Monday, August 23, 2010

Apakah mati itu?

Isnin,23 Ogos 2010/13, Ramadhan 2010Apkah mati itu?

1. Mati itu ialah berpisahnya roh meninggalkan jasad, tetapi tidak untuk seterusnya. Ini hanya untuk waktu yang sementara sahaja, kerana sesudah manusia mati, dikebumikan atau lainnya, lalu roh itu akan masuk kembali ke dalam jasad atau badan, hanya keadaan hidupnya di alam barzakh iatu tidaklah seperti di dalam alam dunia.


2. Tiap-tiap badan tentu mempunyai roh sendiri-sendiri yang akan dibawa samapai a hari kiamat, malahan badan dan rohnya sendiri itu yang akan merasakan kenikmatan syurga atau siksa neraka.

3. Kita orang mukmin diperingkatkan supaya selau dan banyak memperingati mati, sebab memang itulah salah satu hal ynag menyebabkan kita memiliki rasa taqwallah, lalu tetap berusaha mencari kebaikan, menmabah amal soleh dan sama sekali engggan melakukan kemaksiatan yang membelakangkan perintah Allah dan Rasulnya.

Sebgaimana sabda Rasulullah saw;

"Perbanyakkanlah mengingat kematian, sebab itulah yang dapat melebur beberapa dosa dan membuat seseorang suka berzuhud di dunia"

- (HR Ibnu Abiddunya dari sahabat Anas bin Malik ra.)

Sabdanya lagi: " Sebijak-bijak manusia ialah ornag yang terbanyak ingatannya kepada kematian dan terbanyak persiapannya untuk menghadapi kematian itu. Merekalah orang-orang yang cerdik dan mereka dapat pergi (ke alam baqa')dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat"

- ( HR Imam Ubnu Majah)

3. Kefahaman tentang mati tidak boleh difahamkan dengan meninggalkan hidup di dunia yang sebenarnya dunia itu adalah sebagai jambatan ke alam akhirat. Oleh itu amal akhirat juga wajib dipergiatkan dan jangan sekali-kali dilalaikan urusan keduniaan yang menjadi sumber amalan akhirat apabila dilakukan dengan niat kerana Allah serta berdasarkan syariat yang ditetapakan dalam Islam.

Firman Allah swt dalam Surah al- Qasas:77;

"Dan carilah olehmu akan pahala akhirat dengan menggunakan rezeki yang sudah dilimpahkan oleh Allah padamu, sekalipun demikian jangan engkau lalai akan kebahagiaaan dalam urusan keduniaan dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik baik padamu."


4. Sabda Rasulluah saw , mengenai mayat apabila di bawa ke kubur:

"Jikalau jenazah sudah diletakkan (dalam usungan/keranda) dan dibawa oleh orang-rang lelaki atas lehernya, maka jikalau mayat itu termasuk orang yang beramal soleh,ia pun berkata:

"Percepatkanlah engkau semua (membawa aku ke kubur". Tetapi jikalau termasuk orang yang beramal buruk, ia pun berkata.

"Wahai celaka diriku, kemana engkau semua pergi membawa jenazah ku ini."

Suara mayat itu dapat didengar oleh semua benda, kecuali manusia dan andaikata manusia itu dapat mendengar suaranya pastilah ia mati sekali"

- (HR Imam Bukhari)


5. Kubur itu menerangkan suatu pemndangan yang amat menyeramkan. Rasulullah saw bersabda:

"Tidak pernah akau melihat suatu pemandangan pun, melainkan kubur adalah lebih menyeramkan dari pada pemandangan tadi"

- (HR Imam Tirmizi dari sahabt Abu Hurairah ra)

No comments: