Saturday, August 14, 2010

Mengingati mati

Sabtu,14 Ogos, 2010/4 ramadhan 1431

Sabda Nabi saw;

"Perbanyakkanlah olehmu semua dari mengingati kematian, kerana sesungguhnya mengingat kematian itu dapat melebur beberapa dosa dan menzuhudkan seseorang di dunia".

Nabi Juga Sabdanya:

" Secerdik-cerdik manuisa ialah yang terbanyak ingatnya kepada kematian dan terbanyak persiapannya untuk menempuh kematian itu. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdik dan pergi (meningalkan dunia) dengan membawa kemuliaan dunia serta kekeramatan kemuliaan akirat"

Pengararan dari hadis:

1. Kita diingatkan seupaya sentiasa ingat mati. Kematian pasti akan tiba akhirnya

2. Semua harta-benda, kelaurga dan apa juga yang dikasihi di dunia akan tinggal.

3. Setelah mati kita akan dapat diketahui amala-amalan yang dikerjakan sendiri di dunia, baik atau buruknya pasti ada pembalasannya.

4. Mereka yang ingat akan kematian, tidak mempunyai sifat tamak, loba dan rakus kepada harta dunia, dan juga tidak malas untuk bekerja uentuk Nabi saw:

"Beramalah untuk mencari duniamu seolah-lah engkau hidup selama-lamnanya dan beramallah untuk mencari akhiratmu seolah-olah engkau mati esok hari".

5. Orang yang ingat kedatangan matinya, tidak mempunyai sifat panjang-angan-angan - untuk terus menambah kebendaan duniawi sahaja.

6. Berusaha sungg-sungguh dan segera untuk mengerjakan apa saja yang berupa kebajikan setiap ada kesempatan kerana takut terlambat bila samapai ajalnya yang Allah sahaja yang mengetahui masanya.

7. Ingatan mati dapat diperolehi jika ada keluarga terdekat yang telah kembaali, bila menziarahi orang sakit, lebih-lebih lagi sampai ketika tiba saat sakaratul maut, merawat pesakit atau menzirahi kubur , seperti masa pengkebumian.

No comments: