mengampunkan dosa yang lalu

Selasa 31 Ogos 2010/21 ramadhan 1431

Bacaan ta'min malaikat bersama-sama orang-orang yangbersolat.

Malaikat itu pun mengikuti pula bacaan ta'min (amin) bersama-sama dengan orang-orang yang bersolat.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahawasanya Rasulullah saw bersabda:

"Jikalau Imam mengucapkan: Gharilmaghudubi 'alaihim waladhallin, maka ucapkanlah: Amin. Kerana sesungguhnya Malaikat itu pun mengucapkan bacaan Amin nya bersaaam dengan bacaan aminya malaikat, maka diampunkanlah untuknya dosa-dosa yang telah lalu"

-( HR A]Iam Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i)


Maksudnya supaya bacaan aminnya makmum dubuat bersamaan benar dengan aminnya imam.Kerana itu imam baiklah mengeraskan suara aminnya.

-----------------

No comments: