Saturday, August 7, 2010

Sifat sombong takbur

Sabtu. 26, Ogos,2010/8 Syaaban 1413


Dari Abdullah bin Mas'ud katanya:

"Bersabda Rasululllah saw, " Tidak akan masuk syurga barangsiapa yang ada di dalam hatinya setimbang zarrah (atom) dari sifat takbur (sombong)"

Berkata seorang lelaki: " Sesungguhnya semua orang ingin agar pakainnya bagus dan sandalnya bagus".

Berkata Rasulullah saw, " Sebenarnya Allah itu bagus dan cinta kepada kecantikan; takbur itu ialah menolak kebenaran dan tidak menghargai orang lain"

- (Sahih Muslim)

Penutup Nubuwat dan Risalah.

Tugas Nabi dan rasul ialah menyampaikan risalah sebagai pemimpin kebenaran dan pembawa cahaya yang teramh di dalam kegelapan di dunia.Setiap nabi ditugaskan bagi menyempurnakan apa ynag telah dibina oleh Nbai yang sebelumnaya.alah junjungan besar Kita nabi Muhammad saw

Sebagai penyempurna terakhir adalah junjungan besar Kita nabi Muhammad saw, yang membawa dakwahnya yang melengkapi dan pasti akan kekal selama-lamanya yang dapat menjamin kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

Antara tugas-tugas besar Rasulullah saw ialah:

1. Berhasil menumpaskan pemujaan dan penyembahanberhala dan sebagai gantinya ditempatkan keimanan kepada Allah swt dan hari akhirat.

2. Berhasil melenyapkan kekerdilan dan kehinaan tabiat dan watak kaum jahiliah dan sebagai gantinya didirikan di kalngan umat manusia iyu keutamaan, kemuliaan dan budi pekerti serta akhlak yang luhur dan terpuji.

3.Baerhasil menegakkan agam yang haq yang dapat menyampaikan umat manusi ke puncak yang setingginyamungkin yang dapat dicapainya dlam hal kesempurnaan.

4. Berhasil mencetuskan suatu revolusi yang terbesar dalm sejarah, suatu perubahan cepat yang maha dahsyat untuk menumbangkan segala peraturan-peraturan yang merugikan umat manusia dari alam jahiliah kepada hidup yang sihat lagi maju.

5. Berhasil mempersatukan umat Arab dan menegakkan suatu daulat ternesar yang bernaung di bawah panji Al Quran yakni berundang-undang dengan dasar agama islam.


Allah berfirman:

" Pada hari ini Aku telah menyempurnakan agamamu itu untukmu semua dan Aku telah melengkapkan kenikmatanku dan Aku telah relah Islam itu sebagai agama untukmu semua"


- (Al Maidah:3)
Dengan kesempurnaan dan keelengkapan agaa itu , maka berakhirlah tugas kenabian dan selesailkah tugas kerasulan.

" Muhammad itu seklai-kali bukanlah bapa dari seorang lelaki di antara kamu tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup Nabi-nabi"

- (Al-Ahzab: 40)

Rasulullah saw bersabad:

" Perumpamaanku dan perumpamaan semua Nabi itu adalah sebagimana seorang yang mendirikan sebauh (gedung), ia telah menyempurnakannya dan pula memperindahnya bangunan itu seluruhnya melainkan tempat sebuah batu merah. Kemudian ada seorang yang memasukinya lalu melihat bangunan tersebut ia pun berkata: " Alangkah indahnya gedung ini, tetapi hanya tempat sebiji batu merah inilah yang belum selesai". Saya (Muhammadd) itulah penyempurna tempat sebuah batu itu. Semua Nabi a.s di akahiri dengan kedatanganku"

No comments: