Tuesday, October 28, 2008

Solat Sunat Rawatib

Selasa, 28 Oktober/28 Syawal 1429 H

Solat sunat sebelum dan selpas solat fardhu dinamakan sunat rawatib yang sunat diamalkan mengikut apa ynag diajrkan kita mengamalkannya.

Dua sunat Rawatib iyu terbahagi kepada 2 bahagian:

1. Sunat Muakkad, iaitu sunta dianjurkan sekali dan dikuatkan untuk diamalkan dan adalah terdiri dari:

a) 2 rakaat sebelum fardhu suhur
b) 2 rakat selepas zuhur.

c) 2 rakaat sesudah maghrib
d) 2 rakat sesudah Isyak
e) 2 rakat sebelum subuh.
2. Sunat Ghari Muakkad iaitu terdiri dari:

a) 2 rakat (selain muakkad sda) sebelum fardhu zuhur dan 2 rakat sesudahnya.
b) 4 rakaat sebelum fardhu asyar dengan 2 salam. Tiada ada sesudahnya.
c) 2 rakaat sebelum isyak dan 2 rakat sesudahnya (Selain muakkad sda)

No comments: