Friday, August 20, 2010

Malaikat mendo'akan orang-orang mukmin

Jumaat 20 Ogos 2010/10 Ramadhan 1431


Allah mengilhamkan para Malaikat supaya mereka merendahkan diri kepadaNya dengan memohon kepada Allah mengurniakan keampunan kepada orang-orang yang suka bertaubat dan supaya dimasukkan dalam golngan hamba-hambaNya yang soleh. Ini membuktikan bahawa Allah swt yang Maha pengampun kepada hamba-hambanya.

Firman Allah swt dalam (Surah Ghafir:7-9)

" Para Malaikat yang memikul 'Arasy dan yang ada di sekitarnya itu sama memahasucikan dengan memuji kepada TuhanNya dan mereka beriman denganNya serta memohonkan pengampunan untuk orang-orang yang beriman.

Mereka berkata, " Wahai Tuhan, Maha Luaslah kerahmatan dan pengetahuanmu, maka ampunlah orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalanMu. Peliharalah mereka dari siksa api neraka jahannam.

Ya Tuhan kami, masukkanlah orang-orang yang sedemikian tadi dalam syurga 'Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang baik dari nenek-moyang mereka, isteri-isteri serta keturunan mereka.

Sesungguhnya Engkau adalah Maha Mulia lagi Bijaksana. Peliharalah mereka dari perbuatan-perbutan yang buruk. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari perbuatan-perbuatan yang buruk pada hari itu, maka sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan rahmat padanya, dan yang sedemikian itu adalah suatu keuntungan yang amat besar"

No comments: