Thursday, August 12, 2010

Masuk Syurga

Khamis,12 Ogos 201012/2 Ramadhan 1431

Alhamdulillah. Hari ini hari kedua kita berpuasa ramadhan.


Dari Anas bin Malik, katanya:

"Kami dilarang bertanyakan sesuatu kepada Rasulullah saw,: kerananya kami senantiasa mengharapkan kedatangan seseorang yang cerdik dari daerah pendlaman untuk bettanya kepada Rasulullah saw, dan kami mendengarnya.

Pada satu ketika kebetulan datanglah seorang lelaki dari daerah pendalaman lalu bertanya kepada Rasulullah saw katanya:

" Telah datang utusan tuan kepada kami dan berkata bahawa tuan mengaku telah dibangkitkan Allah menjadi Rasul".

Jawab Rasulullah saw;" Benar"

Bertanya pula orang itu: " Siapakah ynag meciptakan lanmgit , bumi, memancangkan gunung-gunung serta menjadikan makhluk-makhluk yang yang ada padanya?"

Jawab Rasulullah."Allah"

kata orang itu. " Demi Allah yang menciptakan langit, bumi dan memancangkan gunung-gunung ini, adakahsebenarmya Allah telah mengutus tuan sebagai rasulNya?"
Jawan rasulullah saw:" Ya"
Kata orang itu lagi" Utusan tuang mengatakan, baha kami berlewajiban lim akali sembahyang sehari semalam, mengeluarkan zakat harta kami, puasa bula Ramadhan tiap-tiap tahun, dan pergi haji bagi yan kuasa; apakah benar tuan diutus denna ini semuanya?"

Maka Rasulullah saw menjawab tiap-tip bahagian dari ertanyaan orang itu dengan perkatana beliau bahawa semuanya itu " Benar'.

Kata Anas, orang itu pun lalu berbalik sambil berkata:'Demi Allah yang mengutus tuan dnegan kebenaran, tidklah saya akan melebihi dan mengurangi dari pada itu"
mka berkata Rsulullah saw; "Jika benar ditepatinya, nescaya ia akan masuk syurga"

-(HR Sahih Muslim)

No comments: