Thursday, October 30, 2008

Hidup beribadat kepada Allah

Khamis 30 Oktober 2008/30 Syawal 1429

Firman Allah swt:

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia ,elainkan supaya mereka menyembahKu"

( Az-Zariat, 51:56)
Dari ayat di atasmenerangkan bahawa tujuan manusia dilahirkan di dunia ini ialh untu7k berbakti kepada Allah melalui ibadat yang disyariatkan melalui Rasul dan Al Quran.
"Ibadat" bererti "penghambaan" iaitu dengan menyembah Allah yang Esa serta patuh dengan perintah-perintahNya. Tujuan Allah menciptakan manusia supaya mereka patuh serta taat kepada Allah.

Ibadat dalam erti kata yang seluasnya ialah bahawa seseorang itu mengikuti aturan dan hukum Allah dalam hidup mulai daripada baligh hinggalah ke akkhir hayat di dunia ini, dalam setiap langkah dan setiap masa dan meninggalkan dari ikatan setiap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah.Setiap gerakan hendaklah sesuai dengan cara yang telah ditentukan Allah swt.Dengan demikian hidup seseorng itu dinamakan ibadat.Ibdat tidak mempunyai satu bentuk yang khas. Dalam setiap perbuatan dan setiap bentuk pekerjaan, ibadat kepada Allah harus dilaksanakan.

No comments: